فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

1- کیفیت آب

در حدیثی می خوانیم، امام صادق (ع) فرموده است: ایاک و الاکثار من شرب الماء، فانه مادة کل داء. (670)
از نوشیدن آب زیاد خودداری کنید، زیرا خوردن آب زیاد سر منشاء هر گونه بیماری است.
در بیان دیگری آن حضرت فرموده: از نوشیدن آب زیاد، خودداری کنید، تا بدن شما استقامت پیدا کند.(671)
البته توجه داریم، همان طور که قرآن کریم، در مورد خوردن غذا دستور میانه روی داده، در باره نوشیدن آب هم این دستور هست (672) و راه اعتدال و میانه روی باید پیموده شود.
بنابراین، می توان گفت: تجاوز از حد اعتدال درباره نوشیدن آب، به شرائط اقلیمی و منطقه ای و شرائط مزاجی افراد هم مربوط می شود، چنانکه محمد زکریای رازی گفته است:
گاهی به علت کم نوشیدن آب، به هضم غذا ضرر می رسد و نیروی هاضمه اختلال پیدا می کند، علت آن این است، که شخص احساس تشنگی نمی کند و علاج آن این است، که آب بنوشد، حتی اگر میل به آب هم پیدا نمی کند.(673)
آری، قرآن درباره آب نوشیدن، دستور میانه روی داده، احادیث بالا هم کم نوشیدن آب را مورد توصیه قرار داده بودند، آن وقت با توجه به همان شرائط اقلیمی و زمانی است، که می خوانیم، راوی گفته است: در حضور امام صادق (ع) بودن، که خرما خواست و خورد و بعد از آن آب نوشید، عرض کردم: فدایت شوم این قدر آن نیاشام، فرمود: اکل التمر، لانی استطیب علیه الماء.(674)
خرما می خورم تا آب بکشد و بتوانم آب بخورم و آب خوردن روی خرما هم لذت بخش باشد.

2- وقت آب خوردن

نوشیدن آب بعد از غذا، مورد سفارش واقع شده، این طیفور می گوید: به حضور امام رضا (ع) وارد شدم و آن حضرت را از نوشیدن آب روی غذا منع کردم، اما وی فرمود:
مانعی ندارد، چون آب خوردن روی غذا، موجب هضم غذا می شود، خشم را فرو می نشاند، فکر و عقل را افزایش می دهد، و آثار تلخی و سمی غذا را از بین می برد.(675)
در حدیث دیگری می خوانیم، هرگاه پیامبر اسلام، غذای چرب می خورد، روی آن آب کمی می نوشید، کسی اعتراض کرد، ای رسول خدا! چرا آب کم می نوشید؟ فرمود: آب کم نوشیدن برای هضم غذا مفیدتر خواهد بود.(676)

3- شیوه آب نوشیدن

درباره شیوه نوشیدن آب، از نظر احادیث اسلامی، سه نکته باید مورد دقت قرار گیرد: روز ایستاده آب نوشیدن و شب و نشسته، نیز آب را به طور تدریج و مکیدن نیاشامیم.
امام صادق (ع) فرموده است: آب نوشیدن در روز، مطلوب است و سبب هضم غذا می شود، اما نوشیدن آب در شب، سبب آوردن آب زرد، در بدن می گردد.(677)
در بیانی هم رسول خدا (ص) درباره شیوه مطلوب آب نوشیدن فرموده است: مصو الماء مصاً، و لا تعبوه عباً، فانه یوجد منه الکباد.(678)
آب را به تدریج و به صورت مکیدن بیاشامید، یک نفس آب ننوشید، زیرا یک نفس آب نوشیدن سبب ناراحتی و بیماری کبد می شود.
در بیان دیگری، امام صادق (ع) آب نوشیدن را در سه مرحله و با سه نفس، بهتر و مفیدتر دانسته است.(679)
درباره استفاده از آب و جوشیده هم، امام موسی بن جعفر (ع) فرموده است: الماء المقلی ینفع من کل شی ء و لا یضر من شی ء. (680)
آب جوشیده برای هر کسی مفید است و هیچگونه زیانی نخواهد داشت.
از نظر پزشکی هم، درباره ضرورت آب برای بدن اعلام شده است: آب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده و یکی از ضروری ترین مواد برای بدن است.
انسان مدت جند روز می تواند بدون غذا به سر ببرد و از چربیهای ذخیره شده در بدن استفاده کند، ولی آب موجود در بدن، فقط برای مدت 24 ساعت کافی است.(681)