فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

ج - محقق اربلی

محقق اربلی می گوید : آنان که می گویند آن حضرت وجود دارد ، نمی گویند که در سرداب است بلکه می گویند او مانند دیگران روی این زمین است ، راه می رود توقف می کند (105).

د - محقق امینی

کمی پیش از این کلام علامه امینی را در رد این تهمت ناجوانمردانه نقل کردیم و اینک تتمه بیان این محقق را می آوریم.
ای کاش ! این دروغپردازان موضوع سرداب ، بر یک دروغ اتفاق می کردند تا اینکه جعل کردن اینها بیش از این آنان را رسوا نکند و ابن بطوطه نمی گفت که این سرداب در حله است. و قرمانی نمی گفت که در بغداد است. و دیگران نمی گفتند که در سامراست و سپس قصیمی بعد از اینان سرگردان و متحیر نمی ماند و لفظ سرداب را - بدون آنکه شهر و مکان آن را ذکر کند - به صورت مطلق بیاورد تا آنکه بدی آن را بپوشاند (106).
بنابراین، غایب شدن حضرت امام منتظر - علیه السلام - در سرداب ، افسانه ای است که در طول تاریخ تشیع ، احدی آن را نگفته است ، بلکه کینه داران و دشمنان آن را ساخته و به شیعه نسبت داده اند.

سفرای بزرگ امام زمان (ع)

حضرت امام مهدی - علیه السلام - تعدادی از عالمان وارسته و رجال شایسته را سفیران خود نمود که بین آن حضرت و شیعیان واسطه باشند و وظیفه ایشان این بود که مسایل شرعی شیعیان را به آن حضرت برسانند و جواب آن حضرت را دریافت کنند و ما به برخی از آنان در بحثهای گذشته اشاره نمودیم و اینک توضیحی پیرامون سفرای بزرگوار آن حضرت.