فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

6- دعای امام زمان (ع) برای فرج

از دعاهای آن حضرت، این دعای جلیل القدر است:
اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور و منزل التوراة و الانجیل و رب الظل و الحرور... (67).
این دعا مملو است از سپاس و تمجید خداوند متعال و توصیف او با عظیمترین صفاتش و از پناه گرفتن امام - علیه السلام - و انقطاع او به سوی الله و ایمان مطلق و کامل او به اینکه همه چیز در دست خداوند متعال است.

7- دعای امام زمان (ع) برای شیعیان خویش

حضرت مهدی - علیه السلام - برای شیعیانش دعا می کرده که برای آنان گشایشی شود و از تنگدستی و محرومیت، نجات یابند و آن دعا این است:
یا نور النور! یا مدبر الامور! یا باعث من فی القبور! صلی علی محمد و آل محمد و اجعل لی و لشیعتی من الضیق فرجاً و... (68).

8- دعا امام زمان برای پیغمبر اسلام و ائمه هدی (ع)

حضرت مهدی - علیه السلام - به بعضی از شیعیانش سفارش فرموده که برای پیغمبر اکرم و ائمه هدی - علیهم السلام - این دعا درا بخوانند:
اللهم صل علی محمد سید المرسلین و خاتم النبین و حجة رب العالمین، المنتجب فی المیثاق، المصطفی من الضلال المطهر من کل آفة البری من کل عیب... (69).
این دعا، پیغمبر اکرم و اوصیا و جانشینان آن حضرت ائمه طاهرین - علیهم السلام - را ستوده و برای آنان قدر و منزلت عالی نزد خداوند متعال، مسئلت کرده است، همچنانکه این دعا، حاوی دعا برای قائم آل محمد - علیه السلام- است که نشانه های دین را برقرار و سنت جدش رسول الله را زنده می نماید.