خاطرات و حکایتها جلد پنجم

نویسنده : موسسه فرهنگی قدر و ولایت

صدای شکست امپراتوری زرو روز از دور به گوش می رسد

با این که با زایل کشدن امپراتوری شرق، امریکا به حسب ظاهر قدرتمندتر شده، من الان هم با تمام قوت قلب و به قوت قلب و به فضل پروردگار و با اتکاء به حول قوه ی الهی، از بن دندان اعتقادم این است که اگر امریکا تمام نیروهایش را برای ضربه زدن به این انقلاب بسیج کند، نخواهد توانست هیچ غلطی بکند. تلاش می کنند، زحمت می کشند، می خواهند کارهایی بکنند؛ اما اوج غرورشان، نقطه ی ضعفشان است. من الان نقاط ضعف این قدرتمندان ظاهری و پوشالی را حساس می کنم؛ تضادهایشان بتدریج روشن خواهد شد.
بله، در مقابل جبهه ی اسلامی خواهند ایستاد؛ اما جبهه ی اسلامی، با آن جناح امپراتوری مارکسیتی چپ که توانسته بودند با ترساندند مردم خودشان از آن، آن اتحاد و وحدت را بین خودشان به وجود بیاورند، فرق می کند تمام شد؛ صدای شکست امپراتوری زر و زور از دور به گوش می رسد.

ما باید بدانیم که قوی هستیم

ما باید هوای خودمان را داشته باشیم. ما باید بدانیم که قوی هستیم. ما باید ایمانها و عشقها را در خدمت هدفهای والا هدایت کنیم. مردم ما مؤمنند. مردم عاشق اسلام هستند. مردم ما از همه چیزشان برای خاطر اسلام گذشتند. کافی است ما مسلمان باشیم و به آرمانهایی اسلامی و فادار بمانیم، این مردم در صحنه اند. (62)

سه صحنه، از زندگی پیامبر اکرم

خطبه ی اول (63) را به بیان جملاتی از زندگی نبی اکرم اختصاص می دهم. خدای متعال به ما مسلمانان دستور داده است که پیامبر تبعیت کنیم. این تبعیت، در همه چیز زندگی است. آن بزرگوار، نه فقط در گفتار خود، بلکه در رفتار خود، در هیأت زندگی خود، در چگونگی معاشرت خود با مردم و با خانواده، در برخوردش با دوستان، در معامله اش با دشمنان و بیگانگان، در رفتارش با ضعفا و با اقویا، در همه چیز اسوه و الگوست. جامعه اسلامی ما آن وقتی به معنای واقعی کلمه جامعهی اسلامی کامل است، که خود را بر رفتار پیامبر منطبق کند. اگر به طور صددرصد مثل رفتار آن حضرت عملی نیست که نیست - الااقل شباهت به آن بزرگوار باشد؛ عکس جریان زندگی نبی اکرم بر زندگی ما حاکم نباشد؛ در آن خط حرکت بکنیم.