فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

1- رفتن به دستشوئی

حتماً قبل از اینکه به بستر خواب روید، از فضائی که در آنجا بوده اید، خارج شده، به محل توالت و تخلیه معده و روده، رفته، اگر چه نیازی به این کار احساس نمی کنید، تا حدی که ممکن است، معده و روده را تخلیه و سبک نموده و در خود حال و تحول جدیدی به وجود می آورید.
امام علی به فرزند خویش، امام حسن (ع) طی یک سلسله دستورهای بهداشتی، که خون آن را موجب بی نیازی از پزشک و درمان می دانست، می فرمود: و اذا نمت فاعرض نفسک علی الخلاء.(785)
هرگاه تصمیم به رفتن به بستر خواب گرفتی برای رفتن به محل قضای حاجت اقدام کن.
توجه داریم، از فضای قبلی خارج شدن، و برای رفتن به محل قضای حاجت و در فضای دیگر و جدیدی قرار گرفتن، غیر از اینکه با تخلیه روده، آثار فیزیکی در بدن به وجود می آید، با تغییر فضا و هوا، مخصوصاً اگر محیط قبل آلوده و دود آلود بوده، ریه ها با هوای جدید و تازه ای نشاط و آرامش پیدا می کند و قهراً جان و اعصاب هم، حیات تازه ای می یابد، و مزاج برای خوابیدن مساعدتر می گردد.

2- نظافت قبل از خواب

نظافت قبل از خواب، مسواک زدن و خود را از هر گونه آلودگی پاکیزه نمودن، برای آرامش اعصاب و روان مفید بوده، قهراً در بهتر به خواب رفتن هم نقش مؤثری خواهد داشت.
پیامبر اسلام فرموده است: برای هیچیک از شما مجاز نخواهد بود، در حالی به بستر خواب رود، که در دست او چربی و آلودگی وجود داشته باشد و اگر کسی با وضع آلوده به بستر رود، و گرفتار وسوسه های شیطانی و آشفتگی شود، جز خود کس دیگری را ملامت نکند.(786)
اضافه بر این، در موازین اخلاقی و بهداشتی اسلام، برای قبل از خوابیدن، دستور وضو گرفتن وارد شده (787) و توجه داریم که وضو گرفتنی که همراه با شستشوی دست و صورت، مسواک دهان و دندان و استنشاق حلق و بینی صورت می گیرد، در نظافت دهان و دندان و بینی چقدر مؤثر است و طبعاً نقش آرامش بخش هم به دنبال خواهد داشت.

3- جای امن و راحت

جای امن و راحت و نامساعد و بستر و وسائل خواب نامطلوب و ناهموار، قهراً ناراحتی و اضطراب همراه خواهد داشت، و این اضطراب و ناراحتی موجب به هم ریختن سلسله اعصاب و در نتیجه بی خوابی یا بد خوابی می گردد.
بدین جهت و نیز به خاطر حفظ امنیت جان و عفاف اخلاقی هر مسلمانی، پیامبر بزرگوار اسلام سفارش می کرد، افراد از خوابیدن در جاهای نا امن و مخصوصاً پشت بامهائی که دیوار و وسائل حفاظتی ندارد، خودداری کنند.(788)