زندگانی خاتم الاوصیاء

نویسنده : باقر شریف قرشی مترجم : ابوالفضل اسلامی (علی)

نیابت محمد بن عثمان از طرف امام مهدی (ع)

محمد بن عثمان کتابهایی را که از حضرت امام حسن عسگری - علیه السلام - و حضرت امام مهدی - علیه السلام - و از پدرش عثمان بن سعید که او هم از امامان - علیهم السلام - در زمینه فقه و حدیث شنیده بود ، تألیف کرده است. ام کلثوم دختر ابو جعفر ذکر کرده که کتابهای او به پدرم حسین بن روح رسیده بود (116).

وفات محمد بن عثمان

ابو جعفر محمد بن عثمان بهره زیادی از ایمان و تقوا داشت، لذا هنگامی که احساس کرد مرگش نزدیک است و باید به لقای الهی بشتابد ، برای خود ، قبری کند و گاهی وارد آن می شد و مقداری قرآن می خواند ، همچنانکه آیاتی از قرآن کریم و نام مبارک امامان - علیهم السلام - را روی لوحی مکتوب داشت و سفارش کرد که با او دفن نمایند . و زمان زیادی نگذشت که مریضی او شدت گرفت و روح او پرواز کرد و جان به جان آفرین تسلیم نمود واین در آخر جمادی الاولای سال 305 هجری قمری بود (117)

3- حسین بن روح

سومین نایب حضرت مهدی - علیه السلام - در زمان غیبت صغرا حسین بن روح است که شخصیتی شایسته، با تقوا، با درایت و با دانش فراوان بود ، همچنانکه نزد عموم مسلمین ، خاصه و عامه محترم بود . و محمد بن عثمان هنگامی که مریض بود و شیعیان دورش حلقه زده بودند از او پرسیدند که نایب وجود مقدس حضرت مهدی - علیه السلام - بعد از شما چه کسی است ؟
در جواب گفت : این ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی جای من قرار می گیرد و او بین شما و حضرت صاحب الامر - علیه السلام - واسطه می باشد . او وکیل و نماینده آن حضرت است و مورد وثوق و شخصی امینی است ، بنابراین ، در کارهایتان به او مراجعه کنید و حل و فصل آنها را از او بخواهید و من این مطلب را مأموم که به شما ابلاغ کنم و آن را ابلاغ کردم .