فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

پژوهشی در این بحث

در اینجا لازم است نگاه کوتاهی به این بحث بیندازیم ، لذا می گوییم سردابی که مجاور مرقد شریف حضرت علی الهادی و حضرت امام حسن عسگری - علیهم السلام - در سامراست نزد عموم مردم شیعه از قداست و احترام خاصی برخوردار است - همچنانکه خلیفه عباسی الناصر لدین الله ، شباکی بر آن قرار داده است - چرا که این مکان شریف ، محل نماز و عبادت سه امام بزرگوار : حضرت هادی ، حضرت عسگری و حضرت حجت - علیهم السلام - بوده است . و هیچ یک از علماء و تاریخ نویسان شیعه نگفته است که حضرت امام منتظر - علیه السلام - در سرداب غایب شده است ، چه آن سرداب در سامرا است و یا در حله و یا در بغداد باشد. و اینک بشنوید نظرات بعضی از علمای شیعه را :

الف - محدث نوری

محدث نوری صاحب کتاب شریف المستدرک می گوید :
ما هر چه به تاریخ مراجعه کردیم و تحقیق و بررسی نمودیم آنچه را که اینان گفته اند ، نیافتیم ، بلکه اصلاً در احادیث و اخبار ، از سرداب ذکری نشده است.... (103).

ب - علامه صدر الدین

علامه محقق صدر می گوید: آنچه علمای زیادی از سنیها به ما نسبت داده اند به اینکه امام زمان - علیه السلام- در سرداب غایب شده ، هیچ مدرک و مستندی برای آن پیدا نکردم (104).