خاطرات و حکایتها جلد پنجم

نویسنده : موسسه فرهنگی قدر و ولایت

نفرت و مقابله ی با ظلم و ظالم، اصل حاکم بر تفکر مسلمانان

یک نکته ی اساسی دیگر هم که فراموش نکنم و حتماً باید در محاسبات لحاظ بشود، این جا وجود دارد. آنچه تا حالا گفتیم، به سوابق امریکا با ایران و ملت ایران مربوط شد، اما همه ی قضیه این نیست. یک اصلی بر تفکر ما مسلمانها حاکم است و آن اصل عبارت است از نفرت از ظلم و از ظالم و مقابله با ظلم و ظالم در هر جای دنیا. کشور خودشان و در هر جا که توانستند، چه کردند، با ملتهای ضعیف چه کردند می شود از اینها صرف نظر کرد؟ قضیه این است.
مبارزه با استکبار و روز مبارزه با استکبار که یک مناسبت ضد امریکایی، این روز را تشکیل می دهد، قاعده و مبنایش اینهایی است که عرض شد، و این روال، ادامه دارد. تا وقتی که نظام جمهوری اسلامی در خط صحیح حرکت می کند، تا وقتی که آرمانها و اهداف قرآنی و الهی و اسلامی بر ماها و بر این نظام حاکم است، این نفرت و مقابله با سردمداران استکبار جهانی و در رأس همه امریکا، به قوت خود باقی است اگر آنها رفتارشان را عوض بکنند، این عوض خواهد شد. البته ما چنین گمانی نداریم. بعید می دانیم.

آینده روشن انقلاب و نظام به برکت اسلام

مطلب دوم را خیلی کوتاه، در چند جمله عرض کنم. عزیزان من جوآنها قضیه ی بنای یک نظام و یک تمدن اسلامی و یک تاریخ جدید، یک قضیه ی جدی برای این ملت است، آن را جدی بگیرید. یک وقت است که در کشوری، یکی کودتایی می کند و یک فرد نظامی سرکار می آید - قرض بفرمایید - چند صباحی هست، بعد هم می رود و همه چیز به حال اول برمی گردد، یا یکی دیگر از او تحویل می گیرد. یک وقت این است، که این همه نقل ندارد.
مسأله این است که آن چه در ایران اتفاق افتاد، مسأله ی یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی است. البته ما یک ملتیم، مرزهایمان هم مرزهای محدودی است ما بیرون از این مرزها هم کاری نداریم - این را توجه داشته باشید - ما تلاش و فعالیتمان در داخل مرزهای خودمان است اما این انقلاب، محدود به این مرزها نیست. این پیام، یک پیام جهانی بود. دلیل آن این است که وقتی ملت ایران و رهبری عظیم الشأن ما - امام بزرگوار - این کار را انجام دادند، مسلمانها در هر جای دنیا که بودند، احساس کردند نوروز آنهاست. روز نو آنها آغاز شد. با این که به آنها ربطی نداشت، احساس کردند نوروز آنهاست. روز نو آنها آغاز شد. با این که با آنها ربطی نداشت در همه ی جای دنیا احساس کردند که مقطع جدیدی در تاریخشان به وجود آمد.
ما این را از نزدیک دیدیم. من خودم در کشورهای دیگر، این را از نزدیک لمس کردم - در طول سالهای گذشته - از دهها زبان دیگر هم شنیدم. اینها روایت و حدس و تحلیل نیست، واقعیات است. هر مسلمانی در هر جای دنیا بود، وقتی این انقلاب پیروز شد، وقتی امام در صحنه ظاهر شد، وقتی پرچم اسلام و لااله الاالله بالا رفت، او احساس کرد که پیروز شده است. خوب از این خیل عظیم یک میلیاردی در سراسر دنیا، بعضی این احساس را تداوم دادند. دنبالش راه افتادند و مبارزه کردند، شد همین حوادثی که در کشورهای گوناگون به وسیله ی نهضتهای اسلامی راه افتاد بعضی هم رها کردند.
پس ببیندی، آنچه در این جا اتفاق افتاد، اگر چه ما در داخل مرزهای خودمان هستیم و بیرون مرزها کاری نداریم اما این پیام بین المللی و جهان است. امروز هم در این جا بارش روی دوش شماست تا حالا هم ملت ایران به بهترین وجهی کار خودش را انجام داده است. آن جنگ بود، آن هم بعد از جنگ است تا امروز. این محیط دانشگاهی ماست، این محیط فعالیتهای سازندگی و اقتصادی ماست، این دولت و این ملت ما و حضور در صحنه ی آنهاست.
در همه جا ملت ایران، حضور شایسته یی از خوش نشان داده است. تبلیغات هم می کنند، حرفهایی هم می زنند که می دانم سازندگی چنین شد، برنامه ها فلان شد، سیاستها غلط از آب در آمد، اینها حرفهای دشمن است، اینها را کوش نکنید. واقعیت غیر از این است، واقعیت این است که ملت ایران در همه ی صحنه ها توانسته است پیش برود، مانعها را بشکافد، قدم بر دارد و جلوی برود - هم در صحنه ی علم، هم در صحنه ی معنویت، هم در صحنه ی دین، هم در صحنه ی اخلاق، هم در صحنه ی اقتصاد، هم در صحنه ی نیروی مسلح و غیره و غیره - البته ممکن است به قدری که توقع داشتیم، نشده باشد، اما از آن حدی که دی/ران خیال می کردند، خیلی بیشتر شده است.
آینده هم آینده ی روشنی است. آینده ی این انقلاب، آینده ی این نظام، این کشور به برکت اسلام، یک آینده ی بسیار روشن و درخشانی است. کسانی که باید این آینده را شکل بدهند عمدتاً شما جوآنهاهستید. اولاً ایمان اسلامی را با عمل در خودتان تعمیق کنید، که این اساس کار است. ایمان هم یک چیز کتابی و ذهنی نیست، در عمل، ایمان تقویت پیدا می کند. انسان، خدا را در میدان مجاهدت برای خدا بهتر می بیند. این مجاهدت هم سنگرهای مختلفی دارد، سنگر علم و سازندگی هم از آن جمله است. با تقوا، با تضرع پیش خدای متعال، با انجام عبادات و با اجتناب از محرمات، ایمان را تقویت کنید.
آگاهی سیاسی را در خودتان تقویت کنید که فریب تبلیغات دشمن را نخورید. این هم یک رکن اساسی است د از این نمی شود گذشت. بخصوص شما جوانهایی که مشغول تحصیل علم هستید، کلیت و وحدت ملت را ارج بنهید، مواظب باشید که انگیزه های صنفی، انگیزه های حزبی، گروهی، سلیقه یی و خطی، شما را به یک طرف جذب نکند. کار شیطان است و شیطان بزرگ، خیلی خوشش می آید.
ملاحظه کنید، امروز اگر از زبان کسی تصادفاً ساز مخالفی صادر بشود - چه برسد به این که عمداً و با توجه باشد - فردا بوقهای جهانی آن را پخش می کنند، حالا هر که می خواهد باشد. چرا؟ چون به گوینده اش کاری ندارند اصل ساز مخالف در این کشور برای آنها اهمیت دارد.
وحدت کلمه را حفظ کنید. یاد امام و یاد پیشروان انقلاب و یاد شهدای بزرگوار و یاد صحنه های پرشور انقلاب و جنگ تحمیلی را زنده نگه دارید - در دانشگاه، در حوزه و در محیطهای کار و زندگی - اگر این شد، به فضل پروردگار در طول سالهای آینده و دهها سال آینده، آن چنان بنای تمدن رفیعی در این جا و بسی جاهای دیگر، شالوده ریزی خواهد شد و آن چنان عظمتی از اسلام و مسلمین آشکار خواهد شد که دیگر برای استکبار جهانی، حقیقت و واقعیتی باقی نخواهد ماند دیگر استکباری وجود نخواهد داشت. (97)...................) Anotates (.................
1) حدیث ولایت جلد هشتم صحفحات 245 و 244.
2) با آغاز فصل جدید در حیات سیاسی شوروی، که ابتکار عمل آن را گورباچف تحت عنوان سیاست گلاسنوست (در زمینه ارتباط با دنیای خارج) و سیاست پروستریکا (در خصوص سیاستهای داخلی) به عهده داشت، اروپای شرقی که تا قبل از این، زیر سلطه و حاکمیت کرمیلین بود، شاهد وقوع جنبشهای استقلال طلبانه یی شد که هدف آن، خروج از دایره قدرت شوروی بود. این امر، به وقوع آشوبها و بروز مشکلات اقتصادی و سیاسی در اغلب کشورهای بلوک شرق منجر گردید. امریکاو کشورهای غربی، تلاشهای زیادی در جهت خروج این کشورها از سلطه شوروی به عمل آوردند در حال حاضر چند کشور که سابقاً عضو بلوک شرق بودند، رسماً به عضویت پیمان ناتو در آمده اند.
3) حدیث ولایت جلد هشتم صفحات 119 - 11
4) حدیث ولایت، جلد هشتم صحفحه 44.
5) حدیث ولایت، جلد هشتم صفحه 43
6) 689-753 ق.
7) 413 - 336 ق.
8) 762-597 ق
-
9) حدیث ولایت - جلد ششم صفحات 165 و 164
10) سوره، جنگ هشتم، چاپ اول، بهمن 1363، ص 37
11) نزار قبانی در 21 مارس 1923 میلادی در دمشق و در خانواده یی متوسط - که دستی در ادبیات و هنر داشتند - به دنیا آمد. بعد از آن که تحصیلات خود را در شته حقوق به پایان برد، به خدمت وزارت خارجه دولت تازه استقلال یافته ی سوریه در آمد و در شهرهای قاهره، لندن، پکن و مادرید به فعالیت دیپلماتیک مشغول شد و ضمن کار و تلاش در زمینه ی سیاسی، تقریباً هر سال یک مجموعه شعر منتشر می کرد . او سبک ویژه ی خود را بنیان گذاشت و از صاحبان سبک در شعر عرب به شمار می رود. قبانی در سال 1966 خدمت دولتی را تک گفت و یک موسسه ی انتشاراتی در بیروت راه انداخت و به عنوان سردبیر و روزنامه نگار مشغول کار شد. در سال 1967 با شکست اعراب از اسرائیل، لحن اشعار او تغییر کرد و لحن تلخ و گزنده و سیاسی، جایگزین اشعار انقلابی و اجتماعی و ادبیش شد. پس از مرگ همسرش به سوئیس رفت و مدتی در فرانسه ماند و از آن پس تا آخر عمرش 30 آوریل 1998 در لندن اقامت گزید. قبانی را در ایران با خشم خوشه ها نوشته های فدایی بر دیوارهای اسرائیلو داستان من و شعر جمهوری در اتوبوسو چندین شعر دیگر که به صورت پراکنده در مطبوعات به چاپ رسیده می شناسند.
12) حدیث ولایت حلد هشتم صفحات 168 و 167.
13) نویسنده و کارگران: فرج الله سلحشور، مشاور کارگران: سعید کشن فلاک. طراح صحنه: امیر رضازاده. بازیرگران: فرج الله سلحشور، احمدامینی، محمد قائمی، اسرافیل علمداری، علی اصغر شریف زاده، محمد رضا تیموریان، زهره زراعی، هما اسدی و...
14) سریال میهمان
15) حدیث ولایت جلد هشتم صحفحات 170-164
16) حدیث ولایت جلد هشتم صفحات 184 - 182
17) حدیث ولایت جلد هشتم صفحه 186
18) نماینده ی ولی فقیه و امام جمعه ی کرمان
19) 1360 - 1275 ش
20) حدیث ولایت - جلد هشتم ص 206
21) 726 - 648 ق
22) 676-602 قظ
23) 460-385 ق
24) 413-336 ق
25) 436 - 355 ق
26) 786-734 ق، 966 - 911 ش.
27) 940 ق -؟
28) 1041 ق
29) 1031-953 ق
30) 1090-1017 ق
31) 111 - 1037 ق.
32) حدیث ولایت جلد هشتم صحفحات 209 - 207
33) 726-648 ق.
34) 460/385 ق
35) 436-355 ق
36) 1281-1214 ق
37) 1228-1154 ق
38) 1312-1230 ق
39) 1329-1255 ق.
40) حیث ولایت، جلد هشتم صفحات 59 و 58
41) حدیث ولایت جلد هشتم ص 222 - 221.
42) حجرات: 10.
43) کهف: 7.
44) حدیث ولایت جلد هشتم ص 224 - 222.
45) جیمز فریزر (1856-1783م)
46) سفرنامه ی زمستانی، سفرنامه ی خراسان
47) حدیث ولایت جلد هشتم ص 226-224
48) 1377 - 1266 ق
49) 1984-1905م
50) 1945-1882م
51) 1910-1828.م
52) 1910-1828م
53) نام این فیلمساز داخلی در آرشیو محفوظ است.
54) حدیث ولایت - جلد هشتم صفحات 238-235.
55) حدیث ولایت - جلد هشتم صفحات 241 و 240
56) نهج البلاغه، خطبه ی 50
57) بحارالانوار، ج 32، ص 406
58) حدیث ولایت جلد هشتم صفحات 50 و 49.
59) احزاب: 60
60) حدیث ولایت جلد هشتم ص 54 و 53
61) پیشین ص 54
62) حدیث ولایت جلد هشتم ص 55
63) خطبه ی اول نماز جمعه تهران 5/7/1370
64) بحارالانوار، ج 16 ص 226
65) بحارالانوار، ج 16، ص 225
66) بحارالانوار، ج 16، ص 231
67) بحارالانوار، ج 14 ص 384
68) فتح: 2
69) بحارالانوار، ج 14، ص 384
70) حدیث ولایت جلد هشتم صفحات 115-110
71) یس: 13 و 14
72) یس 15
73) یس: 15 و 16 و 17
74) یسی: 18
75) یس: 19
76) حدیث ولایت، جلد هشتم صفحات 42 - 39
77) حضرت امام خمینیی قدس سره در مدت تبعید در عراق، اندیشه ی حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام را بصورت درسی و استدلالی مطرح فرمودند و اساس نظام اسلامی و رکن اصلی اداره ی چنین نظامی، یعنی ولایت فقیه در این دوره درسی مطرح می شود که در کتاب بزرگ حکومت اسلامییا ولایت فقیهمنتشر شده است.
78) شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بیانگر این موضع است. بیان اسراییل باید از بین برود موضع روشن امام در قبل صهیونیسم غاصب و نژادپرست است.
79) دهها گروه و جمعیت کوچک و بزرگ، با سابقه و جاید الولاده، و عناصر ساواکی و شاه زده، دست به دست هم دادند و هدفشان از میدان بیرون راندن اسلام و احکام اسلامی و متدینین بود. جبهه ی ملی، نهضت آزادی، سازمان منافقین چریکهای فدایی اکثریت و اقلیت، حزب توده و مائوئیست ها شناخته شده ترین عناصر این جریان بودند.
80) منافقین پس از ناامیدی از موفقیت فتنه ای که بنی صدر به کمک گروههای ضد انقلاب افروخته بود و فرار با سرکرده اشان، رجوی بهمراهی بنی صدر به غرب، دست به ترور و کشتار مسئوولین و مردم بی دفاع زدند. در انفجار هفتم تیر 1360 شهید بهشتی و هفتاد و دوتن از یاران امام که اکثریت آنان از مسؤؤلین دلسوز و خدمتگزار مردم بودند را به شهادت رساندند. در هشتم شهریور همان سال، رئیس جمهور و نخست وزیر، رجایی و باهنر، را در انفجار مقر نخست وزیری به شهادت رساندند. چهار امام جمعه ی عارف و با قوی و بزرگوار را ترور کردند و صدها نفر از مردم کوچه و بازار را در انفجار بمب ها یا ترورهای کور بعضاً در سر سفره افطار با وضع فجیع به شهادت رساندند، در حالیکه تنها جرمشان دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی و امام بود و نه گفتن به قدرتهای ستمگر و ایادی آنها.
81) روزنامه واشنگیتن تایمز در شماره روز سه شنبه گذشته خود تحلیل سیاسی ویژه ای را در زمینه ضرورت مقابله با حکومت دینی در ایان منتشر ساخت.
این تحلیل سیاسی را آموس پرلموتراستاد علوم سیاسی دانشگاه آمریکن و سردبیر نشریه مطالعات استراتژییک نوشته است. وی در این تحلیل که نشانگر کینه توزی شدید آمریکا نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران و وحشت دولتمران واشنگتین از گسترش بیداری اسلامی و در جهان است، می نویسد: بنایدگرایی اسلامی مبین عمده ترین خطر علیه رژیم های مدرن عرب و مسلمان می باشد. این یک روند آهسته ولی در حال رشد: نفوصحیفه سجادیه یافتن ااز طریق موفقیت انتخاباتی و فعالیت آموزشی گسترده است. فعالترین و متجاوزترین مبلغ در خاورمیانه و جهان اسلام، ایران می باشد.
واشنگتین تایمز در این تحلیل، نگرانی شدید خود را از بیداری ملت آسیا و آفریقا و حتی اقلیت های مسلمان در غرب ابراز نموده در مورد نقاط اصلی خیزش های عمومی می نویسد: اهداف مورد نظر، کشورهای خاورمیانه، مشال افریقا، جوامع مسلمان در اروپا، جمهوری های مسلمان نشین اتحاد جماهیر شوروی سابق و بوسنی هستند. بالاتر از همه این ها، عمده ترین اهداف رژیم آیت الله ها، رژیم های غیر مذهبی ترکیه، مصر و الجزایر هستند.
تحلیل گر واشنگتن تایمز، ضمن حمایت از کودتاچیان الجزایر و تأیید انتخابات فرمایش در آن کشور، می نویسد: انتخاباتی از خود نشان داده اند. بنابراین، هدف واقعی دولت ایالات متحده می بایست مهار ساختن سیاسی و اقتصادی و مافوق همه اینها مهار ساختن روانی ایران باشد.
این نویسنده آمریکایی که وحشت دولت آمریکا از بیداری اسلامی در نوشته او موج می زند، جنگ روانی را تنها راه مقابله با این موج می داند و می نویسد: دقیقاً تصور بفرمایید که هلال اسلامی از اهران تا کازابلانکا از پاکستان تاریاض و قاهره سایه افکنده است. مهار ساختن ایران باید با یک اقدام پیچیده و بر اساس قاعده اصلی مهار ساختن که جنبه های روانی به جای نظامی دارد استوار باشد.
پولموتر، ضمن یادآوری ناکامی های آمریکا در ایران، اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را محکوم به شکست می داند و به سازمان اسوسی سیا توصیه می کند با احتیاط عمل نماید. وی می نویسد: ما باید از اقدام سری یا هر نوع فعالیت نظامی در ایران پرهیز کنیم، هیچ نوع فعالیت سازمان سیا به روشن سنتی نباید در ایران به مرحله اجرا گذاشته شود زیرا خاطره سازمان سیا در ایران که به دوران سرنگونی رژیم مصدق در سال 1953 و بر ملا شدن فعالیتهای سیا در اسناد امریکایی توقیف شده توسط دانشجویان ایرانی در سال 1979 باز می گردد خاطره زیان آور و مهلکی می باشد.
این تحلیل گر آمریکایی، تخصیص 20 میلیون دلار توسط دولت امریکا برای فعالیت های بر اندازی علیه نظام جمهوری اسلامی را اقدامی ضروری دانسته، پیشنهاد می کند این مبلغ صرف جنگ روانی و تهاجم فرهنگی علیه جمهوری اسلامی ایان شود و در انجام این طرح از ضد انقلابیون بعنوان عوامل اجرایی استفاده شود. وی خواستار افزایش بودجه مربوط به این توطئه شده و می نویسد: من با تصویب مبلغ 20 میلیون دلار از سوی سنا برای سازمان سیا که در امر مشخص نمودن ماموریت دوران بعد از جنگ شکست خورده مخالفم. این 20 میلیون دلار نباید به اقدامات سری اختصاص یابد. بلکه باید به تبلیغات روان شناسی گسترده و فعالیت های روشنفکرانه در حمایت ازمخالفاان بنیادگردها و نیروهای غر مذهبی اختصاص داده شود. انی پول باید به جای اختصاص یافتن به فعالیتهای سری به یک جنگ تهاجمی روانی اختصاص یابد. بیست میلیون دلار برای آن هدف مبلغ بسیار نایزی است. اقدامات ضد ایران بایدا با بصیرت و بینش آگاهانه به مورد اجرا غربی که با یران معامله می کنند حمایت می کنم. یک تحریم جدی از طرف امریکا باید علیه آنها (کشورهای غربی که با ایران معمله می کنند) اعمال شود. (متن از روزنامه جمهوری اسلامی 30/10/74)
82) روزنامه جمهوری اسلامی 24/11/77
83) بیانات مقام معظم رهبری در صحن مطهر حضرت امام رضا (علیه السلام) 1/1/78 روزنامه کیهان 14/1/78
84) پیشین
85) در این بخش از صحبت، حضار شعار مرگ بر اسرائیلدادند که معظم له تأیید کردند و ادمه دادند.
86) خطاب به نویسندگان داخلی
87) پیشین
88) دیدار با پرستاران و امدادگران روزنامه جمهوری اسلامی 20/6/76
89) خطبه اول نماز جمعه 14/3/1378
90) خطبه دوم نماز جمعه 14/3/78
91) دیدار با جوانان دانشجوی دانشگاههای بوده است.
92) آمریکا کودتای 28 مرداد 1332 را طرحی و توسط عوامل مزدور داخل به اجرای گذاشت و موفق شد شاه را مجدداً بر سر کار آورد.
93) حضرت امام خمینی قدس سره در سخنرانیهای افشا گرانه خود در سالهای یاد شده مستقیماً به آمریکا و اسراییل حمله می کرد و رژیم شاه به معظم له پیغام فرستاد بود که در سخنرانیها هر چه می خواهید بگویید ولی اشاره ای به آمریکا و اسراییل و شاه نکنید ! امام این پیغام را افشا کردند و فرمودند همه بدبختیهای ما از این سه تاست اگر از آنها اسم نبریم از کی اسم ببریم؟
94) یکی از عوامل اساسی اشغال لانه جاسوسی، پناه دادن آمریکا به شاه خائن و فراری بود که موجب گردید تا حضرت امام قدس سره از ملت خصوصاً جوانان بخواهند تا هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بکشند. و آنان دانشجوی خط امام نیز در لبیک به ندای حضرت امام، لانه جاسوسی آمریکا را اشغال کردند.
95) و این برگر، وزیر جنگ وقت آمریکا خواهان اعمال تحریم تسلیحاتی بمنظور خشکاندن ریشه موجودیت ملت ایران شد. 3/8/66
96) هواپیمای مسافری ایراباش ایران، در تاریخ 12 تیرماه 1367 توسط موشکهایی که از ناو وینس مستقر در خلیج فارسی شلیک شده بود سقوط کرد و 290 سرنشین هواپیما از زن و کودک و مرد به شهادت رسیدند. مقامات آمریکایی ابتدا اعلام کردند این حمله بصورت اشتباهی صورت گرفته است لکن بعداً فرمانده ناو مذکور به دریافت مدال از دست سران آمریکا مفتخر شد و معلوم شد که حمله به هواپیما کاملا آگاهانه و برنامه ریزی شده انجام گرفته است.
97) در آستانه ی سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار 11/8/73