فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

2- عمر طبیعی چند سال است؟

همانطور که ملاحظه کردیم، اصولا عمر طبیعی، تابع شرایط چهارگانه، وراثت، محیط، نوع شغل و روش صحیح تغذیه است، و بهمین دلیل نمی توان مدت معین و دقیقی برای آن محاسبه نمود، بلکه هر جا این علل و عوامل مثبت و موثر به هم دست دهد، عمر افزایش می یابد و آنجا که این عوامل وجود نداشته باشد، قهراً عمر هم کاهش می یابد.
در اخبار و احادیث اسلامی هم، چیزی که بخواهد مدت دقیق عمر را موضوعیت ببخشد، و آن را به عنوان یک ضابطه اجتناب ناپذیر بشمارد، بحثی سراغ نداریم، بلکه در بیانی از پیامبر عالیقدر اسلام می خوانیم: ما بین الستین، الی سبعین، معترک المنایا.(196)
آنگاه که به سن 60 سالگی رسیدی، باید خود را از مردگان حساب کنی، و برای آخرت خود کوشش مبذول داری.
امام باقر (ع) نیز فرموده: اذا بلغ العبد مأتة سنه فهی من ارزل العمر. (197)
هرگاه عمر بنده ای به صد سال برسد، این مرحله نهایت طول عمر اوست.
اما امروز براساس تحقیقات علمی که از یک طرف روی بدن روان انسان، و از طرف دیگر، روی بهداشت و تنظیم نوع غذا به عمل آمده، پیش بینی ها و فرضیه هائی ارائه گردیده، که بر این پایه انسان باید عمر طبیعی و طولانی داشته باشد.
دکتر گیلورد هاوزر نویسنده کتاب گذرنامه برای یک زندگانی نوین که در عرض یک ماه، نیم میلیون جلد از کتاب او در آمریکا بفروش رسید، می گوید: طبق یک اصل علمی ثابت شده است که، هر موجود زنده ای می تواند هفت تا چهارده برابر سنی که به دوره بلوغ می رسد عمر کند، و چون انسان در سن بیست سالگی بالغ می شود. (198) ، پس به خوبی می تواند لااقل 145 سال عمر کند! (199)
بوفون طبیعی دان مشهور فرانسوی عقیده داشت: مدت زندگی هر جاندار، نزدیک به 5 برابر مدت رشد آن می باشد مدت متوسط عمر انسان باید 100 سال باشد، زیرا رشد انسان تا بیست سالگی ادامه می یابد.(200)
ایلیا مچینکوف پزشک و فیزیولوژیست روسی، مرز طبیعی حیات انسان را 150 تا 160 سال قلمداد کرده است.(201)
دکتر ویکتور بوگو مولتز زیست شناس مشهور روسی، کتابی تحت عنوان صد و پنجاه سال جوان بمانید نوشته، که بوسیله دکتر علی محمد مژده، به زبان فارسی هم ترجمه شده، مؤلف طبق تحقیقات و فرمولهائی که ارائه می دهد، اعتراف می کند، انسان حتی می تواند، 150 سال جوان بماند، و کار و فعالیت مثبت و مفید نیز داشته باشد.(202)
در اتحاد شوروی تعداد افرادی که دومین قرن زندگی خود را می گذرانند، تقریبا 30 هزار نفرند.(203)

3- زنها، از مردها بیشتر عمر می کنند!

براساس مشاهدات و آمارگیریهائی که به عمل آمده، عموماً زنها از مردها بیشتر عمر می کند، که قهراً این فزونی طول عمر در زنان، بخشی معلول شرائط فیزیکی و بخشی هم مربوط به شرائط اخلاقی و روانی آنان می باشد، که در جای خود باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
درباره اضافه بودن زنان سالخورده نسبت به مردها، دکتر الکساندر بوگومولتز می نویسد: از روی آمار می توان پی برد، که شماره زنان سالخورده، بسی افزونتر از پیرمردهای همسال آنهاست. مثلا در مسکو 55 زن زندگی می کنند، که عمر آنها بیشتر از صد سال است، در حالیکه در آن سرزمین فقط 6 مرد صد ساله وجود دارد، در همان دیار 601 زن پسر می برند که عمر آنها بین 90 تا 100 سالگی است، در حالیکه در این سن و سال، فقط 91 تن مرد وجود دارد. (204) امروز در کشورهای اروپائی، به مناسبت توسعه بهداشت، نوزادی که قدم به جهان می گذارد، اگر پسر باشد، بطور متوسط شصت و هفت سال عمر خواهد کرد، و هرگاه دختر باشد، بطور متوسط هفتاد و هشت سال، چون حد متوسط عمر زنها بیش از مردهاست . (205)

4- افرادیکه، عمر زیاد کرده اند

عمر طبیعی افراد، عموماً میان 60 و 70 سال است، اما در تاریخ و جوامع دیروز و امروز، مخصوصاً در مشرق زمین، به مواردی برخورد می کنیم، که به صورت استثنائی، یا بر اساس وراثت، یا علل محیطی و بهداشتی تغذیه، و نیز نحوه شغل خود توانسته اند، عمرهای بیش از حد طبیعی و بیش از صد سال و احیاناً عمرهای چند صد سال داشته باشند، که اکنون نمونه هائی از آن را در زیر مورد مطالعه قرار می دهیم: در طی بیست و پنج سال اخیر، حد متوسط عمر انسان دو برابر شده، و در حال حاضر در اتازونی پنج میلیون زن و مرد مسن هستند، که سال عمر آنها از هفتاد سالگی گذشته است.(206)
طبق آماری که قبل از جنگ اخیر استخراج شده، در بلغارستان مردان صد ساله بیش از هر کشور دیگری هستند، و از هر یک میلیون نفر جمعیت آن شانزده نفر صد سالگی می رسند، و در حال آنکه در آمریکا، هر یک میلیون نفر جمعیت آن، فقط نه نفر صد ساله دارد، که در مقام مقایسه، صد ساله های بلغاری چابکتر و ورزیده تر از صد ساله های آمریکائی هستند.(207)
ایلیا مچینکوف می گوید: افرادی که بیش از 150 سال عمر کرده اند، در دنیا نادر و انگشت شمارند، یک دهقان مجاز در سال 1724 به سن 185 سالگی درگذشت، نامبرده تا روزهای آخر عمر خویش مانند جوانان کار می کرد، شخص دیگری بنام جان راول بهنگام مرگ 170 سال گذشت، همسر وی در آن هنگام 164 ساله بود، که آنها 130 سال با هم زندگی کرده بودند، یکی از اهالی آلبانی بنام خوده نیز فرزند، نوه، و نتیجه و نبیره داشت. چند سال پیش روزنامه ها خبر دادند، که یک مرد 207 ساله در آمریکای جنوبی وفات کرده است. (208)
در ایران طبق سرشماری مهرماه 1365، از کل جمعیت 384/857/49 نفری، که 645/491/25 نفر مرد و 739/365/24 نفر زن بوده اند، آمار بزرگسالانی که سن آنها از 65 سال بیشتر بوده، جمعاً 436/502/1 نفر، مرکب از 757064 مرد، و 745372 زن، بوده است.(209)