تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد 2

آیت الله عبدالله جوادی آملی‏

7- سفاهت منافقان در چهره مثل

سفاهت اهل نفاق در تمثیل مزبور لحاظ شده است و آن این که منفذ گوش را بستن و فروبردن انگشتان در آن برای نشنیدن غرش رعب آور رعد، تا حدودی قابل باور است، لیکن انگشت به گوش گذاشتن برای نجات از صاعقه، تاثیری ندارد، زیرا صاعقه آسمانی با برخورد خود، همه هستی شخص مصاب ژ را یک جا می سوزاند و دست و گوش را، هم زمان خاکستر می کند.

8- سر گسترش بحث درباره منافقان

شاید اکتفا به دو آیه در تشریح اجمالی حال کافران و عدم اکتفا به کمتر از سیزده آیه در بسط و تفصیل حال منافقان، گذشته از هشدار خطرشان و تبیین کیفیت برخورد دو گانه آنها با مومنان و کافران، برای این باشد که کافران عنود و ملحدان لجوج بر اثر یکسان بودن انذار و عدم انذار، قابل برگشت نیستند، لیکن منافقان موصوف و گ بر اثر داشتن نور ضعیف، امید برگشت آنان وجود دارد. از این رو در این باره به گستردگی بحث شده است. (884)

بحث روایی

1- اوصاف منافقان
- عن امیرالمومنین (علیه السلام): اوصیکم عبادالله بتقوی الله و احذرکم اهل النفاق. فانهم الضالون المضلون والزالون المزلون. یتلونون الوانا و یفتنون افتنانا و یعمدونکم بکل عماد ویرصدونکم بکل مرصاد. قلوبهم دویه وصفاحهم نقیه. یمشون الخفاء و یدبون الضراء. وصفهم دواء وقولهم شفاء و فعلهم الداء العیاء. حسده الرخاء و موکدوا البلاء و مقنطوا الرجاء لهم بکل طریق صریع و الی کل قلب شفیع ولکل شجوع دموع. یتقارضون الثناء و یتراقبون الجزاء. ان سالوا الحفوا و ان عذلوا کشفوا و ان حکموا اسرفوا. قد اعدوالکل حق باطلا ولکل قائم مائلا ولکل حی قاتلا ولکل باب مفتاحا ولکل لیل مصباحا. یتوصلون الی العطمع بالیاس لیقیموا به استواقهم و ینفقوا به اعلاقهم. یقولون فیشبهون و یصفون فیموهون. قد هونوا الطریق واضلعلو المضیق. فهم لمه الشیطان وحمه النیران. اولئک حز الشیطان. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون (885)
اشاره: امیرمومنان (علیه السلام) که فرمان استنطاق را به مفسران و پژوهندگان معارف قرآن می دهد و خود را هم، گزارشگر قرآن صامت و هم قرآن ناطق می داند و قرآن کریم را حاوی علوم گذشته و آینده و شفابخش بیماریهای انسان می داند، درباره منافقان می فرماید:
آنان گمراه و گمراه کننده اند و لغزیده و لغزاننده. به رنگهای گوناگون درآمده هر روز با حیله و فن تازه ای به میدان می آیند. با هر عامل کوبنده به سراغ شما می آیند تا نابودتان کنند و در هر کمینگاهی در کمین شما نشسته اند. بیماردلانی بد باطنند، ولی در چهره شان هیچ نشانی از بیماری نیست. مخفیانه برای فریب مردم گام برمی دارند. گفتارشان به ظاهر شفابخش، اما کردارشان دردی است درمان ناپذیر و خسته کننده. بر آسایش دیگران حسد می برند و اگر بلایی برای مومنان پیش آید را دو چندان می کنند. روزنه های امید را می بندند. اینان در هر راهی زمین خورده و کشته ای دارند (بسیاری را به ورطه مرگ کشانده اند). و در تلاشند تا به هر دلی راهی بیابند و بر هر مصیبتی اشکی آماده دارند. مدح و تمجید را به یکدیگر قرض می دهند و انتظار پاداش و جزا (توقع ثنا) دارند. در رسیدن به خواسته هایشان اصرار می ورزند و اگر در پی ملامت کسی برآیند پرده دری می کنند و اگر حکومت به دستشان بیفتد اهل تعدی و ستم و اسرافند.
در برابر هر حقی باطلی آماده کرده اند و در برابر هر ستون قائمی، ستونی انحرافی (تا تکیه کننده همراه آن سقوط کند؛ یعنی در برابر هر دلیلی، شبهه ای دارند). برای هر زنده ای قاتلی گماشته اند و برای هر دری کلیدی ساخته اند و برای هر شبی چراغی افروخته اند (تا مردم را بفریبند، همانند قرآنی که در صفین بر سر نیزه ها کردند.) با اظهار زهد و یاس از دنیا درپی دستیابی به مطامع خویشند و می خواهند بازار خود را گرم سازند و کالای خویش را به فروش می رسانند. سخن می گویند، اما شبیه حق (نه حق). وصف می کنند، ولی را آراستن ظاهر. لباس حق بر اندام باطل می پوشانند. آنان راه باریک و سخت را آسان معرفی می کنند و در عین حال همین راه باریک را منحرف می کنند تا رهروان را متحیر سازند. اینان دار و دسته شیطانند و شراره آتش دوزخ. آنان حزب شیطانند و حزب شیطان در زیانکاری است.
2- سرانجام منافقان عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)
- عن امیرالمومنین (علیه السلام): رجل منافق مظهر للایمان متصنع بالاسلام لایتائم و لا یتخرج، یکذب علی رسول الله متعمدا، فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا منه ولم یصدقوا قوله ولکنهم قالوا: صاحب رسول الله (صلی الله علیه وآله) رآه وسمع منه ولقف عنه فیاخذون بقوله وقد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک ووصفهم بما وصفهم به لک، ثم بقوا بعده فتقربوا الی ائمه الضلاله والدعاء الی النار بالزور والبهتان فولوهم الاعمال وجعلوهم حکاما علی رقاب الناس فاکلوا بهم الدنیا وانما الناس مع الملوک والدنیا الا من عصم الله (886)
اشاره: در صدر اسلام شمار قابل توجهی از مسلمانان منافق بودند به گونه ای که در نبرد احد بیش از سیصد نفر (یک سوم سپاه مسلمانان) اهل نفاق بودند و از نیمه راه بازگشتند و رزمندگان راهی جبهه را نیز از حضور در صحنه دفاع باز می داشتند. آنان از هیچ کارشکنی در برابر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و مسلمانان دریغ نداشتند و سنگین ترین تهمتها را که تهمت فحشا بود به خانواده پیامبر زدند (جریان افک)؛ اما بعد از رحلت پیامبر اکرم و خانه 9 نشین شدن امیرمومنان (سلام الله علیه) یک باره اوضاع آرام شد، با این که نه آن منافقان همه مردند و نه همه توبه کار و پرهیزکار شدند. سر مطلب آن است که آنان با زمامداران زمان ساختند و به کام دل خود رسیدند.
امیرمومنان (علیه السلام) در این خطبه درباره آنان می فرماید: اینان پس از پیامبر، با دروغ و بهتان به پیشوایان گمراهی و دعوتگران به دوزخ تقرب جستند.
پیشوایان گمراهی نیز به اینان ولایت و ریاست بخشیدند و آنان را حاکم ساختند و بر گردن مردم سوار کردند و به کمک اینها به خوردن دنیا مشغول شدند. مردم نیز معمولاً همراه سلاطین و دنیایند، مگر کسی که خداوند وی را نگهدارد. (887)
جریان نفاق به طور متفرق در اثنای سور و آیات آینده روشن خواهد شد.
یا ایها الذین اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.