فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

1- با دست خوردن

اگر چه در شرائط ضروری و لازم، غذا خوردن با قاشق و چنگال مانعی ندارد، اما در توصیه های بهداشتی اسلام، غذا خوردن با دست و انگشتان مورد عنایت قرار گرفته و می خوانیم: رسول خدا با سه انگشت دست راست خود غذا می خورد و آن را نشانه تواضع و پرهیز از تقلید جباران می دانست. (736)
امام صادق (ع) فرموده: پیامبر اسلام با دست غذا می خورد و آن را نشانه احترام به غذا که نعمت الهی است می شمرد و در پایان غذا، انگشتان خود را با دهان می لیسید، تا اگر کودکی هم در کنار او حضور داشت، این عمل را بیاموزد و نیز عقیده داشت: خداوند در چنین غذا خوردنی خیر و برکت قرار می دهد (737) و طبیعی است، برای با دست غذا خوردن، آن قدر دست باید از نظافت و پاکی برخوردار باشد که بتوان با آن غذا خورد و آن را لیسید.

2- نشسته غذا خوردن

دستور دیگری که در موازین اخلاقی و بهداشتی اسلام، در باب آداب غذا خوردن وارد شده، این است که انسان روی زمین بنشیند و غذا را میل نماید.
امام علی (ع) فرموده است: هرگاه کسی از شما خواست غذا بخورید، متواضعانه روی زمین بنشیند و غذا بخورد. (738)
امام صادق (ع) غذا خوردن در حال ایستاده را مکروه و ممنوع می دانست.(739)
اما درباره کسی که ناچار شود، در حال ایستاده و یا راه رفتن غذا بخورد، آن حضرت فرموده است: لا تأکل و انت تمشی، الا ان تضطر الی ذلک.(740)
هرگز در حال راه رفتن به غذا خوردن اقدام مکن، مگر اینکه به این کار ناچار شوی!

3- از جلو خود بخورید

به خاطر ادب اخلاقی و نیز حفظ حقوق دیگران، احادیث دینی به سفارش می کنند، هر کسی به سفره دست جمعی حضور می یابد، از خوردن غذائی که در جلو خود او قرار گرفته استفاده کرده و اصولاً از دست درازی به غذای جلو دیگران خودداری نماید.
ابی خدیجه درباره حد و حدود انسان در سفره غذا از امام صادق (ع) سؤال کرد، آن حضرت فرمود: یأکل الانسان مما بین یدیه، و لا یتناول من قدام آلاخر شیئاً...(741)
پیامبر اسلام، فرموده است: هر گاه سفره ای پهن می گردد، هر کسی از غذای جلو خود استفاده کند و از دست درازی به غذای جلو سایر افراد خودداری کند، از سر کپه ظرف غذا هم زود بر ندارید، چون برکت در آنجا قرار دارد، هرگاه هم سیر شدید زود کنار نروید، چون زود دست کشیدن شما از غذا، سبب خجالت کشیدن هم غذائیهای شما می شود و گاهی افراد خجالت زده، قبل از اینکه سیر شوند، در حال گرسنگی دست از غذا می کشند (742) و به وسیله شما حقوق آنها تضییع شده است.
به هر حال، این هم یکی از دستورهای اخلاقی، بهداشتی و حقوقی اسلام، در باب غذا خوردن است و ارزش آن آنگاه بیشتر برای شما روشن می شود که در غذاهای دست جمعی و شرائط حساس، مثل افطارهای ماه مبارک رمضان، غذاهای پس از مراسم عزاداری و خلاصه در شرائط ویژه، بر سر دوغ و آب خنک و سبزی و سایر غذاهای پرطرفدار، تضاد منافع پیش آید و افراد عجول و نا آگاه با رفتارهای خود خواهانه و دور از ادب خویش، در مورد خوردن از جلو دیگران و یا زود دست از غذا کشیدن، موجب تضییع حق و آزردگی دیگران را فراهم آورند.