زندگانی خاتم الاوصیاء

نویسنده : باقر شریف قرشی مترجم : ابوالفضل اسلامی (علی)

ب - ابن تیمیه

او گمان کرده شیعیان عقیده دارند که امام منتظر - علیه السلام - در سردابی که در سامراست ، باقی است و آنان منتظر ظهور او از آن سرداب می باشند (99).

ج - ابن حجر

او هم همین مطلب را ذکر کرده و براساس نظر ابن خلکان آن را به شیعه نسبت داده است و از ابن خلکان نقل کرده که شیعیان معتقدند امام المهدی (امام منتظر) صاحب سرداب است و در آخر الزمان از همان سرداب که در سامراست ، ظهور می کند . می گویند که در سال 265 هجری ، امام منتظر داخل آن سرداب شد در حالی که مادرش به او نگاه می کرد ، سپس دو سطر شعر نقل کرده و سراینده آن را ستوده است ، اما آن دو بیت شعر این است :
ما آن للسرداب ان یلد الذی - صیر تموه بجهلکم انساناً
فعلی عفولکم الصفا اذ انکم - ثلثم العنقاء و الغیلانا (100)
مشتی خاک بر دهان این شاعر باد که شیعیان و پیروان آل بیت رسول را به چیزی که آن را نگفته و به آن اعتقاد ندارند ، همجو کرده است. این شاعر و امثال او از منحرفین و گمراهان می باشند که دروغهایی را بر شیعیان تحمیل کرده و تماماً از حقد و کینه آنان برخواسته است و البته تمام این کینه ها نه بر شیعیان است بلکه کینه و حقد و حسدی است که اینان بر ائمه هدی : - امامانی که اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً - داشته و دارند.

ه قصیمی

عبدالله قصیمی در مورد حضرت امام منتظر - علیه السلام - دروغهایی به شیعه نسبت داده و به آنان افترا بسته است. نگاه کنید به حرفهای باطل و دروغ قصیمی :
به درستی که کودن ترین کودنها و متحجرترین متحجرها آنانی هستند که امامشان را در سرداب غایب کرده و قرآن و محفشان را با او پنهان داشته اند . و آنانی هستند که هر شب ، اسبها و الاغهایشان را جلو آن سرداب می برند و انتظار امام غایب را می کشند و او را صدا می زنند که ظهور کند و بیش از هزار سال است که چنین می کنند (101).
علامه محقق امینی - رضوان الله تعالی علیه حاشیه ای بر این کلمات و جملات سیاه قصیمی دارد که آنها چنین است :
و افترای سرداب ، زشت تر از بقیه است ، اگر چه قبل از او بعضی از مولفین اهل سنت همین افترا را در کتابهایشان آورده اند . اما قصیمی در این تنبور ، اضافه ای دارند و آن اینکه بر اسبها ، الاغهایی افزوده است و نیز ادعا کرده که عادت همیشگی شیعیان در هر شب و بیش از هزار سال این است که با این خرها و اسبها جلو سرداب می روند در حالی که شیعه اعتقادی ندارد که غیبت امام - علیه السلام - در سرداب بوده است . و نیز شیعیان او را در سرداب غایب نکرده اند . و نیز عقیده ندارند که از سرداب ظهور می کند بلکه عقیده شیعیان که مورد تأیید احادیث و روایات اهل بیت - علیهم السلام - هم هست این است که آن حضرت در مکه معظمه کنار بیت الله ظهور می کند وهیچ کس نگفته که در سرداب است (102).