فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

پرچمهای سیاه

از علامتهای حتمی ظهور ، تشکیل لشگر اسلامی است که پرچمهای سیاه را بلند می کند و گمان قوی آن است که به خاطر عزاداری بر سید الشهدا و ریحانه رسول خدا امام حسین - علیه السلام - این پرچمها را سیاه قرار می دهند . و ما در اینجا برخی از روایات را ذکر می کنیم :
1 - ثوبان از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - نقل می کند که فرمود : زمانی که دیدید پرچمهای سیاه از طرف خراسان آمده ، با آنان همراه شوید ؛ زیرا خلیفه خداوند حضرت مهدی - علیه السلام - در آنان است (289) .
2 - حسن از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت کرده است که آن حضرت ، بلایی را که اهل بیتش به آن گرفتار می شوند ، ذکر کرد، سپس فرمود : تا اینکه خدا پرچم سیاهی را از مشرق به راه می اندازد ، هر کس آن را یاری کند ، خدا یاریش می کند و هر کس آن را ذلیل کند ، خداوند ذلیلش می کند تا اینکه نزد مردی که همنام من است جمع می شوند و امورشان را در ولایت او قرار می دهند ، پس خدا او را تأیید و یاری می کند (290) .
3 - جابر از حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - روایت می کند که فرمود : پرچمهای که از خراسان می آیند ، در کوفه نازل می شوند و وقتی که حضرت مهدی - علیه السلام - از مکه ظهور کند ، این پرچمها به سوی او می روند و بیعت می کنند .
4 - عبدالله بن مسعود می گوید : ما نزد پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - بودیم ، ناگهان دیدیم که عده ای از جوانان بنی هاشم آمدند و وقتی که آن حضرت آنان را دید در فکر فرو رفت و چشمهایش به آنان خیره شد و رنگش متغیر گشت ، گفتم یا رسول الله! چرا چنین شدی و حال تو عوض شد ، فرمود:
ما و اهل بیتم من گرفتار بلا و تبعید و فرار می شوند تا آنکه گروهی از مشرق بیایند و همراه آنان پرچمهای سیاه است و طالب خیرند ، پس به آنان خیر داده نمی شود ، آن وقت می جنگند و غالب می شوند و آنچه را که می خواستند به آنان داده می شود ، ولی آنان قبول نمی کنند و در اختیار مردی از اهل بیت من می گذارند که زمین را پر از عدل کند ، همچنانکه آن را پر از ظلم کرده باشند ، هر کس از شما آن را درک کرد، به آن گروه ، ملحق شوید .
5 - جلال الدین سیوطی از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت کرده است که فرمود : پرچمهای سیاه از خراسان خارج می شود و چیزی جلو آنها را نمی گیرد تا آنکه در ایلیا قرار داده شوند .
این کثیر گفته است : این پرچمها ، پرچمهای ابو مسلم خراسانی نیست که بنی امیه را از بین برد ، بلکه پرچمهای سیاه دیگری است که حضرت مهدی - علیه السلام - را همراه دارد .
6 - ابو طفیل عامر از حضرت علی - علیه السلام - روایت می کند که فرمود : ای عامر ! هر زمانی که شنیدی پرچمهای سیاه از طرف خراسان به حرکت آمده و تو در میان صندوقی باشی که قفل بر آن زده شده باشد ، آن را بشکن تا در زیر آن پرچمها به قتل برسی و اگر نمی توانی آن را بشکنی ، آن را بغلطان تا به پای پرچمها برسی .
و روایات دیگری که دلالت می کنند بر اینکه پرچمهای سیاه از طرف خراسان یا از طرف مشرق ظاهر می شوند و آنها مقدمه ظهور حضرت مهدی - علیه السلام - است .

ندای آسمانی

از علامتهای حتمی ظهور امام منتظر - علیه السلام - ندای فرشته آسمانی است که به ظهور آن حضرت بشارت می دهد و مردم را به سوی حضرت صاحب ، دعوت می کند و در این زمینه چند دسته روایات آمده است :

دسته اول

این دسته از روایات به صراحت دلالت می کنند که امام منتظر - علیه السلام - زمانی که ظهور کند ، بالای سر مبارکشان فرشته ای است که ندا می کند : این همان مهدی است ، پس او را پیروی کنید .
الف - عبدالله بن عمر از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت می کند که حضرت فرمود : مهدی ، ظهور می کند و بالای سرش ابری است که فرشته ای در آن قرار دارد و ندا می کند که این خلیفه خداوند و همان مهدی است ، پس از او اطاعت کنید (291) .
ب - محمد بن صبان شافعی گفته : در روایات آمده است که امام مهدی هنگامی که ظهور می کند ، فرشته ای بالای سرش ندا می کند: این همان مهدی است که خلیفه خداوند می باشد ، پس او را تبعیت کنید و مردم به او ایمان می آورند و محبت او به دلشان می افتد . اوست که به شرق و غرب زمین تملک پیدا می کند و آنانی که در ابتدا با او بیعت می کنند ، تعدادشان تعداد اهل بدر و بین رکن و مقام است (292) .
ج - ابو نعیم از ابن عمر آورده است که پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود : ظهور می کند در حالی که فرشته ای بالای سرش ندا می کند : این مهدی خلیفه خداوند است پس از او اطاعت و پیروی کنید (293) .