فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

ج - ابن حجر

او هم همین مطلب را ذکر کرده و براساس نظر ابن خلکان آن را به شیعه نسبت داده است و از ابن خلکان نقل کرده که شیعیان معتقدند امام المهدی (امام منتظر) صاحب سرداب است و در آخر الزمان از همان سرداب که در سامراست ، ظهور می کند . می گویند که در سال 265 هجری ، امام منتظر داخل آن سرداب شد در حالی که مادرش به او نگاه می کرد ، سپس دو سطر شعر نقل کرده و سراینده آن را ستوده است ، اما آن دو بیت شعر این است :
ما آن للسرداب ان یلد الذی - صیر تموه بجهلکم انساناً
فعلی عفولکم الصفا اذ انکم - ثلثم العنقاء و الغیلانا (100)
مشتی خاک بر دهان این شاعر باد که شیعیان و پیروان آل بیت رسول را به چیزی که آن را نگفته و به آن اعتقاد ندارند ، همجو کرده است. این شاعر و امثال او از منحرفین و گمراهان می باشند که دروغهایی را بر شیعیان تحمیل کرده و تماماً از حقد و کینه آنان برخواسته است و البته تمام این کینه ها نه بر شیعیان است بلکه کینه و حقد و حسدی است که اینان بر ائمه هدی : - امامانی که اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً - داشته و دارند.

ه قصیمی

عبدالله قصیمی در مورد حضرت امام منتظر - علیه السلام - دروغهایی به شیعه نسبت داده و به آنان افترا بسته است. نگاه کنید به حرفهای باطل و دروغ قصیمی :
به درستی که کودن ترین کودنها و متحجرترین متحجرها آنانی هستند که امامشان را در سرداب غایب کرده و قرآن و محفشان را با او پنهان داشته اند . و آنانی هستند که هر شب ، اسبها و الاغهایشان را جلو آن سرداب می برند و انتظار امام غایب را می کشند و او را صدا می زنند که ظهور کند و بیش از هزار سال است که چنین می کنند (101).
علامه محقق امینی - رضوان الله تعالی علیه حاشیه ای بر این کلمات و جملات سیاه قصیمی دارد که آنها چنین است :
و افترای سرداب ، زشت تر از بقیه است ، اگر چه قبل از او بعضی از مولفین اهل سنت همین افترا را در کتابهایشان آورده اند . اما قصیمی در این تنبور ، اضافه ای دارند و آن اینکه بر اسبها ، الاغهایی افزوده است و نیز ادعا کرده که عادت همیشگی شیعیان در هر شب و بیش از هزار سال این است که با این خرها و اسبها جلو سرداب می روند در حالی که شیعه اعتقادی ندارد که غیبت امام - علیه السلام - در سرداب بوده است . و نیز شیعیان او را در سرداب غایب نکرده اند . و نیز عقیده ندارند که از سرداب ظهور می کند بلکه عقیده شیعیان که مورد تأیید احادیث و روایات اهل بیت - علیهم السلام - هم هست این است که آن حضرت در مکه معظمه کنار بیت الله ظهور می کند وهیچ کس نگفته که در سرداب است (102).

پژوهشی در این بحث

در اینجا لازم است نگاه کوتاهی به این بحث بیندازیم ، لذا می گوییم سردابی که مجاور مرقد شریف حضرت علی الهادی و حضرت امام حسن عسگری - علیهم السلام - در سامراست نزد عموم مردم شیعه از قداست و احترام خاصی برخوردار است - همچنانکه خلیفه عباسی الناصر لدین الله ، شباکی بر آن قرار داده است - چرا که این مکان شریف ، محل نماز و عبادت سه امام بزرگوار : حضرت هادی ، حضرت عسگری و حضرت حجت - علیهم السلام - بوده است . و هیچ یک از علماء و تاریخ نویسان شیعه نگفته است که حضرت امام منتظر - علیه السلام - در سرداب غایب شده است ، چه آن سرداب در سامرا است و یا در حله و یا در بغداد باشد. و اینک بشنوید نظرات بعضی از علمای شیعه را :