زندگانی خاتم الاوصیاء

نویسنده : باقر شریف قرشی مترجم : ابوالفضل اسلامی (علی)

الف - محدث نوری

محدث نوری صاحب کتاب شریف المستدرک می گوید :
ما هر چه به تاریخ مراجعه کردیم و تحقیق و بررسی نمودیم آنچه را که اینان گفته اند ، نیافتیم ، بلکه اصلاً در احادیث و اخبار ، از سرداب ذکری نشده است.... (103).

ب - علامه صدر الدین

علامه محقق صدر می گوید: آنچه علمای زیادی از سنیها به ما نسبت داده اند به اینکه امام زمان - علیه السلام- در سرداب غایب شده ، هیچ مدرک و مستندی برای آن پیدا نکردم (104).

ج - محقق اربلی

محقق اربلی می گوید : آنان که می گویند آن حضرت وجود دارد ، نمی گویند که در سرداب است بلکه می گویند او مانند دیگران روی این زمین است ، راه می رود توقف می کند (105).