فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

دسته دوم

فرشته ای در آسمان ندا می کند که امام منتظر - علیه السلام - ظهور کرده پس از او پیروی کنید :
الف - حضرت امام رضا - علیه السلام - فرمود : زمانی که حضرت مهدی ظهور کند ، زمین به نور او روشن می شود و ترازوی عدل در بین مردم برقرار می گردد، پس هیچ کس به دیگری ظلم نمی کند و زمین در اختیارش می باشد و منادی از آسمان ندا می کند - وهمه ساکنین زمین ندای او را می شنوند - آگاه باشید که حجت خدا در کنار خانه خدا ظهور کرده و حق در او و با اوست پس از او پیروی کنید . و آن قول خداست که می فرماید : و ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین .
ب - ربعی بن خراش از حذیفه در مورد حدیث سفیانی نقل می کند که گفت : او گردنهای کسانی را که به بلاد روم فرار کرده اند ، در درب دمشق می زند و وقتی که چنین شد ، منادی از آسمان ندا می کند ای مردم ! دوران ستمکاران و منافقان و پیروان آنان به پایان رسید و بهترین امت محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - یعنی همان مهدی ، صاحب ولایت بر شماست ، پس در مکه به او ملحق شوید (294) .
د - حضرت علی - علیه السلام - فرمود : در سه وقت منتظر فرج باشید ، گفته شد آن سه مورد چه چیز می باشند ؟ فرمود : وقتی که شامیان بین خودشان اختلاف کنند و وقتی که پرچمهای سیاه خراسان در رفت و آمد شوند و در وحشت و فزع ماه رمضان . به آن حضرت گفته شد : فزع و تکان در ماه رمضان چیست ؟ فرمود : منادی از آسمان ندا می کند به طوری که شخص در خواب را بیدار و شخص بیدار را تکان می دهد و دختر جوان از سراپرده اش بیرون می آید و همه صدای آسمانی را می شنوند و هر کس که از هر طرف می آید ، می گوید من هم صدا را شنیدم (295) .
ه - حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود : وقتی که منادی از آسمان ندا کند که حق حتماً در آل محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - است ، در چنین زمانی حضرت مهدی - علیه السلام - ظهور می کند و مردم خوشحال می شوند ظهور آن حضرت مسأله روز همگان می گردد (296) .

دسته سوم

این دسته ، تصریح دارند فرشته ای که ندا می کند و ظهور حضرت مهدی - علیه السلام - را بشارت می دهد ، جبرئیل است :
حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - می فرماید : آن صدا در ماه رمضان و در شب جمعه است ، پس بشنوید و اطاعت کنید . و در آخر روز ، شیطان ملعون صدا می زند که فلانی - شاید سفیانی باشد - مظلومانه به قتل رسید و مردم را تشکیک و به تردید می اندازد و در آن روز ، چه مردم فراوانی هستند که در شک و تحقیر قرار می گیرند .
آن حضرت فرموده است : پس اگر صدای اول را در ماه رمضان شنیدید شک نکنید که آن صدا از جبرئیل است و نشانه اش آن است که به نام مهدی و پدر آن حضرت ، صدا می کند (297)

اقتدای حضرت عیسی مسیح به نماز حضرت بقیة الله

از علامات حتمی ظهور حضرت صاحب العصر - علیه السلام - به زمین آمدن حضرت عیسی مسیح و بیعت و نماز جماعت او با حضرت مهدی - علیه السلام - است . وقتی که مسیحیان آن را بینند به اسلام ایمان می آورند و آن را به آغوش می گیرند و مسیحیت را رها می کنند :
1 - پیغمبر اسلام می فرماید: عیسی بن مریم در وقتی که صبح طلوع کند ، بین مهر و دین به زمین می آید . و مهر و دین ، دو پارچه و لباس زرد از زعفران است . سفید و دارای موی سر سرخ و سفید و کم پشت است ، مثل اینکه از سرش روغن می چکد . و در دست او حربه ای است که با او صلیب را می شکند و خوک را می کشد و دجال را نابود و اموال امام - علیه السلام - را قبض می کند و اهل کهف پشت سر او راه می روند و او زیر دست راست قائم آل محمد و حاجب و نایب او می باشد و در شرق و غرب ، امنیت راگسترش می دهد (298) .
2 - حضرت علی - علیه السلام - بعد از بیان جنایات و زشتیهای دجال می فرماید : وقتی که جمعه شود و نماز اقامه گردد ، عیسی بن مریم با دو لباس و پارچه درخشنده به زمین می آید ، مثل اینکه از موی سرش روغن می چکد و صورتی زیبا دارد و شبیه ترین خلق خدا به ابراهیم خلیل است ، پس حضرت مهدی نگاهی می کند و عیسی مسیح را می بیند و به او می فرماید : ای فرزند بتول (مریم) ! نماز را تو بخوان . عیسی مسیح می گوید : اقامه نماز برای تواست ، پس مهدی - علیه السلام - جلو می افتد و برای مردم نماز جماعت می خواند و حضرت مسیح در پشت سر آن حضرت می خواند و با او بیعت می کند و حضرت عیسی وقتی که خارج می شود ، دجال را می بیند که به او طعنه ای می زند ، او همانند سرب ، آب می شود (299) .
3 - سعید بن جبیر از این عباس روایت می کند که پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود : خلفای و اوصیای من دوازده نفرند ؛ اول آنان برادرم و آخرشان فرزندم می باشد . سوال شد ای رسول خدا ! برادر شما چه کسی است ؟ فرمود : علی بن ابیطالب . گفته شد فرزند شما کیست ؟ فرمود : مهدی که زمین را از عدل و داد پر می کند ، همچنانکه از ظلم و ستم پر شده باشد . سوگند به کسی که جانم در دست اوست ! اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد ، خداوند متعال همان روز را طولانی می کند تا فرزندم مهدی ظهور کند و عیسی بن مریم به زمین می آید و پشت سر آن حضرت نماز می خواند و زمین را نور می گیرد و بر شرق و غرب مسلط می شود (300) .
4 - ابو امامه باهلی روایت کرده است که پیغمبر اسلام برای ما خطبه خواند و از دجال و فتنه او سخن گفت ، سپس فرمود : وامام مردم ، مرد صالح و شایسته ای است که حضرت مهدی باشد ، به آن حضرت گفته می شود نماز صبح را بخوان و وقتی که حضرت مهدی او را ببیند می شناسد ، عقب عقب می آید تا عیسی بن مریم مقدم شود ، ولی حضرت عیسی دستش را روی دوش او می گذارد و به آن حضرت می گوید : نماز را بخوان و اقامه نماز برای تو است ، پس حضرت عیسی - علیه السلام - نمازش را پشت سر آن حضرت می خواند ، سپس می گوید : درب را باز کنید و درب را باز می کنند و با دجال در آن وقت هفتاد هزار یهودی مسلح و با شمشیر هست ، و وقتی که دجال نگاهش به عیسی - علیه السلام - بیفتد ، آب می شود ، همچنانکه سرب در آتش یا یخ در آب ، حل و آب می شود ... (301) .
5 - محی الدین عربی می گوید : بدانکه حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - وقتی که ظهور کند، همه مسلمین خوشحال می شوند و مردان خدا دعوت او را می پذیرند و یاریش می کنند و آنان وزرای او هستند که کارهای سنگین حکومت او را به دوش می گیرند و عیسی بن مریم در مناره بیضا طرف شرق دمشق در حالی که فرشته ای در طرف راست و فرشته دیگری در طرف چپ او قرار دارد ، به زمین پایین می آید و بر آن حضرت وارد می شود (302) .
البته روایات بسیاری بر نزول حضرت عیسی مسیح از آسمان دلالت می کنند و نیز بیانگر آنند که حضرت عیسی با حضرت بقیة الله بیعت می کند و در راه نشر عدل و برقراری حق ، آن حضرت را یاری می کند .
این بود ، نمونه ای از علامتهای حتمی ظهور حضرت مهدی - سلام الله علیه - و البته علامات و نشانه های دیگری همچون خروج یمانی و قتل نفس زکیه و طلوع شمس از مغرب و غیره در منابع و مصادر حدیثی آمده است که از ذکر آنها خودداری نمود . و طالبین می توانند به آنها مراجعه کند .