فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

11 - راز طول عمر اینگونه سالمندان

راز طول عمر اینگونه سالخوردگانی که حتی در روزگار پیری و فرتوتی خود هم، توانسته اند، منشاء آثار ادبی و فرهنگی و علمی و سیاسی باشند و از عمر خود بهره ارزشمند ببرند، و به جامعه نیز خدمت بنمایند، عموماً غیر از تغذیه مناسب، رعایت استراحت، و نظم در زندگی بوده است.
دکتر دیل کارنگی درباره چرچیل که در اثناء جنگ دوم جهانی، در ابتداء هفتاد سالگی نخست وزیر انگلیس بود، و با کمال قدرت شبانه روزی شانزده ساعت کار می کرد، و امور خطیر امپراطوری در زمان جنگ را اداره می نمود، راز موفقیت او را خواب و استراحت لازم دانسته است. (307)
کارنگی درباره روکفلر که رکورد ثروتمندی و طول عمر 98 سالگی را شکست، می گوید: وی علاوه بر استعداد طول عمر که آن را به ارث برده بود، علت عمده موفقیتش این بود که، هر روز نیم ساعت می خوابید.(308)
علت موفقیت ادیسون و انرژی و استقامت عجیبی که داشت، این بود که هر وقت که دلش می خواست، می خوابید!
من با هنری فورد اندکی قبل از 80 سالگی تماس گرفته، و از نشاط و طراوت او متعجب شدم، او گفت: هرگز جائی که بتوانم بنشینم، نمی ایستم، و آنجا که بتوانیم دراز بکشم، نمی نشینم،! (309)
دکتر احمد آرام، در عین حالیکه اکنون 87 سال دارد، و از نزدیک او را بارها دیده ام، با وجود تألیف و ترجمه دهها جلد کتاب و آثار علمی و فرهنگی، هنوز هم شبانه روز به مطالعه و تحقیق و ترجمه ادامه می دهد، و دارای نشاط و شادابی خوبی است.
دکتر عبدالکریم قریب، که چند سالی است با او همکاری داشته ام، با وجود تأسیس مراکز فرهنگی، تألیف و ترجمه کتابهای کلاسیک در چند دوره ( که آثار علمی او در رشته زمین شناسی، ادبی، و کشاورزی از بیست جلد تجاوز می کند.)
77 سال دارد، اخیراً هم تحت عنوان مبارزه با عوارض پیری کتابی نوشته، و هنوز هم صبح زود خیز و با نشاط و با چابکی به فعالیت و فرهنگی ادامه می دهد.
باری، رازی که به عنوان علت طول عمر، در وجود رجال مذهبی و علمی دریافت کرده ام، غیر از قدرت نیرومند ایمان و معنویت، عموماً خودداری از اعتیاد به دخانیات، تنظیم برنامه غذایی مناسب، رعایت اصول بهداشت، و برنامه داشتن در زندگی می باشند، که آنان توانسته اند هم عمر و طولانی داشته، و هم از عمر دراز و پر برکت خود در جهت هدایت فکری و علمی جامعه، اقدامات مفید و جاودانه ای انجام دهند .
امام علی (ع) فرموده: ان عمرک مهر سعادتک، ان انفذته فی طاعة ربک.(310)
اگر بتوانی عمر خود را در راه اطاعت خداوند بسر ببری، بدین ترتیب توانسته ای عمر را با تأیید و تثبیت مهر سعادت به پایان برسانی،.

12- احترام و حمایت سالخوردگان

اکنون که این فصل کتاب نیز به پایان نزدیک می شود، جوانان و افرادی را که با پیران و سالخوردگان سر و کار و ارتباط دارند، مخاطب قرار داده، و اشعار زیر را با هم زمزمه می کنیم.
جوانا! حرمت پیران نگهدار - بری تا بهره از عمر و جوانی
به پیر ناتوان رحمی، که روزی - ترا هم پیری است و ناتوانی
گسست از وی چو گیتی، رشته مهر - تو با او پیشه بنما مهربانی
که مانند تو هم او روزگاری - قرین عیش بود و کامرانی
گرو در راستی مر بود از تیر - قدمی کامروز میبینی کمانی
بود رنجه ز مور، آنکو نبودی - حریفش رستم اندر پهلوانی
توان خواند از حطوط چهره پیر - بسا افکار و اسرار جوانی
بهار عمر را دریاب کاخر - برین گلشن وزد باد خزانی
مشو غافل که ایام شباب است - چو فصل گل بسی کوتاه دانی
جوانی همچو گنج شایگان است - نشاید دادش از کف رایگانی (311)
مخبر فروغ

13- جاودانگی پس از مرگ

مطلب دیگری را که در این فصل باید متذکر شویم، اینکه در طی زندگی و مخصوصاً در اواخر عمر باید غیر از توشه بای آخرت و مهاد، به فکر روزگار زندگی پس از عمر نیز بوده، و حیات معنوی پس از مرگ را هم تأمین نماییم.
امام علی (ع) فرموده است: لم یمت من ترک افعالا تقتدی بها من الخیر، و من نشر حکمة ذکربها.(312)
کسی که از خود کارهای نیک و آثار خیری بجای گذارد، که وسیله هدایت و خدمت دیگران قرار گیرد، هرگز نخواهد مرد، و هر کس از خود حکمت و دانش و یاد بود جاودانه ای باقی بگذارد، نام نیک او زنده خواهد ماند.
درباره اینکه این اعمال خیر، چه نوع اعمالی باشد، در بیان پیامبر اسلام، توضیح بیشتری می یابیم، آن حضرت فرموده: ان مما یلحق المؤمن من عمله و حسنا ته بعد موته، علماً عمله و نشره، و ولداً صالحاً ترکه، او مسجداً بناء، اوبیتاً لابن السبیل بناه، او نهراً اجراء، او صدقه اخربها من ماله فی صحته و حیاته، تلحقه من بعد موته.(313)
آن دسته از اعمال نیک و ثوابهائی را که پس از مرگ مؤمن به او خیر که از خود می رساند، عبارت است از: علم و دانش و کتابی که از خود منتشر سازد، فرزندان صالحی را که از خود بجای گذارد، مسجدی بسازد.مرکز و خانه ای برای آوارگان و در راه ماندگان تأسیس کند، به صورت چاه کندن و قنات به وجود آوردن نهر آبی جاری گرداند، یا اینکه در حال صحت و سلامت خویش با مال خود، راه خیر و مرکز خدماتی به وجود آورد، این اعمال برای پس از مرگ مفید است، و برای انسان نام نیک بجای می گذارد.
ای طالب خلود و بقاء و دوام عمر - باقی بذکر خیر بود، نام آدمی
هیچ است قدر و حشمت مال و منال و جاه - چون عاقبت فناست سرانجام آدمی
هر چند فکر می کنم، از هر دو در جهان - نام نکوست، حاصل ایام آدمی (314)
کسی کو، شد بنام نیک مشهور - پس از مرگش بزرگان زنده دانند
ولی آن را که بد فعل است و بدنام - اگر چه زنده باشد، مرده خوانند.(315)
ژان ژاک روسو متفکر نفس کشیدن نیست، زندگی یعنی فعالیت، یعنی بکار بردن آلات و اعضاء بدن و حواس و قوای جسمانی و روحانی، بطوریکه احساس کنیم، واقعاً زنده هستیم، آنکس که بیشتر عمر کرده است، آن نیست که سن زیادتری داشته باشد، بلکه کسی است که طعم زندگی را چشیده باشد، فلانی درصد سالگی زیر خاک رفته است، ولی از روز تولد مرده است، اگر لااقل دوره جوانی را خوب زندگی کرده بود، آن وقت به گور رفته بود، یقیناً بهتر بود.(316)