فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

1- پرهیز از افراط

خوردن گوشت زیاد، آن طور که پزشکان هم سفارش می کنند، برای اشخاصی که در سنین بالا هستند، مجاز نخواهد بود، و امام علی (ع) هم، بارها سفارش می فرمود: یکره ادمان الحم، و یقول: ان له ضراوة کضراوة الخمر. (554)
خوردن زیاد گوشت مطلوب نخواهد بود، حتی ضرر پیوسته گوشت خوردن، مثل زیان شرابخواری می باشد.
اما آن حضرت، خوردن گوشت را در حد لزوم و میانه روی، ضروری دانسته و می فرماید، اذا ضعف المسلم، فیأکل اللحم و اللبن، فان الله عز و جل جعل القوة فیهما.(555)
هر گاه شخص مسلمانی گرفتار ضعف و ناتوانی شود، حتماً باید گوشت و شیر بخورد، زیرا خداوند در آنها قوت و انرژی قرار داده است.
از طرف دیگر، همان طور که خوردن گوشت زیاد از نظر امام علی (ع) مذموم و ناپسند شمرده شده، خودداری از خوردن گوشت در مدت چهل روز هم مجاز نبوده و امام صادق (ع) هم فرموده است: هر کس چهل روز گوشت خوردن را ترک نماید، اخلاق او خراب می شود، زیرا گوشت غذائی است که شنوائی گوش و بینائی چشم را افزایش می دهد.(556)
امام باقر (ع) نیز فرموده است: یکی از پیامبران، از وضع ضعف و ناتوانی خود، به درگاه خداوند شکایت و درد دل ابراز داشت، خداوند وحی فرستاد: گوشت را با شیر طبخ کن و بخور، زیرا در این ماده خوراکی من برکت و قوت قرار داده ام، آن پیغمبر چنین غذائی را خورد و قدرت و توانائی خود را باز یافت. (557)

2- گوشت نیم پخته

گوشت خشک شده نیم پخته که قهراً حالت تازه بودن خود را از دست داده و در حجاز و آفریقا گاهی مورد استفاده قرار می گیرد، متأسفانه در میان ما هم به صورت نگهداری در فریزر منجمد و مانده می گردد و سابق نیز به صورت قرمه مصرف می شد، از نظر بهداشتی و دارا بودن منافع کامل، چندان مطلوب نیست.
درباره خوردن گوشت نیم پخته، از امام صادق (ع) سؤال شد، آن حضرت خوردن گوشتی را که پخته نشده، غیر مجاز و حرام ندانست.(558)
اما درباره زیان بهداشتی خوردن گوشت نیم پخته و مانده، امام رضا (ع) فرموده است: القدید لحم سوء و انه یسترخی المعدة و یهیج کل داء و لا ینفع من شی ء بل یضره.(559)
خوردن گوشت مانده و نیم پخته معده را سست و ناتوان می سازد، هر گونه دردی را تحریک می کند، خوردن آن نفعی ندارد، بلکه زیان خواهد داشت.
امام صادق (ع) فرموده: ثلاثة یهرمن البدن، و ربما قتلن: اکل القدید الغاب و دخول الحمام علی البطنة، و نکاح العجائز.(560)
سه چیز است که بدن را خراب و فرسوده می کند، و گاهی ممکن است انسان را نابود کند؛ خوردن گوشت مانده بو گرفته، حمام رفتن با شکم پر، زناشوئی و آمیزش جنسی با زنان فرتوت و از کار افتاده.
از نظر بهداشتی هم، افرادی مثل دکتر صدرالدین نصیری خوردن قرمه و گوشتهای نیم پخته و حتی کنسروها را که در بیان امام رضا (ع) موجب سستی و ناتوانی معده معرفی شده بود، باعث سستی معده، مسمومیت آن، و آماده شدن برای ابتلاء به بیماری هولناک سرطان دانسته اند. (561)

3- کباب

کباب در صورتی که از گوشت سالم تهیه شود، در احادیث دینی مورد ستایش قرار گرفته و موجب جبران ضعف و ناتوانی معرفی شده است.
موسی بن بکر که در مدینه زندگی می کرد، می گوید: گرفتار ضعف و ناتوانی شدم و برای دریافت راهنمائی به حضور امام موسی بن جعفر (ع) رسیدم، آن حضرت فرمود: ترا ضعیف و رنجور می بینم، کل الکباب، فاکلته فبرئت.(562)
کباب بخور، من هم کباب خوردم و قدرت و بهبودی یافتم.
اصبغ بن نباته می گوید: به حضور امیرالمؤمنین (ع) رسیدم، در حالی که آن حضرت، مشغول خوردن کباب بود، مرا هم به خوردن کباب دعوت می کرد و دستور او را اطاعت کردم. (563)
در بیانی هم امام باقر (ع) فرموده: اکل الکباب یذهب بالحمی، (564)
خوردن کباب، سبب بریده شدن تب می گردد.