فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

2- نظافت قبل از خواب

نظافت قبل از خواب، مسواک زدن و خود را از هر گونه آلودگی پاکیزه نمودن، برای آرامش اعصاب و روان مفید بوده، قهراً در بهتر به خواب رفتن هم نقش مؤثری خواهد داشت.
پیامبر اسلام فرموده است: برای هیچیک از شما مجاز نخواهد بود، در حالی به بستر خواب رود، که در دست او چربی و آلودگی وجود داشته باشد و اگر کسی با وضع آلوده به بستر رود، و گرفتار وسوسه های شیطانی و آشفتگی شود، جز خود کس دیگری را ملامت نکند.(786)
اضافه بر این، در موازین اخلاقی و بهداشتی اسلام، برای قبل از خوابیدن، دستور وضو گرفتن وارد شده (787) و توجه داریم که وضو گرفتنی که همراه با شستشوی دست و صورت، مسواک دهان و دندان و استنشاق حلق و بینی صورت می گیرد، در نظافت دهان و دندان و بینی چقدر مؤثر است و طبعاً نقش آرامش بخش هم به دنبال خواهد داشت.

3- جای امن و راحت

جای امن و راحت و نامساعد و بستر و وسائل خواب نامطلوب و ناهموار، قهراً ناراحتی و اضطراب همراه خواهد داشت، و این اضطراب و ناراحتی موجب به هم ریختن سلسله اعصاب و در نتیجه بی خوابی یا بد خوابی می گردد.
بدین جهت و نیز به خاطر حفظ امنیت جان و عفاف اخلاقی هر مسلمانی، پیامبر بزرگوار اسلام سفارش می کرد، افراد از خوابیدن در جاهای نا امن و مخصوصاً پشت بامهائی که دیوار و وسائل حفاظتی ندارد، خودداری کنند.(788)

4- آرامش بخشی دعا

در موازین اخلاقی اسلامی، برای قبل از خوابیدن هم، دعاهائی وارد شده، و جنبه معنوی و تلقینی دعا را روی قلب و اعصاب هیچگاه نمی توان نادیده گرفت، خاصه اینکه گاهی خلافکاریها و لغزشها و عصبانیهای خود انسان او را به انفعال و اختلال کشانده و اینجاست که می بایست، طی یک ارزیابی سریع، لغزشهای خود را پذیرفته و برای خودداری از تکرار آنها، یک تصمیم جدی اتخاذ نماید و از درگاه خداوند متعال هم درخواست یاری بنماید، چنانچه در حدیث می خوانیم، اگر انسان به هنگام رفتن به بستر خواب صد مرتبه لا اله الا الله، بگوید و یا مثلاً دعاهای دیگر را بخواند، گناهان او ریخته می شود (789) و اعصاب او آرام می گردد.
دکتر دیل کارنگی می نویسد: اولین شرط اساسی برای یک خواب راحت و آسوده، آن است که در خود احساس امنیت و اطمینان نمائیم، باید باور کنیم که نیروئی بزرگتر از ما، تمام شب را تا صبح مواظب ماست.
دکتر هیسلوپ انگلیسی، ضمن کنفرانسی در انجمن پزشکان بریتانیا، این طور می گوید: نتیجه سالها تجربه، برای من ثابت کرده است، که مؤثرترین موجبات خواب دعاست، من این ادعا را از نظر پزشکی می کنم، که برای کسانی که عادت بدین کار دارند، خواندن دعا می بایستی یکی از مؤثرترین و طبیعی ترین وسیله تسکین مغز و اعصاب باشد.(790)