فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

آداب غذا خوردن

درباره آداب غذا خوردن، در فصل اول این کتاب، تحت عنوان عوامل بهداشتی طول عمر موضوع میانه روی در غذا خوردن و وضوی قبل از غذا را به طور فشرده، مطرح کردیم، اکنون موارد زیر را که هر کدام دارای جنبه اخلاقی و بهداشتی ارزشمندی می باشد، به طور خلاصه مورد مطالعه قرار می دهیم.

1- با دست خوردن

اگر چه در شرائط ضروری و لازم، غذا خوردن با قاشق و چنگال مانعی ندارد، اما در توصیه های بهداشتی اسلام، غذا خوردن با دست و انگشتان مورد عنایت قرار گرفته و می خوانیم: رسول خدا با سه انگشت دست راست خود غذا می خورد و آن را نشانه تواضع و پرهیز از تقلید جباران می دانست. (736)
امام صادق (ع) فرموده: پیامبر اسلام با دست غذا می خورد و آن را نشانه احترام به غذا که نعمت الهی است می شمرد و در پایان غذا، انگشتان خود را با دهان می لیسید، تا اگر کودکی هم در کنار او حضور داشت، این عمل را بیاموزد و نیز عقیده داشت: خداوند در چنین غذا خوردنی خیر و برکت قرار می دهد (737) و طبیعی است، برای با دست غذا خوردن، آن قدر دست باید از نظافت و پاکی برخوردار باشد که بتوان با آن غذا خورد و آن را لیسید.

2- نشسته غذا خوردن

دستور دیگری که در موازین اخلاقی و بهداشتی اسلام، در باب آداب غذا خوردن وارد شده، این است که انسان روی زمین بنشیند و غذا را میل نماید.
امام علی (ع) فرموده است: هرگاه کسی از شما خواست غذا بخورید، متواضعانه روی زمین بنشیند و غذا بخورد. (738)
امام صادق (ع) غذا خوردن در حال ایستاده را مکروه و ممنوع می دانست.(739)
اما درباره کسی که ناچار شود، در حال ایستاده و یا راه رفتن غذا بخورد، آن حضرت فرموده است: لا تأکل و انت تمشی، الا ان تضطر الی ذلک.(740)
هرگز در حال راه رفتن به غذا خوردن اقدام مکن، مگر اینکه به این کار ناچار شوی!