زندگانی خاتم الاوصیاء

نویسنده : باقر شریف قرشی مترجم : ابوالفضل اسلامی (علی)

خروج سفیانی

از علامات حتمی ظهور امام منتظر - علیه السلام - خروج سفیانی است و او از ارکان شر و فساد زمین است و به صورت کوتاه از آن سخن می گویم .

نسب سفیانی

برخی از مصادر تصریح کرده است که سفیانی از نسل خالد بن یزید نوه ابو سفیان ، اولین دشمن پیغمبر اکرم و اسلام عزیز است و اصولاً این خانواده فقط دشمن اسلام و قرآن و اراذل ، پرورش داده است .

خصوصیات قیافه سفیانی

او دارای هیکل کلفت و صورت آبله دار و در چشمش نقطه سفیدی است (286) .