فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

10- تحصیل در 65 سالگی!

همانطور که بیان کردیم، بسیاری از سالخوردگان، در روزگار پیری و نقاهت اواخز عمر، دست به ابتکار و اقدامات مهم و چشمگیری زده، و منشأ خدمات ارزشمندی به جامعه بشریت بوده اند، و احیاناً افرادی هم در گوشه و کنار یافت می شوند، که در سن کهنسالی دست بیک اقدام فوق العاده زده اند.
به عنوان نمونه خانم آدلین دو والت زینولدز را می توان نام برد، که وی در سن 65 سالگی شروع به تحصیلات عالی کرد، و در سن 68 سالگی لیسانس هنری دریافت کرد!
وی در شرح زندگی خود می گوید: در سن 65 سالگی، بعد از اینکه چهار فرزند و یک دسته نوه ام را بزرگ و تربیت کرده بودم، بطور جدی و مصمم شروع به تحصیل کردم، و در سن 68 سالگی به دریافت لیسانس از دانشگاه کالیفرنیا موفق گردیم.(305)
نویسنده ای که شرح خانم آدلین را آورده، می گوید:
آن وقت که وی با من صحبت می کرد، 82 ساله بود، و هنوز هم در کنفرانسهای علمی و سخنرانیها و خدمات هنرمندی شرکت می کرد، و حتی می کوشید، برای لاغر شدن خود اقدام کند، که به اینکار عم موفق شده بود، و این خانم به عنوان یکی از ستارگان بزرگ سینما و رادیو و تلویزیون، طی یک سخنرانی، برای جوانان دنیای نو شرح می داد، که چگونه توانسته است، عمر طولانی صد ساله ای داشته باشد.(306)

11 - راز طول عمر اینگونه سالمندان

راز طول عمر اینگونه سالخوردگانی که حتی در روزگار پیری و فرتوتی خود هم، توانسته اند، منشاء آثار ادبی و فرهنگی و علمی و سیاسی باشند و از عمر خود بهره ارزشمند ببرند، و به جامعه نیز خدمت بنمایند، عموماً غیر از تغذیه مناسب، رعایت استراحت، و نظم در زندگی بوده است.
دکتر دیل کارنگی درباره چرچیل که در اثناء جنگ دوم جهانی، در ابتداء هفتاد سالگی نخست وزیر انگلیس بود، و با کمال قدرت شبانه روزی شانزده ساعت کار می کرد، و امور خطیر امپراطوری در زمان جنگ را اداره می نمود، راز موفقیت او را خواب و استراحت لازم دانسته است. (307)
کارنگی درباره روکفلر که رکورد ثروتمندی و طول عمر 98 سالگی را شکست، می گوید: وی علاوه بر استعداد طول عمر که آن را به ارث برده بود، علت عمده موفقیتش این بود که، هر روز نیم ساعت می خوابید.(308)
علت موفقیت ادیسون و انرژی و استقامت عجیبی که داشت، این بود که هر وقت که دلش می خواست، می خوابید!
من با هنری فورد اندکی قبل از 80 سالگی تماس گرفته، و از نشاط و طراوت او متعجب شدم، او گفت: هرگز جائی که بتوانم بنشینم، نمی ایستم، و آنجا که بتوانیم دراز بکشم، نمی نشینم،! (309)
دکتر احمد آرام، در عین حالیکه اکنون 87 سال دارد، و از نزدیک او را بارها دیده ام، با وجود تألیف و ترجمه دهها جلد کتاب و آثار علمی و فرهنگی، هنوز هم شبانه روز به مطالعه و تحقیق و ترجمه ادامه می دهد، و دارای نشاط و شادابی خوبی است.
دکتر عبدالکریم قریب، که چند سالی است با او همکاری داشته ام، با وجود تأسیس مراکز فرهنگی، تألیف و ترجمه کتابهای کلاسیک در چند دوره ( که آثار علمی او در رشته زمین شناسی، ادبی، و کشاورزی از بیست جلد تجاوز می کند.)
77 سال دارد، اخیراً هم تحت عنوان مبارزه با عوارض پیری کتابی نوشته، و هنوز هم صبح زود خیز و با نشاط و با چابکی به فعالیت و فرهنگی ادامه می دهد.
باری، رازی که به عنوان علت طول عمر، در وجود رجال مذهبی و علمی دریافت کرده ام، غیر از قدرت نیرومند ایمان و معنویت، عموماً خودداری از اعتیاد به دخانیات، تنظیم برنامه غذایی مناسب، رعایت اصول بهداشت، و برنامه داشتن در زندگی می باشند، که آنان توانسته اند هم عمر و طولانی داشته، و هم از عمر دراز و پر برکت خود در جهت هدایت فکری و علمی جامعه، اقدامات مفید و جاودانه ای انجام دهند .
امام علی (ع) فرموده: ان عمرک مهر سعادتک، ان انفذته فی طاعة ربک.(310)
اگر بتوانی عمر خود را در راه اطاعت خداوند بسر ببری، بدین ترتیب توانسته ای عمر را با تأیید و تثبیت مهر سعادت به پایان برسانی،.

12- احترام و حمایت سالخوردگان

اکنون که این فصل کتاب نیز به پایان نزدیک می شود، جوانان و افرادی را که با پیران و سالخوردگان سر و کار و ارتباط دارند، مخاطب قرار داده، و اشعار زیر را با هم زمزمه می کنیم.
جوانا! حرمت پیران نگهدار - بری تا بهره از عمر و جوانی
به پیر ناتوان رحمی، که روزی - ترا هم پیری است و ناتوانی
گسست از وی چو گیتی، رشته مهر - تو با او پیشه بنما مهربانی
که مانند تو هم او روزگاری - قرین عیش بود و کامرانی
گرو در راستی مر بود از تیر - قدمی کامروز میبینی کمانی
بود رنجه ز مور، آنکو نبودی - حریفش رستم اندر پهلوانی
توان خواند از حطوط چهره پیر - بسا افکار و اسرار جوانی
بهار عمر را دریاب کاخر - برین گلشن وزد باد خزانی
مشو غافل که ایام شباب است - چو فصل گل بسی کوتاه دانی
جوانی همچو گنج شایگان است - نشاید دادش از کف رایگانی (311)
مخبر فروغ