زندگانی خاتم الاوصیاء

نویسنده : باقر شریف قرشی مترجم : ابوالفضل اسلامی (علی)

غیبت صغرا

خلفای ستمکار عباسی ، کوشش فراوان کردند که به حضرت مهدی - علیه السلام - دست پیدا کنند و او را از بین ببرند ، لذا خداوند متعال بر حضرت امام منتظر - علیه السلام - عنایت و لطف عظیم کرد و او را از چشمان حاکمان عباسی به دور داشت ، همچنانکه جد بزرگوار آن حضرت پیغمبر اسلام را از چشمان قریشیان - که برای قتل او جمع شده بودند - پنهان داشت ؛ رسول خدا از بین آنان بیرون آمد و حال آنکه آنان نفهمیدند، همچنان حضرت مهدی - علیه السلام - میان عباسیان ستمکار بود ، ولی آنان او را نمی دیدند. و ما در آینده برخی از مطالب و مباحث مربوط به غیبت صغرا را بحث خواهیم کرد.

زمان غیبت صغرا

زمان شروع غیبت صغرا هنگام شهادت امام حسن عسگری - علیه السلام (سال 260 هجری) (95) می باشد. آن حضرت پس از ارتحال پدر بزرگوارش ، از چشم مردم غایب شد و فقط بعضی از مومنین و صلحا و مورد اطمینان ، آن حضرت را ملاقات می کردند که در بحثهای آینده توضیح خواهیم داد.

محل و مکان غیبت صغرا

آن حضرت در خانه اش که در سامراست و قبر جد گرامیش حضرت امام علی الهادی - علیه السلام - و قبر پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسگری - علیه السلام - در آن قرار دارد غایب شده است.