فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

فصل بیستم برای مبارزه با بیماری بی خوابیها

خواب و استراحت، یکی از ضروری ترین نیازمندیهای حیاتی انسان است و از دست دادن خواب کامل و یا داشتن خواب ناقص، مساوی با ابتلا به آشفتگیها و بیماریها و مشکلات فراوانی، برای فعالیتهای مغزی و فکری و خلاصه انجام کارهای روزانه خواهد بود.
دکتر گیلوردهاورز پزشک معروف و آلمانی اصل روسی می نویسد: خواب عمیق و راحت، یک عطیه آسمانی است که خداوند به انسان ارزانی داشته است، اگر شما هم از این هدیه آسمانی سهم و نصیبی برده اید، پروردگار توانا را شکر گوئید و سپاس بگذارید، زیرا هیچ چیز مثل یک خواب راحت، انسان را سر زنده و راحت نمی کند و به عمر طولانی نمی رساند.
میلیونها زن و مرد به بی خوابی مبتلا هستند و برای رفع آن قرصهای خواب آورد می خورند و با خوردن آن عمر خود را کوتاه می کنند! (774)

بیماری بی خوابی

بیماری بی خوابی، یکی از مشکلاتی جهان کنونی است و هر چه انسانها به شهر نشینی و زندگی ماشینی خود می گیرند، و با عوارض گسترش جمعیت و صنعت، سرو صداها و درگیریهای اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، دست به گریبان می گردند، بر اضطراب و پریشانی و اختلال سلسله اعصاب و در نتیجه فرسودگی و بی خوابی آنان افزوده خواهد شد! تا جائی که به اعراف جرائد: اکنون بی خوابی مشکل بیش از نیمی از مردم دنیاست!
آری، بیش از یک سوم جمعیت جهان، از بی خوابی یا نوعی اختلال خواب رنج می برند، زیرا در سمیناری که در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می گردید، اعلام شد: به گفته مختصصین شرکت کننده در این سمینار، نیمی از افراد مبتلا به گفته متخصصین شرکت کننده در این سمینار، نیمی از افراد مبتلا به این بیماری، با دوره نسبتاً طولانی و نیمی دیگر از عوارض زودگذر اختلال خواب دچار می باشند!
در این سمینار اعلام شد: فقط در آمریکا، حدود یکصد میلیون نفر به نوعی اختلال خواب مبتلا هستند، همچنین اختلال خواب منحصر به ساعات شب نیست، بلکه در هنگام بیداری نیز این بیماری، عواقب و خیم و ناخوش آیندی، همچون افزایش آمار تصادفات و یا حساسیت و تحریک پذیری، به دنبال خواهد داشت. (775)
باری، اینگونه بی خوابیها و نگرانیهای ناشی از آن، سبب شده است که افراد برای خواب رفتن، به داروهای خواب آور پناه ببرند، و آن طور که روزنامه ها می نویسند: در حال حاضر، ساخت و فروش قرصهای خواب آور، تجارت بزرگی است، و در سال 1975 میلادی، بالغ بر 6 میلیون دلار قرصهای خواب آور، در دراگ استورهای آمریکا فروخته شده، در حالی که این رقم مصرف مسکنها و بیمارستانها و دیگر داروخانه های شمارش نشده را، در بر نمی گیرد؟
بطور تخمینی در آمریکا، حدود 14 تا25 درصد جمعیت مشکل خواب دارند، و عده ای بی خوابی را به عنوان تنها مشکل روانی خود مطرح می کنند، اگر چه زنها بیش از مردها تمایل به ابراز اختلالهای خوابیدن دارند، اما این اختلالها در هر دو جنس با افزایش سن یاد بالا می رود، مثلاً در سال 1977 نزدیک به 40 درصد کل نسخه های قرصهای خواب آور، مربوط به افراد بالای 60 سال بود، در حالی که آنها فقط 15 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند. (776)

عوامل بیخوابی

در بیابانی که به وسیله ابوبصیراز امام صادق (ع) وارد شده، عوامی بی خوابی را به طور کلی در پنج موضوع مطالعه می کنیم.
آن حضرت فرموده است: پنج دسته هستند، که از خواب بیدار نخواهند داشت:
1- افرادی که دست به آدمکشی زده، خون بی گناهی را ریخته باشند!
2- اشخاصی که مال و ثروت فراوانی داشته و برای حفظ و امنیت آن نگران باشند.
3- افرادی که با دروغگوئی خود و تهمت به دیگران، عرض و آبروی آنان را به باد فنا داده اند، تا خود از این ناحیه به مکنت و مقامی دست یابند!
4- اشخاص تهیدست و ناداری که ناگهان ثروت زیاد و اموال باد آورده ای را به چنگ آورند.
5- و بالاخره شخصی عاشقی، که در فراق محبوب خویش، در سوز و گذار شعله ور گردیده است.(777)
از مطالعه عوامل پنجگانه بی خوابی، که در بیابان امام صادق (ع) مورد دقت قرار دادیم، دو نتیجه کلی به دست می آید:
1- منشأ محرومیت از خواب و استراحت، مسائلی اخلاقی و اقتصادی است که نگرانی و آشفتگیها و اختلالهای روانی و عصبی به وجود می آورد، خواب را از چشم انسان می گیرد، و این نابسامانیها هم، به خود شخص و استعداد وی و برداشتهائی که از شرائط اجتماعی دارد بر می گردد، که می بایست با ایمان به خداوند آگاهی از مسائل فرهنگی و تربیتی و هر گونه آموزش و تلقین مناسب، با آن به مبارزه اقدام نموده، و به زودی راهنمائیهای لازم هم ارائه می گردد.
2- اگر چه همه اختلالها و آشفتگیهای فرساینده اعصاب و روان، به آن عوامل پنجگانه بازگشت می کند، در عین حال منحصر نموده عوامل بی خوابی در موارد فوق، می تواند این جنبه تلقینی را داشته باشد، که اگر انسان اینگونه مشکلات را نداشته باشد، برای سایر مشکلات و عوامل نگران کننده که جزئی و ناچیز است، هرگز نمی بایست خود را ناراحت کند و زمینه بی خوابی را برای خود فراهم نماید: زیرا به قول معروف اگر کشتی او به دریا غرق نشده چرا بی جهت غم و اندوه به خود راه دهد؟ و خواب راحت را بر خویشتن حرام سازد؟
بنابراین، مصائب و مشکلات دیگر را حتی الامکان باید ناچیز شمرد و با نوشیدن یک لیوان آب، اندکی قدم زدن در فضای آزاد قبل از خواب، و کشیدن چند نفس عمیق به آغوش خواب آسود.