فهرست کتاب


پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی

موسسه‏ فرهنگی قدر و ولایت

پیشگفتار

آگاهان رشته های مختلف علوم و هنرو ادبیات،بعد از هر نشست یادیدار عمومی و خصوصی، به احاطه و دقت نظررهبر معظّم انقلاب اسلامی، در آن رشته، اعتراف نموده و شگفتی خود را پنهان ننموده اند .
آن گاه که در کنگره حافظ شناسان در شیراز، سخنرانی حضرت آیت اللَّه خامنه ای انجام می شد، چهره های حاضران - که از برجستگان شعر و ادب بودند - از محتوای عالی و غنی و اطلاعات عمیق و بررسی دقیق سخنان معظمٌ له در حیرت و شگفتی بود و هم امروز نیز هر آنکس که مدعی این وادی است اگر متن آن را مطالعه کند، ناگزیر از تحسین خواهد بود.
زمانی هم که در همایش هزاره شیخ مفید (رحمة اللَّه علیه)، پیام مقام معظّم رهبری قرائت می شد، علماء بزرگ حاضر در جلسه از اطلاعات و بررسی دقیق و شناخت عمیق معظمٌ له در نشاط خاصّی فرورفته و تحسین در چهره آنان به روشنی جلوه داشت .
در زمینه های فقهی نیز چنین است. فقهاء بزرگ روز به روز به دقت نظر و استحکام رأی و برداشتهای واقع بینانه و در عین حال روش مند و منضبط ایشان بیشتر واقف شده و بدان اذعان می نمایند .هنرمندان ه رشته هنری نیز چنین احاطه ای را از آقا در یاد دارند. همین چند روز پیش بود که در دیدار با هنرمندان، ضمن استماع سخنان و درد دلها و پیشنهادهای آنان، نسبت به هنر و هنرمندان و جایگاه و وظایف و وضعیت آنان، سخنان حکیمانه و عالمانه فرمودند. نظامیان نیز ،اشراف و دقت نظر فرماندهی کلّ قوا را در امور سازماندهی ، آموزش، تجهیزات، روحیه، صنایع مربوطه، اوضاع نظامی منطقه و جهان ،را تصدیق و بالاتر از آموزه های کلاسیک می دانند.
این نعمت بزرگی است که خداوند تبارک و تعالی به این ملّت حاضر در صحنه و فداکار در راه ایمان و اسلام، عطا فرموده است و امید است با تبعیت و اطاعت اوامر و رهنمودهای این بزرگوار، درهای رحمت خداوند را هر چه بیشتر بروی خود بگشاییم و سعادت دنیا و آخرت خود و جامعه خویش و جهان اسلام را تأمین نماییم .
این مؤسسه نوید می دهد که دست اندر کار مصاحبه با بزرگانی است که هریک در مقطعی و موضوعی، ارتباط با مقام معظّم رهبری داشته و از ابعاد مختلف زندگی و شخصیت رهبر عزیز، خاطرات و حکایتهایی در یادذ دارند و انتشار آنها قطعاً از یکسو به شناخت بیشتر ما از این نعمت عظیم الهی می انجامد و از سوی دیگر اسباب تمسّک و تشبّث به صفات و خصوصیات پاک و والا و الهی و انسانی معظمٌ له را برایمان فراهم می سازد .
با توجه به آگاهی و دقت نظر و نگرش عمیق رهبر معظّم انقلاب اسلامی و نیاز جامعه بویژه جوانان و مخصوصاً در محیطهای دانشجویی به پاسخ عالمانه به پرسشهام مختلفی که بطور طبیعی و یا از طرق مصنوعی و القاء شبهه ها ایجاد شده است، این مؤسسه تصمیم گرفت تا این پرسشها را در موضوعهای مختلف دسته بندی و تنظیم نموده و پاسخ آنها را از مقام معظّم رهبری دریافت و در اختیار علاقمندان قرار دهد .
پرسشها و پاسخ هایی که در فصول مختلف کتاب از نظر عزیزان می گذرد به سه دسته تقسیم می شوند که ابتدای هد سؤال علامت مشخصه هر دسته قید شده است .
1- پرسشهایی که رهبر معظّم انقلاب اسلامی، در دیدارهای مختلف، رأساً آن را مطرح فرموده و سپس بدان پاسخ داده اند. این پرسشها با علامت مشخص شده اند.
2- پرسشهایی که در جلسات دیدار با قشرهای مختلف بویژه جوانان و دانشجویان در دانشگاهها، از سوی حاضران، مستقیماً مطرح شده و حضرت آیت اللَّه خامنه ای بدانهاپاسخ فرموده اند. این پرسشها با علامت مشخص گشته است.
3- پرسشهایی که از سوی این مؤسسه از خلال بیانات معظمٌ له که در دیدارها و مناسبتهای مختلف ایراد شده است، با تناسب زمانی و موضوعهای مبتلابه، انتخاب شده و سپس پاسخ آنها از همان بیانات، استخراج و تنظیم گردیده است.این پرسشها نیز با علامت معلوم گردیده است.
جوان و بویژه دانشجویان بایستی توجه داشته باشند که دشمنان انقلاب اسلامی در تهاجم فرهنگی خود که با پشتیبانی ملیون ها دلاور رادیوها و مطبوعات و بنیادهای متعدد وابسطه به امپزیالیسم خبری و یارگیری خائنانه از داخل انجام می گیرد، درتلاش است تا جوانان را از انقلاب اسلامی بگیرد. آنهارا نسبت به تاریخ خود بیگانه و از هویت خویش تهی نماید.آنان را ظرفهایی بی محتوا بنمایاندکه نیاز به محتوایی که غرب معیّن می کنددارند. می خواهد به آنان بباوراندکه الگوهایی مناسب و تأثیر گذار ندارند.برای این کار تاریخ درخشان این ملت را تحریف می کندو هرجا بتواند آن را انکار می نماید. کارآمدی نظام اسلامی را زیر سؤال می برد.احکام اسلامی را خشن و غیر قابل اجرا معرفی می نماید. ایمان و معنویت و اخلاص و درخشندگیها و فضایل اخلاقی را با شهوات و فساد، کم رنگ و تباه می سازد. یأس و ناامیدی را در آنان القاء می کنند. آنچه دشمن می خواهد و خودباختگان داخلی و بعضی غافلان آن را اجرا می نمایند ،راه کاذبی است که جلوی پای جوانان گشوده می شود.
راه حل کاذب این است که یک ملّت به تغییر ظاهری دل خوش کند و از حرکت عمیق رو برگرداند. یک وقت می بیبید آدمی هست که نه معلوماتی دارد، نه سوادی دارد، نه اراده یی دارد، نه تجربه یی نشان داده، نه کاری از او بر می آید ؛لباس و آرایش و شکل خودش را شبیه فلان هنرپیشه یا فلان جوان غربی کرده است ؛این راه حل کاذب است. آیا شما با این کار متمدن شدید و تحوّل پیدا کردید؟... جوانهای عزیز من، فرزندان من! دنبال تقلید نباشید ؛ بر روی شیوه و راهی که در آن ذهن و اراده و ایمان شما قوی می شود و اخلاق شما پاک و آراسته می گردد، فکر کنید؛ آنگاه شما عنصری خواهید بود که مثل یک ستون، سقف مدنیّت این کشور و تمدن حقیقی این ملّت بر روی آن قرار می گیرد .(1)
حضرت امام خمینی (قدس) و مقام معظّم رهبری حضرت آیت اللَّه خامنه ای، مدظلّه و دلسوزان واقعی و خدمتگزاران حقیقی و متعهدان به اسلام ناب محمدی (ص) منش و روش و دعوت آنان به راه واقعی برای جوانان است. راهی که سعادت حقیقی و عزّت و سربلندی آنان و مملکت و ملّت را تأمین می نماید. راه حل واقعی برای جوانان چیست که بزرگان دین و انقلاب اسلامی، به آن دعوت و به سوی آن حرکت می نمایند؟ راه حل واقعی این است که یک ملت خودش باشد؛ با مغز خودش فکر کند ؛ آنچه را هم انتخاب می کند، آن چیزی باشد که برایش مفید است.(2)
مجموعه سؤالهایی که از محضر رهبر معظّم انقلاب اسلامی، پاسخهای آن داده شده است،هدایت گر جوانان به این راه است. به آنان بینش و بصیرت لازم برای طی این طریق را ارائه می نماید. دل آنان را به نور ایمان و معنویت و اسبقامت در راه خدا روشن می سازد. انگیزه و امید و حرکت و نگاه درست و امیدوارانه به آینده را در آنان تقویت می نماید. آنان را با تاریخ غنی و پربار و عبرتها و فرازو نشیب آن و الگوهای مثبت و واقعی خود آشنا می سازد. دشمن و حیله گریها و راههای نفوذ او را می نمایاند. برکات و دست آوردهای انقلاب عظیم اسلامی را در ایران و منطقه و جهان باز می شناساند. و همه اینها و آنچه در این مختصر امکان گفتن آن نیست، انگیزه ما در تنظیم این مجموعه بوده است و بسیار به لطف حق امید بسته ایم که این عمل را صالح قرار داده و تأثیر آن را در دلهای آماده جوانان، عمیق و پردامنه سازد و شُبهات و وسوسه های خنّاسان و فتنه گران را خنثی نماید. ان شاءاللَّه

فصل اول

اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی