فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

4- افرادیکه، عمر زیاد کرده اند

عمر طبیعی افراد، عموماً میان 60 و 70 سال است، اما در تاریخ و جوامع دیروز و امروز، مخصوصاً در مشرق زمین، به مواردی برخورد می کنیم، که به صورت استثنائی، یا بر اساس وراثت، یا علل محیطی و بهداشتی تغذیه، و نیز نحوه شغل خود توانسته اند، عمرهای بیش از حد طبیعی و بیش از صد سال و احیاناً عمرهای چند صد سال داشته باشند، که اکنون نمونه هائی از آن را در زیر مورد مطالعه قرار می دهیم: در طی بیست و پنج سال اخیر، حد متوسط عمر انسان دو برابر شده، و در حال حاضر در اتازونی پنج میلیون زن و مرد مسن هستند، که سال عمر آنها از هفتاد سالگی گذشته است.(206)
طبق آماری که قبل از جنگ اخیر استخراج شده، در بلغارستان مردان صد ساله بیش از هر کشور دیگری هستند، و از هر یک میلیون نفر جمعیت آن شانزده نفر صد سالگی می رسند، و در حال آنکه در آمریکا، هر یک میلیون نفر جمعیت آن، فقط نه نفر صد ساله دارد، که در مقام مقایسه، صد ساله های بلغاری چابکتر و ورزیده تر از صد ساله های آمریکائی هستند.(207)
ایلیا مچینکوف می گوید: افرادی که بیش از 150 سال عمر کرده اند، در دنیا نادر و انگشت شمارند، یک دهقان مجاز در سال 1724 به سن 185 سالگی درگذشت، نامبرده تا روزهای آخر عمر خویش مانند جوانان کار می کرد، شخص دیگری بنام جان راول بهنگام مرگ 170 سال گذشت، همسر وی در آن هنگام 164 ساله بود، که آنها 130 سال با هم زندگی کرده بودند، یکی از اهالی آلبانی بنام خوده نیز فرزند، نوه، و نتیجه و نبیره داشت. چند سال پیش روزنامه ها خبر دادند، که یک مرد 207 ساله در آمریکای جنوبی وفات کرده است. (208)
در ایران طبق سرشماری مهرماه 1365، از کل جمعیت 384/857/49 نفری، که 645/491/25 نفر مرد و 739/365/24 نفر زن بوده اند، آمار بزرگسالانی که سن آنها از 65 سال بیشتر بوده، جمعاً 436/502/1 نفر، مرکب از 757064 مرد، و 745372 زن، بوده است.(209)

5- جشن یکصد و سومین سالگرد ازدواج

در روزهائی که مشغول نوشتن این کتاب بودم، روزنامه جشن یکصدو سومین سالگرد ازدواج یک زوج در آذربایجان شوروری را اعلام کردند، و نوشتند: خانم خاتون و الیاس جعفر اوف که در دهکده یانشاک در جنوب آذربایجان شوروی زندگی می کنند، و در اول سپامپر 1885 ازدواج کرده اند، الیاس 122 ساله و خاتون 118 ساله، نمونه بارز زوجهای خوشبخت در این منطقه هستند، تعداد افراد خانواده آنها بیش از 200 نفر است، و عموماً مردم آن منطقه دارای عمرهای طولانی می باشند.(210)

6- مشهدی علی سبزی 130 ساله

همچنین روزنامه، درباره ظاهراً پیرترین مرد ایران، مشهدی علی سبزی، اهل روستای اسکان از توابع سربند در 45 کیلومتری اراک می نویسد: وی دارای 4 همسر و 125 فرزند، نوه و نتیجه است، از 31 سال بیش تاکنون از اسکان روستای محل اوقات خویش، به شهر مسافرت نکرده و در حال حاضر از سلامت کامل برخوردار است، از اول تاکنون به هیچ دردی مبتلا نشده، هیچگونه داروئی مصرف نکرده، و از مواد غذائی ساده روستائی تغذیه کرده است.
مشهدی علی اظهار می دارد، تاکنون دوران حاکمیت 8 پادشاه را در ایران سپری کرده، و وقایع دوران فتحعلی شاه قاچار را به خاطر دارد، و اکنون که تعدادی از فرزندان وی فوت کرده اند، بزرگترین فرزند او هفتاد سال دارد، و خود همچنان سر حال و سر زنده است.(211)