فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

وفات حسین بن روح

حسین بن روح 21 یا 22 سال در سفارت و وکالت مقدسه حضرت مهدی - علیه السلام - و تنها مرجع و تنها واسطه امین بین شیعیان و آن حضرت بوده است. مسایل و حقوق و وجوهات آنان را به آن حضرت می رساند و جواب آنها را می گرفت . و بعد از این مدت ، مریض شد و در سال 326 وفات کرد و او را با تشییع مجلل در بغداد ، بازار شورجه - که مهمترین مرکز تجارت و دادوستد بغداد بود - دفن نمودند و مردم ، جهت تبرک ، قبر او ار زیارت می کنند.

4- علی بن محمد سمری

علی بن محمد سمری از شخصیتهای با ایمان و تقواست و در علو شأن و قدر و منزلت او همین بس که او نایب مطلق و خاص حضرت صاحب العصر - علیه السلام - می باشد با اینکه در آن عصر ، جمع زیادی از شیعیان مخلص و از صلحا و شایستگان ، وجود داشته اند. او آخرین نایب خاص آن حضرت می باشد و با فوت او ، غیبت کبرا شروع شد و نیابت عام او به مرجعیت عظمای فقهای شیعه رسید .
راویان ، روایت می کنند که آن حضرت قبل از فوت علی بن محمد سمری برای او توقیعی چنین فرستاد :
ای علی بن محمد سمری ! خدا اجرت بدهد ، تو در خلال شش روز فوت می کنی ، پس کارهای خود را جمع و جور کن و کسی را جانشین خود معرفی نکن ، به درستی که غیبت کامل به وقوع پیوست و ظهوری نیست مگر به اذن خدای متعال و آن وقتی است که زمان ، طولانی و دلها قسی شود و زمین از ظلم ، پر شده باشد و زمانی بر شیعیان برسد که کسی ادعای مشاهده کند. و البته هر کس که ادعای مشاهده کند ، کذاب و افترا زننده است و و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم .... (122).
ما در این توقیع شریف می بینیم هر کس بعد از غیبت کبرای آن حضرت ، ادعای مشاهده امام - علیه السلام - نماید ، کذاب و مفتری است . و از طرف دیگر ، قطعاً و یقیناً - که به تواتر هم ثابت شده است - عده ای از بهترین علمای شیعه واز صلحای آنان ، به حضور اقدس آن حضرت مشرف شده اند و به شرف لقای او نایل آمده اند . در توجیه این دو : مدعی مشاهده ، کذاب است و قطعاً عده ای خدمت آن حضرت رسیده اند ، مطالبی گفته شده است. بهتر از همه آن است که هر کس در زمان غیبت کبرا ادعای مشاهده و نیابت و وکالت او را بنماید - مثل آنچه در زمان غیبت صغرا بود - دروغ گفته و افترا زده است . و چنین ادعایی غیر از آن است که بدون ادعای نیابت و وکالت ، تشرف حضور و ملاقات را اطلاع دهد. و گمان من آن است که این توجیه خوب است .

وفات علی بن محمد سمری

علی بن محمد سمری مریض شد و شیعیان به عیادت او رفتند و از او پرسیدند : بعد از تو چه کسی وصی تو است ؟
در جواب آنان گفت : امر در دست خداست (وصی ندارم) . سمری در سال 328 قمری در نیمه شعبان به رحمت الهی پیوست و فوت نمود (123).