فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

2- پرهیز از طلا و نقره

در موازین اسلامی، به دلیل رعایت جهات بهداشتی و مبارزه با اشرافی گری و حبس منابع اقتصادی، از استفاده کردن ظرفهای طلا و نقره، برای غذا خوردن، منع و جلوگیری به عمل آمده است.
امام باقر (ع) فرموده: لا تأکل فی آنیة الذهب و الفضة.(762)
هرگز در ظرفهائی که از طلا و نقره ساخته شده، غذا نخورید و چیزی نیآشامید.

3- ظرفهای مسی

استفاده از ظرفهای مسی، سابقه طولانی دارد، و از انجمن برخی از احادیث استفاده می شود، غذا و آب خوردن در اینگونه ظرفها مطلوب خواهد بود.
در حدیثی می خوانیم: امام صادق (ع) در خواست آب کرد، کسی با کاسه مسی برای آن حضرت آب حاضر کرد، اما یکی از افراد حاضر در مجلس با لحن اعتراض آمیز گفت: عباد بصری آب خوردن در کاسه مسی را نامطلوب می داند، ولی امام صادق (ع) فرمود: از او سؤال کنید، گمان می کنی مس، طلا و نقره است.؟ (763)

4- کوزه گلی

در سابق، بهترین ظرف برای نگهداری آب، کوزه های گلی بود، که حتی آب آن در شب خنک شده بودت تا ساعاتی از روز همچنان خنک باقی می ماند. دکتر غیاث الدین جزایری هم می نویسد: در مواقعی که بیماریهای وبا و حصبه و اسهال شیوع دارد، لازم است از آب جوشانده استفاده شود. بدین ترتیب، که آب جوشانده را پس از سرد شدن، در کوزه ای ریخته و مدتی بگذارید هوادار شود، زیرا کوزه با داشتن گردن دراز، هواکش خوبی می باشد.(764)
عمروبن قیس در شهر مدینه به حضور امام باقر (ع) رسیدم، در حالی که کوزه ای نزد آن حضرت قرار داشت، که برای نگهداری و نوشیدن آب از آن استفاده می کرد و برای نحوه استفاده از آن هم می فرمود: ایاک و موضع العروة ان تشرب منها، فانه مقعد الشیطان.(765)
از قسمت روبروی دسته کوزه (که معمولاً برای حمل و نقل دست خورده و آلوده است) آب ننوشید، زیرا این قسمت پناهگاه شیطان و عناصر آلوده می باشد.