فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

سفرای بزرگ امام زمان (ع)

حضرت امام مهدی - علیه السلام - تعدادی از عالمان وارسته و رجال شایسته را سفیران خود نمود که بین آن حضرت و شیعیان واسطه باشند و وظیفه ایشان این بود که مسایل شرعی شیعیان را به آن حضرت برسانند و جواب آن حضرت را دریافت کنند و ما به برخی از آنان در بحثهای گذشته اشاره نمودیم و اینک توضیحی پیرامون سفرای بزرگوار آن حضرت.

1- عثمان بن سعید عمری

اولین وکیل و نماینده آن حضرت که سالهای طولانی دارای شرف نمایندگی از امام معصوم - علیه السلام - بود ، شخصیت برجسته و مورد وثوق و امین جناب عثمان بن سعید است که ما به صورت مختصر از حالات او بحث خواهیم کرد.

خدمات عثمان بن سعید نسبت به ائمه (ع)

عثمان بن سعید سالهای مدیدی در خدمت ائمه اطهار - سلام الله علیهم - بوده و هنگامی که یازده ساله بود، این توفیق و شرافت پیدا کرد که در خدمت امامان معصوم - علیهم السلام - باشد.
در آن عصر ، خفقان و مخصوصاً در دوران حکومت بنی عباس و متوکل ستمکار عباسی که امامان اهل بیت - علیهم السلام - در نهایت سختی و فشار وزیر نظر و در احاطه پلیس مخفی قرار داشته اند ، جناب عثمان بن سعید ، جهت خدمت به اهداف مقدس ولایت و امامت ، خود را - ظاهراً - روغن فروش جلوه می داد تا جایی که لقب سمان پیدا می کند و با این پوشش ، حلقه وصل بین شیعیان و امام معصوم - علیه السلام - می شود. شیعیان، وجوهات شرعی خود را به او می رساندند و او هم آنها را در ظروف روغن قرار می داده و به حضرت امام هادی - علیه السلام - و پس از آن حضرت ، به امام حسن عسگری - علیه السلام - می رسانده است و با این شیوه ، برخی از مشکلات اقتصادی ائمه - علیهم السلام - را برطرف می کرده است. و پس از آن دو امام - علیهما السلام - به نیابت حضرت امام منتظر - علیه السلام - هم نایل می شود.