فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

تشییع جنازه با شکوه امام حسن عسگری (ع)

تمام اقشار مردم سامرا و هر کس که در آن شهر زندگی می کرد، جهت تشییع جنازه ، با گریه و ناله به طرف منزل آن حضرت سرازیر شدند، ادارات دولتی و مراکز دادوستد و بازارها تعطیل شد و شهر سامرا شبیه قیامت گردید (90).
سامرا تا آن تاریخ ، چنین جمعیتی در مراسم و تشییع جنازه ها به خود ندیده بود ، مردم دسته - دسته و موجوار در تشییع آن حضرت شرکت کردند و فضایل و عظمت آن حضرت را برای همدیگر توضیح

می دادند و خسارت عظمایی که به جهان اسلام رسیده بود ، برای همدیگر بازگو می کردند.

محل دفن امام حسن عسگری (ع)

جسد پاک آن حضرت را با تکبیر و تعظیم در خانه اش و در کنار پدر بزرگوارش حضرت علی الهادی - علیه السلام - به خاک سپردند. آری ، جگر گوشه رسول خدا و برگی از برگهای درخشنده و زرین رسالت را دفن کردند (91)، سادات علوی و بنی عباس ، کنار قبر ایستادند و مردم، دسته - دسته به آنان تسلیت گفتند و مراسم ، پایان پذیرفت و مردم با حزن و اندوه به خانه هایشان برگشتند (92).