زندگانی خاتم الاوصیاء

نویسنده : باقر شریف قرشی مترجم : ابوالفضل اسلامی (علی)

اوصاف دجال

صفات دجال ، زشت و ناپسند است که حکایت از آلودگی و شرارت او می کند. در بعضی از روایات پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - چنین آمده است :
1 - چشم چپ او کور است (265) .
2 - چشم راست او کور است (266) .
3 - نابیناست و حدقه چشمش بیرون آمده است (267) .
و خلاصه آن که او اعور است ، یا راست و یا چپ آن نابیناست .
4 - او سفید است (268) که در او سرخی است .
5 - پیشانی پهن و گردن بلندی دارد (269) .
6 - دارای موی پیچیده (270) و فراوان است .

روایت ساختگی

ضحاک نقل کرده است که دجال ، ریش ندارد و سبیل فراوانی دارد و درازی صورتش دو ذراع است و قامتش در آسمان هشتاد ذراع می باشد ، لباس و کفش و زین افسار او با طلا و جواهرات است و در سر او تاجی است که به طلا و جواهرات ترصیع شده است ... (271) .
چنین جسمی با این خصوصیات ، خارج از انسانهاست و هیچ روایت و حدیثی بر آن صراحت ندارد .

گرفتاری مومنین به دجال

افراد با ایمان به دجال گرفتار می شوند و بعضی گفته اند که چیزی سخت تر از دجال نیست (272) .
نووی می گوید : دجال شخصی است که خداوند متعال بندگانش را به او گرفتار می کند و او را بر اموری از مقدورات خدا مسلط می نماید (273) . و به دست او برخی از آیات و فارق العاده ها را همانند باریدن باران و غیره جاری می سازد و همین موجب فتنه و گول خوردن ناظرین می شود ، ولی خداوند متعال نیرنگ او را برای اهل ایمان آشکار می کند و البته افراد سطحی و ساده ، گول او را می خورند (274) .
از پیغمبر اسلام روایت شده است که فرمود : شما چگونه هستید در آن وقتی که به بنده ای که نهرهای و میوه های زمین در تسخیر اوست ، متبلها شوید و هر کس تابع او شود ، او را طعام می دهد و کافرش می کند (275) .
دجال منشاً فتنه و گرفتاری و آزمایش مردم است ، هر کس به او ایمان آورد از اسلام فاصله گرفته است هر کس او را انکار کند مومنی است که خداوند قلب او را آماده ایمان کرده است و در آن ریشه زده است . البته دجال شدیدترین عذابها را بر مومنین وارد می سازد .