فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

ه-آشامیدنیها

سر دسته آشامیدنیها، یعنی آنچه به وفور در اختیار همگان قرار دارد و بزرگترین نعمت عالم هستی می باشد آب است.
قرآن کریم درباره این مایه حیاتی فرموده: و جعلنا من الماء کل شی ء حی.(667)
ما، پیدایش و زندگی هر موجود زنده ای را، از آب قرار دادیم.
امروز در گسترده دانش، این واقعیت به اثبات رسیده تا که منشاء همه موجودات زنده آب بوده و وضع فعلی حدود هفتاد درصد موجودات زنده، اعم از انسان و حیوان و گیاهان را، آب تشکیل می دهد.
در روایت می خوانیم، کسی از امام صادق (ع) سئوال کرد:
آب چه طعمی دارد؟ آن حضرت که احساس می کرد، آن مرد عقیده توحیدی ندارد، نخست او را موعظه کرد که: سل تفقها و لا تسئل تعنتا، سئوال تو برای فهمیدن و دانا شدن باشد و از سئوال بهانه جویانه و مچ گیری به پرهیز، آنگاه این را بدان، که آب طعم حیات و زندگی را دارد و خداوند هم در قرآن فرموده: ما هر موجود زنده ای را از آب پدید آوردیم. طعم الماء طعم الحیاة...(668)
امام علی (ع) فرموده است: الماء سید الشراب فی الدنیا و الاخرة.(669)
آب، سردسته و سالار همه نوشیدنیها در دنیا و آخرت است.

مسائل آب

درباره استفاده از آب این ماده ضروری و حیاتی، نکات و مسائلی موجود دارد، که از نظر اخلاقی، بهداشتی و درمانی حایز اهمیت بوده و رعایت آن ضروری به نظر می رسد.

1- کیفیت آب

در حدیثی می خوانیم، امام صادق (ع) فرموده است: ایاک و الاکثار من شرب الماء، فانه مادة کل داء. (670)
از نوشیدن آب زیاد خودداری کنید، زیرا خوردن آب زیاد سر منشاء هر گونه بیماری است.
در بیان دیگری آن حضرت فرموده: از نوشیدن آب زیاد، خودداری کنید، تا بدن شما استقامت پیدا کند.(671)
البته توجه داریم، همان طور که قرآن کریم، در مورد خوردن غذا دستور میانه روی داده، در باره نوشیدن آب هم این دستور هست (672) و راه اعتدال و میانه روی باید پیموده شود.
بنابراین، می توان گفت: تجاوز از حد اعتدال درباره نوشیدن آب، به شرائط اقلیمی و منطقه ای و شرائط مزاجی افراد هم مربوط می شود، چنانکه محمد زکریای رازی گفته است:
گاهی به علت کم نوشیدن آب، به هضم غذا ضرر می رسد و نیروی هاضمه اختلال پیدا می کند، علت آن این است، که شخص احساس تشنگی نمی کند و علاج آن این است، که آب بنوشد، حتی اگر میل به آب هم پیدا نمی کند.(673)
آری، قرآن درباره آب نوشیدن، دستور میانه روی داده، احادیث بالا هم کم نوشیدن آب را مورد توصیه قرار داده بودند، آن وقت با توجه به همان شرائط اقلیمی و زمانی است، که می خوانیم، راوی گفته است: در حضور امام صادق (ع) بودن، که خرما خواست و خورد و بعد از آن آب نوشید، عرض کردم: فدایت شوم این قدر آن نیاشام، فرمود: اکل التمر، لانی استطیب علیه الماء.(674)
خرما می خورم تا آب بکشد و بتوانم آب بخورم و آب خوردن روی خرما هم لذت بخش باشد.