فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

6- ضرر غذای مانده

درباره غذاها، اعم از گوشتها، سبزیها و میوه ها، نکته مهمی که باید مورد توجه باشد، تازه بودن آنهاست، زیرا هر نوع مواد خوراکی در صورتی که پژمرده و مانده شود، انرژیهای مفید و حیاتبخش خود را از دست می دهد و در نتیجه آثار و خواص کامل خود را نخواهد داشت و شما در مورد سبزیها و میوه ها، خود هم به خوبی می توانید، این جهت را آزمایش کنید.
مثلاً اگر میوه ها و سبزیها را خود در مزرعه بچینید و به صورت تازه و زنده در همان فضای سالم بخورید، از نظر لذت بخشی و آثار ثمر بخش آن، با سبزیها و میوه های مانده و پژمرده ای که در شهرها بدست شما می رسد، تفاوتهای فراوانی خواهید یافت و متأسفانه یکی از آثار شهرنشینی و دستگاههائی که گاهی برای چند ماه به ناچار غذاها را در آن نگهداری می کنند، همین جهت نگران کننده است.
درباره گوشت مانده هم، وضع چنین است، زیرا گاهی گوشت را به صورت نیم پخته و به اصطلاح قرمه در می آورند و آن را برای مدت چندین روز نگهداری می کنند و بعد از آن استفاده می نمایند، که چنین غذائی با توجه به مانده بودن آن از نظر اسلام، غذای ناصالح و ناپسند معرفی شده است.
امام رضا (ع) فرموده: القدید لحم سوء و انه یسترخی فی العمدة و یهیج کل داء ینفع من شی ء، بل یضره.(748)
قرمه، گوشت و غذای خوبی نیست، در معده سستی و تنبلی ایجاد می کند، هر گونه دردی را تحریک می نماید، نفعی نداشته و بلکه دارای ضرر هم خواهد بود.
قرآن کریم هم، لحماً طریاً، یعنی گوشت تازه را مورد ستایش قرار داده است. (749)

7- غذای مغز

پژوهشگران دانشگاه تافتر واقع در بوسیون با اندازه گیری فعالیت الکتریکی مغز، دریافتند که کمبود ویتامین ب 6 در سنین بالا بر فعالیت مغز اثر دارد، و کمبود این ویتامین می تواند فعالیت مغز را کاهش دهد و حتی اثر آرام بخش داروها را مختل سازد. ویتامین ب 6 در گوشت، جگر، حبوبات، زرده تخم مرغ (750) و شیر خوردن در شب وجود دارد و به راحتی جذب بدن می شود (751)

8- استراحت بعد از غذا

درباره استراحت بعد از غذا، امام رضا (ع) فرموده است: اذا اکلت، فاستلق علی قفاک، وضع رجلک الیمنی علی الیسری. (752)
وقتی ناهار خود را صرف کردی، طاق باز بخواب و پای راست خود را روی چپ قرار بده و استراحت کن.
پزشکی هم می نویسد: پس از غذا بهتر است استراحتی 2صورت گیرد، بدین ترتیب، که دراز کشیده و پای راست را روی پای چپ نهاد تا پهلوی چپ شل شود و معده را وضعی مناسب و استراحت قرار گیرد و بهتر بتواند انجام وظیفه هضمی خود را شروع نماید، به علاوه قلب در این حال، تلمبه ای نخواهد بود، که متحمل سنگینی خونی شود، که باید به طور عمودی پای تا سر را مشروب سازد، بلکه در حال دراز کشیدن، باید خون را به طول و عرض برساند. (753)
امام صادق (ع) هم در بیانی، دراز کشیدن و استراحت بعد از غذا را، موجب چاق شدن، گوارا واقع شدن غذا و بر طرف گردیدن بیماریها دانسته است.(754)