زندگانی خاتم الاوصیاء

نویسنده : باقر شریف قرشی مترجم : ابوالفضل اسلامی (علی)

گرفتاری مومنین به دجال

افراد با ایمان به دجال گرفتار می شوند و بعضی گفته اند که چیزی سخت تر از دجال نیست (272) .
نووی می گوید : دجال شخصی است که خداوند متعال بندگانش را به او گرفتار می کند و او را بر اموری از مقدورات خدا مسلط می نماید (273) . و به دست او برخی از آیات و فارق العاده ها را همانند باریدن باران و غیره جاری می سازد و همین موجب فتنه و گول خوردن ناظرین می شود ، ولی خداوند متعال نیرنگ او را برای اهل ایمان آشکار می کند و البته افراد سطحی و ساده ، گول او را می خورند (274) .
از پیغمبر اسلام روایت شده است که فرمود : شما چگونه هستید در آن وقتی که به بنده ای که نهرهای و میوه های زمین در تسخیر اوست ، متبلها شوید و هر کس تابع او شود ، او را طعام می دهد و کافرش می کند (275) .
دجال منشاً فتنه و گرفتاری و آزمایش مردم است ، هر کس به او ایمان آورد از اسلام فاصله گرفته است هر کس او را انکار کند مومنی است که خداوند قلب او را آماده ایمان کرده است و در آن ریشه زده است . البته دجال شدیدترین عذابها را بر مومنین وارد می سازد .

پیروان دجال

اما سربازان و پیروان دجال ، اکثر شان را یهود - که علت کلی فتنه های جهان می باشند - تشکیل می دهند . از پیغمبر اسلام روایت شده است که فرمود : اولین پیروان دجال هفتاد هزار یهودی می باشند که لباسهای پشمی به تن دارند و جادوگران یهود - که شگفتیها می آفرینند و مردم را فریب می دهند - با او می باشند (276) .
و در روایت دیگری آمده است : هفتاد هزار نفر از یهودی های اصفهان ، پیرو دجال می شوند که پوستین به دوش گرفته اند (277) .
و نیز سیزده هزار زن از او پیروی می کنند و پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - می فرماید : توده مردم به سوی او خارج می شوند و فریب تبلیعات او را می خورند و طمعکاران بخشی از یاران او را تشکیل می دهند .
در حدیث نبوی آمده است : اقوامی دور دجال جمع می شوند و می گویند : اینکه ما با او هستیم برای آن است که از غذاهایش بخوریم و ما می دانیم که او کافر است ، پس زمانی که غضب خدا نازل شود بر همه آنان واقع می شود (278).

ایمان یهود به دجال

یهود به دجال ایمان می آورد و او را رهبر برتر خود قرار می دهند و گمان می کنند که این همان مسیحی است که به آنان وعده داده شده است و می گویند این حقاً همان مسیح است که از دیر وقت در انتظارش بودیم ، این همان شخصی است که کتاب مقدس ما از او سخن گفته است (279) .
انگیزه ایمان یهود به دجال حقد و کینه آنان نسبت به اسلام است و دجال به زودی بر ضد مسلمین وارد جنگ می شود که هدف یهود و صهیونیست های عالم می باشد .