فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

4- آرامش بخشی دعا

در موازین اخلاقی اسلامی، برای قبل از خوابیدن هم، دعاهائی وارد شده، و جنبه معنوی و تلقینی دعا را روی قلب و اعصاب هیچگاه نمی توان نادیده گرفت، خاصه اینکه گاهی خلافکاریها و لغزشها و عصبانیهای خود انسان او را به انفعال و اختلال کشانده و اینجاست که می بایست، طی یک ارزیابی سریع، لغزشهای خود را پذیرفته و برای خودداری از تکرار آنها، یک تصمیم جدی اتخاذ نماید و از درگاه خداوند متعال هم درخواست یاری بنماید، چنانچه در حدیث می خوانیم، اگر انسان به هنگام رفتن به بستر خواب صد مرتبه لا اله الا الله، بگوید و یا مثلاً دعاهای دیگر را بخواند، گناهان او ریخته می شود (789) و اعصاب او آرام می گردد.
دکتر دیل کارنگی می نویسد: اولین شرط اساسی برای یک خواب راحت و آسوده، آن است که در خود احساس امنیت و اطمینان نمائیم، باید باور کنیم که نیروئی بزرگتر از ما، تمام شب را تا صبح مواظب ماست.
دکتر هیسلوپ انگلیسی، ضمن کنفرانسی در انجمن پزشکان بریتانیا، این طور می گوید: نتیجه سالها تجربه، برای من ثابت کرده است، که مؤثرترین موجبات خواب دعاست، من این ادعا را از نظر پزشکی می کنم، که برای کسانی که عادت بدین کار دارند، خواندن دعا می بایستی یکی از مؤثرترین و طبیعی ترین وسیله تسکین مغز و اعصاب باشد.(790)

5- خود را خسته کردن

دستور دیگری را که روانپزشکان، برای مبارزه با بی خوابی ارائه می کنند، و آن را تجربه شده و مفید هم می دانند، این است که افراد قبل اینکه به بستر خواب روند بدن خود را خسته کنند!
روانپزشکی در این باره می نویسد: از جمله بهترین علاجهای بی خوابی، این است که بدن خویش را با باغبانی، شنا و ورزشهای مختلف دیگر و کارهای خسته کننده، خسته کنیم! (791)
شاعر عرب هم سفارش می کند:
اذا تعشیت، فدر ولو علی رأس الجدر - اذا تغذیت فنم، و لو علی قرن الغنم.
هرگاه شام خوردی، پس از آن قدم بزن و راه برو، اگر چه جائی را نداشته باشی و مجبور شوی که بر سر دیوارها راه بروی!
و آنگاه که ناهار خوردی، اندکی خواب و استراحت داشته باش، اگر چه در اثر بی جائی مجبور شوی، روی شاخ گوسفندان بخوابی!
شاهد این مدها را هم، در میان کارگران و افرادی که فعالیتهای سنگین جسمی دارند، به خوبی و بارها مشاهده کرده ایم.

6- سرگرم کردن خود

برای افرادی که گرفتار بی خوابی می شوند، پزشکان روان و اعصاب راه درمان دیگری را هم ارائه می کنند. بر اساس این دستور العمل، اشخاص می بایست با اعضاء بدن خود حرف بزنند و برای تسکین اعصاب خویش، از راه سخن گفتن، تلقین به کار گیرند.
دکتر فیسک نویسنده کتاب نجات از فشارهای عصبی می گوید: مهمترین وسیله وصول به این مقصود این است، که با بدن خود حرف بزنند، زیرا حرف کلید انواع خوابهای مغناطیسی است، برای این کار باید به عضلات خود بگوئید:
آسوده باشید، خود را سست و شل کنید.(792)
بدیهی است، چنین تلقینی اگر از روی ایمان و اعتماد صورت بگیرد و انسان با فراموش کردن مصائب و مشکلات، خود را از هر غم و اندوهی وا رهاند و اعضاء و جوارح خود را آزاد و لخت بگذارد، خواب چشم و جسم او را فرا می گیرد.
البته در دعاهای ما هم آمده است: هر گاه به بستر می روید، بگوئید: خدایا! جانم در اختیار توست، مرا مورد آمرزش و عنایت خویش قرار بده و آن را خود محفوظ بدار.(793)