فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

7- پرهیز از جای شکسته

درباره همه ظرفها و مخصوصاً ظرفهائی که از لب آن به طور مستقیم آب، یا حتی غذاهای دیگر خورده می شود، برای رعایت جنبه بهداشتی و حفظ سلامت و تندرستی، امام علی (ع) فرموده است: لا تشربوا الماء من ثلمة الاناء و لا من عروته، فان الشیطان یقعد علی العروة و الثلمة.(769)
از قسمت شکستگی لب ظرفها و نیز از قسمت دسته ظرفها و کوزه ها و پارچها آب نخورید، زیرا در این قسمتها شیطان و عناصر آلوده جایگیر شده اند.

8- ظرفهای چوبین و بلورین

ظرفهای چوبین و بلورین و سفالین و ظرفهائی که از پوست ساخته می شده، از جمله ظرفهائی بوده، که در صدر اسلام مورد استفاده قرار می گرفته است.
در حدیث می خوانیم، پیغمبر (ص) از کاسه های بلورین که از شام برای او می آورند و نیز از کاسه هائی که از چوب ساخته می شد و همچنین از ظرفهائی که از پوست حیوانات و گل و خاک پخته تهیه می شد، برای غذا و آب خوردن استفاده می کرد. (770)
البته استفاده کردن از ظرفهای شیشه ای هم، مناسب و مطلوب است و اینکه در حدیث می خوانیم، امام علی (ع) یمنع من شرب الماء فی الزجاج الرقیق. (771)
یعنی آن حضرت از آب خوردن در ظرفهای شیشه ای نازک جلوگیری می کرد، همانطور که علامه محمد باقر مجلسی هم آورده، این جلوگیری علی (ع) از نهایت زهد و بی اعتنائی آن حضرت و زخارف و مظاهر فریبنده دنیا و نیز رعایت مساوات و الگو واقع شدن برای شیعیان فقیر و نازمند بوده است.(772)
به هر حال، در این فصل هم، در زمینه اوقات غذا خوردن، شیوه ها و آداب صحیح غذا خوردن و نیز و وسائل و ظرفهائی که در آن باید غذا خورده شود، خواستیم شیوه های اصیل و سنتی را ارائه کنیم، تا با پرهیز از روشهای تقلیدی و مصنوعی، که میراث زندگی ماشینی است، و صدها عوارض و آثار نگران کننده پدید آورده، مصون مانیم، سلامت و تندرستی خود را حفظ کنیم، به نشاط و طول عمر مفید خود بیفزائیم، و همانطور که در خبر روزنانه اطلاعات مطالعه کردیم: هر چه بیشتر به زندگی ساده و طبیعی روی آوریم، و از بیماریها و عوارض هولناک ناشناخته تری، خود را حفظ نمائیم.
زیرا رنگ آمیزی مصنوعی زندگی و غذائی، همانطور که روزنامه ها هم از سوی مسئولین بهداشتی هشدار دادند. حتی در مورد بستنی های صنعتی و رنگ آمیزی شده هم، ناباب و خطرناک خواهد بود. (773)

فصل بیستم برای مبارزه با بیماری بی خوابیها

خواب و استراحت، یکی از ضروری ترین نیازمندیهای حیاتی انسان است و از دست دادن خواب کامل و یا داشتن خواب ناقص، مساوی با ابتلا به آشفتگیها و بیماریها و مشکلات فراوانی، برای فعالیتهای مغزی و فکری و خلاصه انجام کارهای روزانه خواهد بود.
دکتر گیلوردهاورز پزشک معروف و آلمانی اصل روسی می نویسد: خواب عمیق و راحت، یک عطیه آسمانی است که خداوند به انسان ارزانی داشته است، اگر شما هم از این هدیه آسمانی سهم و نصیبی برده اید، پروردگار توانا را شکر گوئید و سپاس بگذارید، زیرا هیچ چیز مثل یک خواب راحت، انسان را سر زنده و راحت نمی کند و به عمر طولانی نمی رساند.
میلیونها زن و مرد به بی خوابی مبتلا هستند و برای رفع آن قرصهای خواب آورد می خورند و با خوردن آن عمر خود را کوتاه می کنند! (774)