فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

5- زیارت و دعا

حضرت مهدی - سلام الله علیه - به بعضی از مومنین و شیعیانش اشاره کرده که ناحیه مقدسه آن حضرت را با این زیارت و دعا انجام دهند:
سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه... (66)
حضرت امام منتظر - علیه السلام - پیروانش را راهنمایی کرده که آن حضرت را به این زیارت و دعا، زیارت نموده و دعا کنند. و نصر و تعتجیل در ظهور او را از خداوند متعال بخوانید تا اقامه حق و ازاله باطل کند و کلمه الله را در زمین، عالی و به رفعت برساند.

6- دعای امام زمان (ع) برای فرج

از دعاهای آن حضرت، این دعای جلیل القدر است:
اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور و منزل التوراة و الانجیل و رب الظل و الحرور... (67).
این دعا مملو است از سپاس و تمجید خداوند متعال و توصیف او با عظیمترین صفاتش و از پناه گرفتن امام - علیه السلام - و انقطاع او به سوی الله و ایمان مطلق و کامل او به اینکه همه چیز در دست خداوند متعال است.

7- دعای امام زمان (ع) برای شیعیان خویش

حضرت مهدی - علیه السلام - برای شیعیانش دعا می کرده که برای آنان گشایشی شود و از تنگدستی و محرومیت، نجات یابند و آن دعا این است:
یا نور النور! یا مدبر الامور! یا باعث من فی القبور! صلی علی محمد و آل محمد و اجعل لی و لشیعتی من الضیق فرجاً و... (68).