فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

امتنان

با استناد به این کلام نورانی معصوم (ع) که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق و از باب انجام وظیفه، بر خود فرض می دانم از همه اساتید و دوستانی که از ابتدای این تحقیق، نگارنده را یاری و تشویق کرده اند، تشکرو قدردانی کنم، به ویژه از راهنمایی های اساتید گران قدر، جناب آقای دکتر سید رحیم ابوالحسنی و حجة الاسلام و المسلمین سید محمد تقی آل غفور، که با قبول زحمت راهنمایی و مشاوره این پژوهش و دقت نظر، ریزبینی ها و تشویق ها، دلسوزانه از مشکلات کار، کاستند.
هم یاری و مساعدت آقایان، دکتر حسین خنیفر، جعفر رحمانی، دکتر محمد صادق علمی، دکتر سید صادق حقیقت و حجج اسلام سید حسن میرحسینی، سید محمد جواد نجفی، سید محسن آل غفور، عباس حیدری بهنویه و سید محمد جواد فاضلیان، که از ابتدای شکل گیری طرح تحقیقاتی، با تذکرات خود، بسیار مؤثر و مفید بودند و تلاش آقای جلیلی مناف، کتابدار محترم مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم (ع)، حجج اسلام محمد ترابیان و محسن باغبانی، در امر ویرایش و آقای ابوالقاسم کریم تبار در امر حروف نگاری و صحفه آرایی این تحقیقت، قابل تقدیر و سپاس است.
در پایان هم چنان که دیگر موفقیت های خود را مدیون یاری و گذشت همسر و فرزندانم دانسته، توفیق در انجام این تحقیق را مرهون فداکاری ایشان می دانم.
امید آن است که خداوند، حقیر و همه این عزیزان را مشمول دعای خیر مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی (ع) قرار دهد.
کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی است، که در سال 1379 در مؤسسه آموزش باقر العلوم (ع) به راهنمایی جناب آقای دکتر سید رحیم ابوالحسن و مشاوره جناب حجة الاسلام سید محمد تقی آل غفور از آن دفاع شده است.
محمد مهدی ماندگار
بهار 1380

فصل اوّل

چارچوب نظری بحث