فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

مسائل آب

درباره استفاده از آب این ماده ضروری و حیاتی، نکات و مسائلی موجود دارد، که از نظر اخلاقی، بهداشتی و درمانی حایز اهمیت بوده و رعایت آن ضروری به نظر می رسد.

1- کیفیت آب

در حدیثی می خوانیم، امام صادق (ع) فرموده است: ایاک و الاکثار من شرب الماء، فانه مادة کل داء. (670)
از نوشیدن آب زیاد خودداری کنید، زیرا خوردن آب زیاد سر منشاء هر گونه بیماری است.
در بیان دیگری آن حضرت فرموده: از نوشیدن آب زیاد، خودداری کنید، تا بدن شما استقامت پیدا کند.(671)
البته توجه داریم، همان طور که قرآن کریم، در مورد خوردن غذا دستور میانه روی داده، در باره نوشیدن آب هم این دستور هست (672) و راه اعتدال و میانه روی باید پیموده شود.
بنابراین، می توان گفت: تجاوز از حد اعتدال درباره نوشیدن آب، به شرائط اقلیمی و منطقه ای و شرائط مزاجی افراد هم مربوط می شود، چنانکه محمد زکریای رازی گفته است:
گاهی به علت کم نوشیدن آب، به هضم غذا ضرر می رسد و نیروی هاضمه اختلال پیدا می کند، علت آن این است، که شخص احساس تشنگی نمی کند و علاج آن این است، که آب بنوشد، حتی اگر میل به آب هم پیدا نمی کند.(673)
آری، قرآن درباره آب نوشیدن، دستور میانه روی داده، احادیث بالا هم کم نوشیدن آب را مورد توصیه قرار داده بودند، آن وقت با توجه به همان شرائط اقلیمی و زمانی است، که می خوانیم، راوی گفته است: در حضور امام صادق (ع) بودن، که خرما خواست و خورد و بعد از آن آب نوشید، عرض کردم: فدایت شوم این قدر آن نیاشام، فرمود: اکل التمر، لانی استطیب علیه الماء.(674)
خرما می خورم تا آب بکشد و بتوانم آب بخورم و آب خوردن روی خرما هم لذت بخش باشد.

2- وقت آب خوردن

نوشیدن آب بعد از غذا، مورد سفارش واقع شده، این طیفور می گوید: به حضور امام رضا (ع) وارد شدم و آن حضرت را از نوشیدن آب روی غذا منع کردم، اما وی فرمود:
مانعی ندارد، چون آب خوردن روی غذا، موجب هضم غذا می شود، خشم را فرو می نشاند، فکر و عقل را افزایش می دهد، و آثار تلخی و سمی غذا را از بین می برد.(675)
در حدیث دیگری می خوانیم، هرگاه پیامبر اسلام، غذای چرب می خورد، روی آن آب کمی می نوشید، کسی اعتراض کرد، ای رسول خدا! چرا آب کم می نوشید؟ فرمود: آب کم نوشیدن برای هضم غذا مفیدتر خواهد بود.(676)