فهرست کتاب


خاطرات و حکایتها جلد پنجم

موسسه‏ فرهنگی قدر و ولایت

سازندگی مادی و معنوی انقلاب اسلامی

در سازندگی مادی کشور آنچه در این بیست سال اتفاق افتاده، در همه دوران حکومت جباران پهلوی و پیش از آن بی سابقه است و حجم خدماتی که در این مدت

بدست فرزندان کشور و پروردگار انقلاب ایران عزیز شده است فهرستی بلند و افتخارآمیز دارد، و البته در رأس همه ی آنها و مهمترین خدمت انقلاب در زمینه ی بنای علمی و عمرانی کشور، روح خودباوری و اعتماد به نفسی است که سرمایه ی ازدیات رفته ی ملت ایران در طول قرنهای اخیر بود و نابود کردن آن، گناه بزرگ پادشاهان بیکفایت و دست نشانده ی غرب بوده است. امروز ایرانی احساس می کند که خود قادر به اداره ی کشور، قادر بر سازندگی، قادر بر سازندگی، قادر بر عبور از موانع و قادر بر ابتکار و نوآوری است، و این همان سرمایه ی لایزالی است که هر ملتی را در رسیدن به هدفهای خود کامیاب می سازد، و همین است که در بیست اسلا گذشته آنهمه افتخارات را در زمینه های علمی و صنعتی و نظامی و سیاسی نصیب ملت ایران کرده است.
در سازندگی معنوی محصول تلاش بیست ساله ی انقلاب، رشد دین و معنویت، رشد استقلال و عزت ملی و رشد آزادی و روشن بینی سیاسی قشرهای مختلف، و هر یک در جای خود مایه ی مباهات و سربلندی ملت ایران و موجب تحسین و ستایش ملتهای دیگر و برجستگان منصف است. مقایسه ی دستاوردهای ملت ایران در این سه مقوله با دوران حکومت سلطنت بسی آگاه کننده است، دورانی که معنویت و دین در انزوای کامل، و فساد و بی بند و باری در همه ججا رایج بود، بیان و قلم صاحبان اندیشه و علم، ممنوع و اختناق سیاسی تیره کننده ی فضای کشور بود، ملت ایران مقهور سیاست های بیگانگان و بکلی از صحنه ی مسائل جهان و منطقه و حتی مسائل کشور خود محروم بود، ایران محل اجرای اراده ی آمریکا و انگلیس و صهیونیزم و سرمایه داران بیگانه، و ایرانی اسیر سیاست های آنان و شاه وابسته و دست نشانده بود.
امروز به برکت انقلاب و با وجود صدها دسیسه ی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی از سوی دشمنان، ملت ایران زنده و با نشاط، مسئولان و دولتمردان کوشا و دلسوز، استعدادهای جوانان در جوشش و بالندگی، طرحهای سازندگی مادی و معنوی در حال پیشرفت به دست ایرانی، عزت و استقلال کشور در دنیا همچون نمونه یی معروف و مثال زدنی، پیوند میان ملت و مسئولان در دنیا کم نظیرت شعارها و هدفهای ملت و دولت یکسان و همه با سمت و سوی ایرانی بزرگ و آباد و متحد و الگو برای کشورهای اسلامی، و آفاق آینده، روشن و تابناک است.

قدمهای ملت ایران برای تداوم انقلاب اسلامی

اکنون ملت عزیز بویژه جوانان که امیدهای آینده ی کشورند باید با تکیه بر گذشته و حال، آینده را بسازند، نخستین قدم، شناخت نعمت بزرگ الهی انقلاب و اسلام و شکرانه آن به درگاه خداوند منان و درخواست توفیق برای تداوم بخشیدن به این راه روشن و سعادتبخش است، دشمن دشمنان و هیاهوی آنان نباید اراده ها را سست و دلها را مرعوب کند. ملت ایران نشان دهده که می تواند بر دشمنی مانند ابر قدرتها در عرصه های مختلف پیروز شود و با استقامت و ایمان و مجاهدت، دشمن را از سر راه دور کند.

خطای بزرگی است که اگر کسی گمان کند که با نرمش و عقب نشینی میتوان دشمن را از پیشروی باز داشت. دشمن یعنی همان استکبار جهانی و بطور ویژه آمریکا و صهیونیزم، به چیزی کمتر از بازگرداندن وضع پیش از انقلاب یعنی سلطه ی کامل سیاسی و اقتصادی و قبضه کردن ایران و بر سر کار آوردن دست نشانده ئی همچون محمدرضا پهلوی راضی نخواهد شد. ملت ایران باید با استقامت و قاطعیت خود آنها را برای همیشه مأیوس کند و خواهد کرد.
امروز میلیونها دست و فکر و استعداد ایرانی در کار نوسازی و آبادسازی کشور خویش و استفاده از منابع حیاتی آن برای اعتلای ادی و معنوی ایرانند. همت آنان نباید اجازه دهد و اجازه نخواهد داد که بیگانگان مانند دوران پهلوی و قاجار، غاصبانه این منابع را در اختیار بگیرند و صاحبان آن را در فقر و جهل و بی خبری و ذلت رها کنند. انقلاب اسلامی، رعب و هیبت قدرتهای دخالتگر را در دلها شکسته است، همچنانکه پرده ی ریا و تظاهر به دوستی را از چهره ی خشن و کینه آلود آنان برداشته است.
تبلیغات خصمانه دشمنان امروز پس از بیست سال به حرفهایی تکراری و مشمئز کننده تبدیل شده است. کساین که از سرکوب خونین قیام پانزده خرداد و قتل عام هفده شهریور با وقاحت تمام دفاع کردند، امروز دم از حقوق بشر می زنند. کسانیکه پنجاه و چند سال دیکتاتوری سیاه پهلوی ها را پشتیبانی کردند، امروز تهمت دیکتاتوری به جمهوری اسلامی می زنند، کسانیکه با ویران کردن و غارت منابع کشور و تحمیل صنعت معیوب و ناقص و وابسته، دهها سال ایران را از کاروان جهانی عقب راندند، امروز سکوفاییها و معجزه های سازندگی انقلاب را ندیده می گیرند، کسانیکه هنوز در آروزی رجعت ایران به دوران سیاه و نکبت بار پادشاهی اند، نظام نوین و تازه نفس و جوان انقلابی را مرتجع می نامند !
ملت هوشیار ایران و تربیت یافتگان محیط بالنده ی اسلامی، فریب این ترفندهای استکباری و سلطه طلبانه را نخواهند خورد.
امروز مانند همیشه دشمن، فعال اما آینده روشن است. نسل تازه نفس، آماده ی مبارزه با دشمنان شناخته شده ی کشور است. جوان امروز با مرور بر تاریخ کوتاه اما پر ماجرای دوران بیست ساله، آمریکا و صهیونیزم را می شناسد و فریب ترفندها و اخمها و لبخندهای آنان را نمی خورد، کشور متعلق به ملت است و ملت با همه ی وجود از آن و از استقلال و عزت خود دفاع خواهد کرد.
عناصر خد باخته و مرعوب یا تن داده به لذت و راحت و عشرت نخواهند توانست با قلمهای مسموم و گفتارهای دیکته شده و از دشمن فراگرفته ی خود راه ملت را به سمت دلخواه سلطه طلبان و غارتگران بکشانند (81) و فقط آبروی خود را می برند. (82)

تخت جمشید، نشانه ی ظاغوتیگری است

جوانان عزیز، بخصوصی فرزانگان، مایلم به این مطلب درست توجه کنند که اسلام در برخورد با پدیده هایی که از کشورها و از ملتهای دیگر، یا از دوره های قبل به او رسیده است، یک برخورد حکمت آمیز و همراه با دقت و نگاهی همه جانبه دارد. هر چیزی که قابل این است تا محتوای صحیحح پیدا کند، اسلام آن را می گیرد، به آن جهت و محتوای صحیح می دهد و در دسترس مردم می گذارد.
مثلا بعضی از همین مراسم حج، مثل طواف، سعی و قربانی کردن، از قبل از اسلام بود؛ اسلام، این مراسم را گرفت، محتوای شرک آلود، مادی و غلط را از آن خارج کرد و محتوای توحیدی به آن داد. آن را درک کرد و به صورت یک درس، به مردم برگرداند، کار خیلی عجیب و مهمی است. در باب عید نوروز و مراسم سنتی قدیمی هم همین جور، اسلام عیدنوروز را گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد و به مردم برگرداند.
اول سال تحویل، شما به دستور اسلام با خدا رابطه برقرار می کنید؛ عرض می کنید: یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الا حوال ای کسی که گردش زمین و آسمان، گردش دلها و چشمها و گردش روزگاران به دست توست، این گردش قرار دادی سال را هم برای ما با برکت و مبارک قرار بده: حول حالنا الی احسن الحال.
ببینید نوروز و تحویل سال - رفتن از یک سال به سال دیگر - یک محتوای معنوی پیدا کرد. مردم را توصیه می کنند: اغتسل و البس و انظف ثیابک: غسل کنید، خود را شست و شو بدهید و تمیزترین لباسها را - البته صحبتی از لباس نونیست؛ صحبت از لباس تمیز است - بپوشید؛ به دین یکدیگر بروید؛ صله ی رحم بکنید، دلهایتان را شاد کنید؛ در خودتان امید بدهید و با رویش طبیعت یک رویش معنوی در دل خودتان به وجود بیاورید.
برخورد با عید نوروز؛ این است؛ لذا ما ایرانیها عید نوروز را دوست می داریم و آن را جشن می گیرمی. اما جشن ما یک جشن سالم است. با هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند، این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلاً اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتیش پریدن، حرفی ندارد و تأیید نمی کند؛ اما هیچ اشکالی نمی بیند که مردم - فرض بفرمایید - در مناسبتی از مناسبتهای عید به فضای باز بروند، با سبزه و طبیعت و صحرا، دیداری تازه کنند، خود و طبیعت را با یکدیگر نزدیک کنند و لذت صحیح و سالم ببرند، مانعی ندارد.
درست، عکس روش جاهلی؛ در روشهای جاهلی، اگر عمل خوبی هم در دست مردم باشد، آن را بی محتوا می کنند ! لذا شما می بینید که راجع به تحویل سال در تبلیغات رادیوهای بیگانه، صحبت زیادی نیست؛ اما راجع به چهارشنبه سوری در این چند روز قبل از سال، تقریباً تمام رادیوهای بیگانه راجع به آن صحبت کردند ! درست نقطه ی مقابل آن نظر اسلامی !
البته بعضی از عوامل خود ما هم در وزارت کشور، استباهی کردند که در واقع همان کار ررادیوهیا بیکانه را تأیید کرد ! منتهای دلسوزان وزارت کشور و وزیر محترم که بحمدالله خود روحانی و از سادات محترم است - فوراً جلوی آن را گرفت.
شما ببینید در ایام تحویل، مردم در کجاها اجتماع می کنند؛ دیشب در اطاف آستان قدس رضوی، با این که نیمه ی شب بود، جای سوزن انداختن نبود ! تا بسط شیخ بهایی و تمام این اطراف، مردم برای توجه، روی زمین نشسته بودند ! یعنی عید نوروز، همراه با معنویت. یا دیشب، نیمه ی شب، هزاران انسان علاقه مند، از خواب و خانه و زندگی و محیط خانواده بیررون می آیند و به مرقد امام بزرگوار می روند ! یعنی جنبه ی معنوی.
خوب، حالا یک نفر هم پیدا می شود که از سر اشتباه و ندانم کاری، به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و رماسم معنوی، تخت جمشید را زنده می کند ! البته تخت جمشید، یک اثر معماری است؛ انسان، اثر معماری را تحسین می کند و چون متعلق به ما و ملا ایرانیهاست، به آن افتخار هم می کند؛ اما این غیر از آن است که ما دلها و ذهنها و جانهای مردم را متوجه به نقطه ای بکنیم که در آن خبری از معنویت نیست، بلکه نشانه ی طاغوتیگری است !
در همان ساختمانها که امروز بعد از گذشت یکی دو هزار سال ویران است، زمانی به مناسبت همین روز نوروز، خدا می داند که چه قدر بی گناه، در مقابل تخت طاغوتهای زمان به قتل می رسیدند و چه قدر دلها ناکام می شدند ! این افتخاری ندارد. عید نوروز خوب است، مراسم جشن و سرور و شاد بودن دلها خوب و مطلوب است؛ اما در جهت درست. این کاری است که اسلام کرده است؛ ما هم به فضل الهی به تبعیت اسلام، همین سیاستها را دنبال می کنیم، مردم هم همین را می خواهند و دلهای مردم هم دنبال همین چیزهاست؛ مردم به آن چیزهایی که جنبه ی مادی دارد، مستقلاً توجهی ندارند و اگر آن جنبه ی مادی، با یک جنبه ی انحرافی همراه شد، مردم از آن رویگرانی هم دارند، (83)