فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

ندای آسمانی

از علامتهای حتمی ظهور امام منتظر - علیه السلام - ندای فرشته آسمانی است که به ظهور آن حضرت بشارت می دهد و مردم را به سوی حضرت صاحب ، دعوت می کند و در این زمینه چند دسته روایات آمده است :

دسته اول

این دسته از روایات به صراحت دلالت می کنند که امام منتظر - علیه السلام - زمانی که ظهور کند ، بالای سر مبارکشان فرشته ای است که ندا می کند : این همان مهدی است ، پس او را پیروی کنید .
الف - عبدالله بن عمر از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت می کند که حضرت فرمود : مهدی ، ظهور می کند و بالای سرش ابری است که فرشته ای در آن قرار دارد و ندا می کند که این خلیفه خداوند و همان مهدی است ، پس از او اطاعت کنید (291) .
ب - محمد بن صبان شافعی گفته : در روایات آمده است که امام مهدی هنگامی که ظهور می کند ، فرشته ای بالای سرش ندا می کند: این همان مهدی است که خلیفه خداوند می باشد ، پس او را تبعیت کنید و مردم به او ایمان می آورند و محبت او به دلشان می افتد . اوست که به شرق و غرب زمین تملک پیدا می کند و آنانی که در ابتدا با او بیعت می کنند ، تعدادشان تعداد اهل بدر و بین رکن و مقام است (292) .
ج - ابو نعیم از ابن عمر آورده است که پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود : ظهور می کند در حالی که فرشته ای بالای سرش ندا می کند : این مهدی خلیفه خداوند است پس از او اطاعت و پیروی کنید (293) .

دسته دوم

فرشته ای در آسمان ندا می کند که امام منتظر - علیه السلام - ظهور کرده پس از او پیروی کنید :
الف - حضرت امام رضا - علیه السلام - فرمود : زمانی که حضرت مهدی ظهور کند ، زمین به نور او روشن می شود و ترازوی عدل در بین مردم برقرار می گردد، پس هیچ کس به دیگری ظلم نمی کند و زمین در اختیارش می باشد و منادی از آسمان ندا می کند - وهمه ساکنین زمین ندای او را می شنوند - آگاه باشید که حجت خدا در کنار خانه خدا ظهور کرده و حق در او و با اوست پس از او پیروی کنید . و آن قول خداست که می فرماید : و ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین .
ب - ربعی بن خراش از حذیفه در مورد حدیث سفیانی نقل می کند که گفت : او گردنهای کسانی را که به بلاد روم فرار کرده اند ، در درب دمشق می زند و وقتی که چنین شد ، منادی از آسمان ندا می کند ای مردم ! دوران ستمکاران و منافقان و پیروان آنان به پایان رسید و بهترین امت محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - یعنی همان مهدی ، صاحب ولایت بر شماست ، پس در مکه به او ملحق شوید (294) .
د - حضرت علی - علیه السلام - فرمود : در سه وقت منتظر فرج باشید ، گفته شد آن سه مورد چه چیز می باشند ؟ فرمود : وقتی که شامیان بین خودشان اختلاف کنند و وقتی که پرچمهای سیاه خراسان در رفت و آمد شوند و در وحشت و فزع ماه رمضان . به آن حضرت گفته شد : فزع و تکان در ماه رمضان چیست ؟ فرمود : منادی از آسمان ندا می کند به طوری که شخص در خواب را بیدار و شخص بیدار را تکان می دهد و دختر جوان از سراپرده اش بیرون می آید و همه صدای آسمانی را می شنوند و هر کس که از هر طرف می آید ، می گوید من هم صدا را شنیدم (295) .
ه - حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود : وقتی که منادی از آسمان ندا کند که حق حتماً در آل محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - است ، در چنین زمانی حضرت مهدی - علیه السلام - ظهور می کند و مردم خوشحال می شوند ظهور آن حضرت مسأله روز همگان می گردد (296) .