فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

8- داروی شفابخش خوش خلقی

اگر چه در جاهای دیگر همین کتاب، خوش خلقی را به عنوان یک داوری شفابخش جان و روح فرد و اجتماع مطرح کردیم، و ضرورت آن را مورد تاکید قرار دادیم، اما اکنون که فصل هفتم این نوشتار را، بیان می بریم: به منظور تاکید بیشتر، محتوی نهفته است، همچنین به عنوان یک ضرورت، فردی و اجتماعی، مورد تاکید قرار می دهیم، و اضافه می کنیم: افرادی که وجود خود را با مفاهیم خوش خلقی، بگونه ای بر پایه معیارها و ارزشهای اسلام، استوار باشد، هماهنگ و مزین کرده باشند، بیش از دیگران، از سلامت جسم و جان، و لذت و رفاه ارزشمند معنوی و مادی زندگی برخوردار خواهند بود.
امام علی (ع) فرموده است: بحسن الاخلاق یطیب العیش.(187)
در سایه ویژگیهای مطلوب اخلاقی، زندگانی انسان، مطبوع و لذت بخش خواهد شد.
همچنین آن حضرت می فرماید: حسن الخلق للنفس، و حسن الخلق للبدن، (188)
مزایای حسن خلق و خصلتهای ممتاز انسانی، روی جان و روان انسان اثر مثبت خواهد گذاشت، و ویژگیهای صوری و جسمی، در جهت سلامت و رفاه بدن مؤثر می باشد. البته وقتی سخن از خوش خلقی به میان می آید، عموما این خصلت را بیشتر، در ارتباط با فرد و اجتماع ارزیابی می کنیم، در صورتیکه اضافه بر خوش خلقی، که روابط انسان را با دیگران تنظیم می گرداند، نوع دیگر خوش خلقی را، که روابط انسان را با خود مترتب می کند، و اعتماد بنفس و شخصیت ذاتی او را متبلور می سازد، هرگز نباید نادیده گرفت، بلکه خویشتن داری و برابر هوسها، و استغناء طبع در برابر مظاهر مادی، و ثبات روح و در برابر زرق و برقهای فریبنده را، نوعی خوش خلقی لذت بخش، و عامل برطرف کننده عم و اندوه باید به حساب آورد.
پیامبر اسلام فرموده است: من رمی ببصره الی مافی یدی غیره، کثر همه.(189)
هر کس به دارائی و رفاه زندگی دیگران چشم بدوزد، چنین روحیه ای، سبب افزایش غم و اندوه و در نتیجه از دست دادن سلامت انسان خواهد شد.
بنابراین، خوش خلقی و از روحیه غنای طبع برخوردار بودن، و مبارزه با ولع و طمع، و خودداری از پیگیری رقابتها و چشم و هم چشمی ها هم، از عواملی هستند، که در جهت سلامت و جان و روان انسان نقش اساسی دارند، و آثار مثبت و سازنده اینگونه فضائل اخلاقی را هم، بارها بچشم خود دیده ایم.

فصل ششم راز طول عمر افرادی که عمر طولانی کرده اند

در یک تعریف علمی، دکتر آلکسیس کارل زیست شناس معروف فرانسوی، درباره پیری می گوید: پیر شدن ناشی از ضعف و ناتوانی و مخصوصاً یک نوع تغییرات کلی و مکانیکی، در بافتها و سلولهای بدن انسانی است، بافت های بدن انسان حالاتی دارند که، پیوسته به همدیگر کمک می رسانند، وقتی قسمتی از این سلولها ناتوان شدند، طبعاً روابط آنها قطع می شود.(190)
وی درباره ضربه های روانی که سلامتی و تندرستی انسان را تهدید می کند، و عمده ضربه های فرساینده و پیر کننده را بر وجود انسان وارد می آورد، می نویسد: گاهی از اوقات شنیدن اخبار ناگهانی، تمام اعضاء بدن را فلج و از کار می اندازد، وقتی کسی از چیزی می ترسد، جریان خون به قدری سریع می شود، که، جلوگیری از آن بسیار مشلک و محال است، اندوه غصه زیاد صحت و سلامتی و شخص را تهدید می کند، اشخاصی که نمی توانند در مقابل ناملایمات مقاومت نمایند، غالباً از غصه می میرند.(191)
بنابراین، همانطور که در فصلهای گذشته نیز ثابت کردیم، باید با علل پیری که عمده آن عوامل روانی غم و اندوه بود، مبارزه جدی به عمل آورد، اما برای اینکه در این فصل نیز قبل از اینکه راز طول عمر افرادی را که عمر طولانی کرده اند، مطرح کنیم، باید بدانیم که، بطور کلی چهار عامل می تواند برای پیر شدن و یا طول عمر اساسی داشته باشد.

1- عوامل اساسی طول عمر

عوامل اساسی طول عمر را عموماً، وراثت، محیط، نوع شغل و حرفه، و شیوه تغذیه می توان دانست، در اینکه وراثت یکی از عوامل و اسباب طول عمر است، و برخی از افراد خانواده ها، اصولاً بر اساس ریشه های خانوادگی وراثتی خود، عمر زیاد می کنند، تردیدی نیست.
ریموند پیرل خانواده دراز عمری را نام برده، که مجموع عمر هفت پشت یک شخص، یعنی جد، جد بزرگ، نوه نواده نتیجه و تبیره او به 699 رسیده است.(192)
وضعیت محیطی که انسان در آن زندگی می کند، از لحاظ هوای معتدل، و سالم از نظر بهداشتی، و آلوده نبودن به مسمویتها، و آرام از جهت آشوب و سر و صدای زیاد، در سلامت و طول عمر، نقش موثری دارد.
دکتر آلکسیس کارل زیست شناس معروف فرانسوی، در زمینه آثار سوء ازدحام و سر و صداهای شهرهای پرجمعیت، 60% افرادی را که در اینگونه محیطها زندگی می کنند، معلول فکری، فاقد مشاعر سالم و بیمار از لحاظ روانی می داند.(193)
نوع شغل نیز برای افرادی که، ناچار می شوند در کارگاههای تاریک و نمناک، در معادن نا سالم، و امواج انفجار زندگی کنند، و نیز برای اشخاصی که نوع کار آنها اقتضا می کند، پیوسته از خواب شب محروم بمانند، و زندگی غیر طبیعی داشته باشند، در کاهش سلامت و طول عمر آنها تأثیر فراوانی دارد، موضوع تغذیه نیز، چیزی است که، نقش آن را در سلامت و طول عمر هرگز نمی توان نادیده گرفت، که در فصلهای گذشته این کتاب در چند مورد رویا آن بحث شد، و باز هم این جهت را، تا پایان کتاب به مناسبتهای لازم معترض خواهیم شد.
پروفسور استایناج دانشمند اتریشی می گوید: من یقین دارم که وضع جسمی، احساسات طرز تفکر، اندیشه و کردار هر کسی در زندگی، به سه عامل زیر بستگی دارد: یک تغذیه خوب، یک بدن ورزیده و چابک، بک روح با همت و پر از حرارت و شوق، و کنجکاو و راضی، و خلاصه من عقیده دارم، پیری ابتداء از کیفت تغذیه شروع می شود.(194)
دکتر هانری - شرمان استاد دانشگاه کلمبیا، طی یک سخنرانی در آکادمی پزشکان نیویورک اظهار داشت: دسته ای از غذاهای لذیذ، می تواند عمر انسان را دراز کند، و هر کس از این غذاها مصرف نماید می تواند، تا پایان عمر طولانی خود، به سلامت زندگی کرده و مظهر فعالیت و اعمال مفید باشد. (195)