فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

6- سرگرم کردن خود

برای افرادی که گرفتار بی خوابی می شوند، پزشکان روان و اعصاب راه درمان دیگری را هم ارائه می کنند. بر اساس این دستور العمل، اشخاص می بایست با اعضاء بدن خود حرف بزنند و برای تسکین اعصاب خویش، از راه سخن گفتن، تلقین به کار گیرند.
دکتر فیسک نویسنده کتاب نجات از فشارهای عصبی می گوید: مهمترین وسیله وصول به این مقصود این است، که با بدن خود حرف بزنند، زیرا حرف کلید انواع خوابهای مغناطیسی است، برای این کار باید به عضلات خود بگوئید:
آسوده باشید، خود را سست و شل کنید.(792)
بدیهی است، چنین تلقینی اگر از روی ایمان و اعتماد صورت بگیرد و انسان با فراموش کردن مصائب و مشکلات، خود را از هر غم و اندوهی وا رهاند و اعضاء و جوارح خود را آزاد و لخت بگذارد، خواب چشم و جسم او را فرا می گیرد.
البته در دعاهای ما هم آمده است: هر گاه به بستر می روید، بگوئید: خدایا! جانم در اختیار توست، مرا مورد آمرزش و عنایت خویش قرار بده و آن را خود محفوظ بدار.(793)

7- غلبه بر تشویش

بسیاری از افرادی که به بیماری بی خوابی مبتلا هستند، بیش از بی خوابی، از ترس و تشویش برای خواب نرفتن رنج می برند، در صورتی که به قول روانپزشکان: تشویش و نگرانی انسان از بی خوابی، ضررش از خود بی خوابی بیشتر است! (794)
بنابر این، اگر گرفتار چنین تشویش و اضطرابی هستیم، در مرحله اول می بایست این ترس نگران کننده را در هم شکست و قبل از خواب، از بیم اینکه ممکن است خوابم نبرد، دلهره را کنار گذاشت و هرگز امشب را با شب گذشته مقایسه نکرد، و بدون ترس و حالت بی اعتنائی به اینکه خوابم نمی برد، به بستر خواب رفت.
البته اگر باز هم چنین ترسی در ما وجود داشته باشد، و بی خوابی را موجب اختلال و به هم خوردگی وظائف و کارهای آتی بدانیم، برای نجات از این بیماری خطرناک، ناچار باید آن را هم بی اهمیت تلقی کرده و تا سلامت و تندرستی ما ضربه بیشتری ندیده، علاج واقعه را قبل از وقوع صورت دهیم.
دکتر گیلوردهاورز هم سفارش می کند: اگر به بی خوابی مبتلا هستید، اینقدر از آن ترس و اضطراب به خود را ندهید، زیرا هر قدر برای خواب خود بیشتر فکر کنید و خود را به زحمت اندازید، کمتر خواهید توانست به خواب رفت. (795)
بنابر این، با هر وسیله ممکنی می توانید، ترس و تشویش از خواب نرفتن را، از سر خود بیرون کنید.

8- رو به قبله بخوابید

در دستورهای دینی، نحوه خوابیدن مطلوب، بدین صورت معرفی شده، که انسان روی پهلوی راست در بستر قرار گیرد، پاهای خود را طرف قبله بکشد، دست راست خود را زیر صورت راست قرار دهد، و این نوع خوابیدن، از وپژگیهای افراد مؤمن معرفی گردیده است.(796)
شاید در این نوع خوابیدن اسرار و خصوصیات فراوانی که هنوز برای ما ناشناخته است، وجود داشته باشد، اما درباره یک راز آن نوشته اند: اگر می خواهید آن بدن شما منظم باشد و در نتیجه همیشه سالم باشید و به عوارض قلبی دچار نشوید به راه قبله، یعنی در جریان مغناطیس زمین بخوابید، زیرا در غیر این صورت، آهن در جدار رگها رسوب کرده، آهن بدن کم می شود و تصلب شرائین و عوارض قلبی ایجاد می نماید، و به کبد که قسمت کننده آهن بدن است، لطمه شدید وارد می سازد، پس برای سالم بودن باید سعی کنید، همیشه در جریان مغناطیسی زمین بخوابید. (797)