فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

تألیفات رازی، تا صد رساله

دکتر گوستاولومون فرانسوی می نویسد: پزشکان عرب از فوائد تبدیل آب و هوا کاملاً با خبر بودند، چنانکه این رشد در شرح خود بر کتاب ابن سینا برای مداوای مرض سل، تغییر آب و هوا را دستور می دهد و مخصوصاً می نویسد: که در فصل زمستان، عربستان و حبشه برای مرض مزبور مفید می باشد و پزشکان امروز هم، این دسته از بیماران را، غالباً به طرف سواحل نیل و حبشه می فرستند.(365)
وی باز می نویسد: ترقی های طب مسلمان، بیشتر در فن جراحی، علائم امراض و قرابادین و ادویه بوده است و آنها در روش معالجات خود، اکتشافات چندی نموده اند، که از جمله ای آن، استعمال آب سرد برای بیماران حصبه ای بود که امروز هم آن را معمول می داریم.
مسلمین در قرابادین، دواهائی مانند: فلوس، سنا، بوند چینی، تمر هندی، قرمز دانه معدنی، کچوله، کافور و الکل، اضافه نموده خاصه و صناعت ترکیب ادویه، گوئی متکشف می باشند و اکثر ترکیبات آنها، تا این زمان، میان ما هم معمول می باشد. (366)

6- اسلام و علم طب

دستورات و اصولی در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد، که می تواند منشاء قواعد بهداشتی و طب قرار گیرد، برای نمونه این موارد را می توان، مورد توجه قرار داد.
بخورید و بیاشامد و زیاده روی نکنید: (367) خوردن حیوان مرده و خون و گوشت خوک، بر شما حرام و ممنوع شده است. (368) شرابخواری عمل زشت و شیطانی است. (369) هرگاه برای نماز برخاستید، صورت و دست خود را به عنوان وضو بشوئید، چنانچه حالت جنایت داشتید، خود را به منظور غسل، پاکیزه نمائید، و روزه بر شما نوشته شد، تا پرهیزگار بشوید. (370) و نیز وظایفی از قبیل، ناخن گرفتن، مسواک زدن، استنشاق و مضمضه نمودن، موی سر و صورت را کوتاه کردن (371) شامل جنبه های نظافت و بهداشت و حتی حفظ الصحه و پیشگیری قسمت زیادی از امراض می شود.
آیاتی هم از این قبیل در قرآن وجود دارد:
آیا در وجود خود تفکر نمی کنید؟ انسان باید بیندیشد، از چه آفریده شده، او از آب چسبنده ای به وجود آمده، (372) گفت: خدایا استخوانم سست شد و موی سرم سپید گشته است. (373) ما انسان را از چکیده ای از گل آفریدیم، بعد او را به صورت نطفه در جایگاه آرام رحم قرار دادیم، آنگاه نطفه را علقه و علقه را پاره ای گوشت و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشانده و به صورت موجود دیگری پدید آوردیم، آفرین بر قدرت عمومی بهترین آفرینندگان، (374)
اینگونه آیات در قرآن کریم، انسان را به تفکر و مطالعه از ماده خلقت، روش خلقت، استخوان شناسی، عضله شناسی، ماهیچه شناسی و خلاصه روانشناسی و زیست شناسی و بالاخره طب و بهداشت، دعوت می کند و اینها روشن ترین دلیلی است که ارزش و اهمیت بهداشت و طب را از نظر اسلام، اثبات می کند.
البته روایات بسیار ارزنده ای هم، از پیشوایان گرامی اسلام در این زمینه ها وارد شده است، برای نمونه: خداوند هیچ دردی را نیافریده، مگر اینکه دوای آن را هم آفریده است، ای بندگان خدا، بیماران خود را معالجه کنید. (375) هرگاه یکی از شما تب کرد، آب سرد بر خود بپاشید. (376) دو گروهند که مردم از آنها بی نیاز نیستند، پزشکان و علماء، پزشکان برای سلامت جسم مردم لازمند و علماء برای حفظ دین آنها. (377) معده کانون همه دردهاست و پرهیز از غذاهای مضر، منشاء هر دوائی است. (378)

7- طب گیاهی زنده می شود!

در اردیبهشت ماه 1353 در دانشکده داروسازی تهران، بحث تا اندازه ای جدی در زمینه احیای طب قدیم به میدان آمده و قسمتی از مطالبی که مورد گفتگو قرار گرفته بدین شرح است:
پس از اینکه دنیا سالهای متمادی، از ترکیبات مصنوعی در پزشکی استفاده می کند، می بینیم که دوباره به طرف گیاهان داروئی روی آورده است...متأسفانه باید بگوئیم که کمبود مطالعه ای پزشکان در این مورد، این مشکل را به وجود آورده است! شاید آموزش پزشکی ما، نقائصی داشته باشد و باید به این مسئله آموزش دانشجویان رشته ی پزشکی توجه کینم، تا به اهمیت این گیاهان بیشتر آشنا شویم...
برای درمان طبق، امروز گیاهان را آزمایش می کنند و خوشبختانه نتایج جالبی از بعضی گیاهان گرفته شده است، جالب اینکه قسمت اعظم گیاهانی که اثرات ضد سرطانی به همراه دارند، در قرنها پیش، در کتب پیشینیان ما آورده شده است...
باید از تجارب ارزنده ی دانشمندان استفاده شود و آنها را با علم روز تطبیق داد و اگر این کار را نکنیم، و گناه بزرگی مرتکب شده ایم...
دکتر (ص) استاد دانشکده داروسازی می گوید:
ما در کشورمان گیاهان داروئی را فراموش کرده ایم، ولی از کشورهای دیگر می آیند و گیاهان داروئی را می خرند و بعد عصاره ی همین گیاهان را، با بیست برابر قیمت به ما می فروشند، و حال آنکه لازم است به وسیله ی مؤسسات بزرگ کشاورزی، بیائیم و این گیاهان را، که در شرف نابودی هستند، احیاء کنیم و این از بهترین راههای سرمایه گذاری است، که استفاده های مادی و معنوی را همراه دارد....(379)