فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

تجهیز امام حسن عسگری (ع)

بالاخره جسد پاک امام ، غسل و حنوط داده و در کفن قرار داده شد و برای نماز، آماده گردید. از طرف معتمد عباسی ، ابو عیسی فرزند متوکل، مأمور شد که بر آن حضرت نماز بخواند (88) و بعد از تمام شدن نماز، حکومت دستور داد که صورت امام - علیه السلام - را باز نگهدارند تا بنی هاشم و عباسی ها و فرماندهان ارتش و منشیان حکومت و روسای ادارات و قضات دولت ، آن حضرت را ببیند. در این هنگام عیسی چنین گفت: این حسن بن علی بن محمد بن رضاست که با مرگ طبیعی از دنیا رفته است در حالی که از خادمان خلیفه و مردم موثق، فلان و فلان و از قضات، فلان و فلان و از پزشکان، فلان و فلان در کنار بسترش بوده اند (89)، سپس صورت آن حضرت را می پوشاند و این کار را برای این جهت انجام دادند که بنی عباس متهم نشوند به اینکه او را همانند جد بزرگوارش موسی بن جعفر - علیه السلام - مسموم کرده اند

تشییع جنازه با شکوه امام حسن عسگری (ع)

تمام اقشار مردم سامرا و هر کس که در آن شهر زندگی می کرد، جهت تشییع جنازه ، با گریه و ناله به طرف منزل آن حضرت سرازیر شدند، ادارات دولتی و مراکز دادوستد و بازارها تعطیل شد و شهر سامرا شبیه قیامت گردید (90).
سامرا تا آن تاریخ ، چنین جمعیتی در مراسم و تشییع جنازه ها به خود ندیده بود ، مردم دسته - دسته و موجوار در تشییع آن حضرت شرکت کردند و فضایل و عظمت آن حضرت را برای همدیگر توضیح

می دادند و خسارت عظمایی که به جهان اسلام رسیده بود ، برای همدیگر بازگو می کردند.