فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

2- گوشت نیم پخته

گوشت خشک شده نیم پخته که قهراً حالت تازه بودن خود را از دست داده و در حجاز و آفریقا گاهی مورد استفاده قرار می گیرد، متأسفانه در میان ما هم به صورت نگهداری در فریزر منجمد و مانده می گردد و سابق نیز به صورت قرمه مصرف می شد، از نظر بهداشتی و دارا بودن منافع کامل، چندان مطلوب نیست.
درباره خوردن گوشت نیم پخته، از امام صادق (ع) سؤال شد، آن حضرت خوردن گوشتی را که پخته نشده، غیر مجاز و حرام ندانست.(558)
اما درباره زیان بهداشتی خوردن گوشت نیم پخته و مانده، امام رضا (ع) فرموده است: القدید لحم سوء و انه یسترخی المعدة و یهیج کل داء و لا ینفع من شی ء بل یضره.(559)
خوردن گوشت مانده و نیم پخته معده را سست و ناتوان می سازد، هر گونه دردی را تحریک می کند، خوردن آن نفعی ندارد، بلکه زیان خواهد داشت.
امام صادق (ع) فرموده: ثلاثة یهرمن البدن، و ربما قتلن: اکل القدید الغاب و دخول الحمام علی البطنة، و نکاح العجائز.(560)
سه چیز است که بدن را خراب و فرسوده می کند، و گاهی ممکن است انسان را نابود کند؛ خوردن گوشت مانده بو گرفته، حمام رفتن با شکم پر، زناشوئی و آمیزش جنسی با زنان فرتوت و از کار افتاده.
از نظر بهداشتی هم، افرادی مثل دکتر صدرالدین نصیری خوردن قرمه و گوشتهای نیم پخته و حتی کنسروها را که در بیان امام رضا (ع) موجب سستی و ناتوانی معده معرفی شده بود، باعث سستی معده، مسمومیت آن، و آماده شدن برای ابتلاء به بیماری هولناک سرطان دانسته اند. (561)

3- کباب

کباب در صورتی که از گوشت سالم تهیه شود، در احادیث دینی مورد ستایش قرار گرفته و موجب جبران ضعف و ناتوانی معرفی شده است.
موسی بن بکر که در مدینه زندگی می کرد، می گوید: گرفتار ضعف و ناتوانی شدم و برای دریافت راهنمائی به حضور امام موسی بن جعفر (ع) رسیدم، آن حضرت فرمود: ترا ضعیف و رنجور می بینم، کل الکباب، فاکلته فبرئت.(562)
کباب بخور، من هم کباب خوردم و قدرت و بهبودی یافتم.
اصبغ بن نباته می گوید: به حضور امیرالمؤمنین (ع) رسیدم، در حالی که آن حضرت، مشغول خوردن کباب بود، مرا هم به خوردن کباب دعوت می کرد و دستور او را اطاعت کردم. (563)
در بیانی هم امام باقر (ع) فرموده: اکل الکباب یذهب بالحمی، (564)
خوردن کباب، سبب بریده شدن تب می گردد.

انواع گوشتها

درباره انواع و اقسام گوشت حیوانات هم پیشوایان عالیقدر اسلام، راهنمائیهای سودمند و مشکل گشائی ارائه فرموده اند، که دقت در آن ضروری به نظر می رسد.
جابربن عبدالله رسول خدا (ص) به افراد توانمند سفارش می کرد، گوسفند داشته باشند و از گوشت آن استفاده کنند، اما افراد ضعیف از مرغ بهره برداری نمایند.(565)
درباره گاو امام صادق (ع) گوشت آن را بلا و نامناسب، روغن آن را مفید و شفابخش و شیر آن را دوا و درمان معرفی کرده است. (566)
در بیانی هم امام باقر (ع) فرموده: بنی اسرائیل، به موسی پیامبر خویش، از پیسی و لکهای سفید روی پوست بدن خون گلایه کردند و راه درمان خواستند که دستور آمد، آنان گوشت گاو را بخورند تا بهبود یابند.(567)
درباره گوشت شتر رسول خدا (ص) می فرمود: از خوردن آن غفلت نداشته باشید، زیرا اشخاص گوشت شتر نمی خورند مگر اینکه مؤمن بوده و مخالف دشمن خداوند باشند. (568)
در مورد گوشت تیهو هم آن حضرت فرموده: هر کس ناراحتی قلبی داشته و گرفتار غم و اندوه باشد، باید گوشت تیهو که پرنده ای است، به اندازه و شبیه کبک بخورد. (569)
درباره گوشت حباری امام رضا (ع) فرموده: در گوشت حباری ایرادی نمی بینم، زیرا خوردن این گوشت برای بواسیر مفید است، درد کمر را رفع می کند و تقویت کننده قدرت آمیزش جنسی می باشد. (570) در فارسی، به این پرنده وحشی حلال گوشت، هوبره، جرزو چرز گفته می شود.
درباره گوشت کبک امام موسی بن جعفر (ع) فرموده: به افراد تب دار گوشت کبک بخورانید، زیرا چنین خوراکی پاها را قدرت می بخشد و تب را بر طرف می گرداند.(571)
به هر حال، خوردن گوشت انواع حیوانات حلال گوشت و نیر اقسام پرندگان حلال گوشت و مخصوصاً صحرائی غیر از جنبه غذائی، جنبه بهداشتی و درمانی هم دارد و به طور کلی امام صادق (ع) فرموده است: من ترک اللحم اربعین صباحاً، ساء خلقه و فسد عقله و من ساء خلقه، فاذنوا فی اذنه بالتثویب.(572)
هر کس چهل روز گوشت خوردن را ترک نماید، اخلاق او خراب و عقل او فاسد می گردد و هر کس اخلاقش فاسد گردید، در گوش او اذان را به طور شمرده و جمله جمله تکرار کنید.
درباره گوشت ماهی هم می خوانیم: رسول خدا هر گاه ماهی می خورد، دست به دعا بر می داشت، پروردگار، در آن برای ما برکت قرار بده و بهتر از آن را نصیب ما گردان.(573)
در بیان امام علی (ع) هم آمده است: لا تدمنوا اکل السمک، فانه یذیب الجسد.(574)
از خوردن زیاد گوشت ماهی، خودداری کنید، زیرا زیاد خوردن آن، گوشت بدن را آب می کند!