فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

7- کمک به نیازمندان

بخشی از کمکهای افراد توانمند، نسبت به زیردستان و محرومان چیزی است که، با عنوان صدقه، یعنی، کمک مالی خالصانه و صادقانه، انجام می گیرد، این عمل غیر از منافع اخلاقی و اجتماعی در جامعه، سبب سلامت و رفع پریشانی، و طول عمر و مرگهای دلخراش و نکبت باز نیز می گردد.
امام باقر (ع) فرموده: البر و صدقه السرینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان عن سبعتن میتة السوء. (185)
نیکی به دیگران و صدقه دادن مخفیانه، موجب فقر زدائی، و سبب افزایش طول عمر می گردد، و نیز از هفتاد نوع مرگ بد و نگران کننده جلوگیری به عمل می آورد.
طبیعی است که، هر کسی با صدقه دادن، اولا یک اطاعت دینی را عملی ساخته، ثانیا در درون خود آرامش و لذتی به وجود آورده، ثانیا با اینکار باعث تسکین دل گرفتاری گردیده، و همه این آثار و نتائج رحمت بخش، چیزی است که، از نظر عنایت خداوند، و به خاطر رحمت رضایت و دعای بنده خدا، و سلامت و طول عمر، تحقق پیدا می کند.
بروزگار سلامت شکسته را درباب - که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند
چوسائل از تو بزاری طلب کند چیزی - بده وگرنه ستمگر بزور بستاند!(186)
هر آنکه جانب اهل وفا نگهدارد - خداش در همه حال، از بلا نگهدارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای - فرشته ات بدو دست دعا نگهدارد
گرت هوا ستکه معشوق نگسلد پیوند - نگاهدار سر زشته، تا نگهدارد
(حافظ)

8- داروی شفابخش خوش خلقی

اگر چه در جاهای دیگر همین کتاب، خوش خلقی را به عنوان یک داوری شفابخش جان و روح فرد و اجتماع مطرح کردیم، و ضرورت آن را مورد تاکید قرار دادیم، اما اکنون که فصل هفتم این نوشتار را، بیان می بریم: به منظور تاکید بیشتر، محتوی نهفته است، همچنین به عنوان یک ضرورت، فردی و اجتماعی، مورد تاکید قرار می دهیم، و اضافه می کنیم: افرادی که وجود خود را با مفاهیم خوش خلقی، بگونه ای بر پایه معیارها و ارزشهای اسلام، استوار باشد، هماهنگ و مزین کرده باشند، بیش از دیگران، از سلامت جسم و جان، و لذت و رفاه ارزشمند معنوی و مادی زندگی برخوردار خواهند بود.
امام علی (ع) فرموده است: بحسن الاخلاق یطیب العیش.(187)
در سایه ویژگیهای مطلوب اخلاقی، زندگانی انسان، مطبوع و لذت بخش خواهد شد.
همچنین آن حضرت می فرماید: حسن الخلق للنفس، و حسن الخلق للبدن، (188)
مزایای حسن خلق و خصلتهای ممتاز انسانی، روی جان و روان انسان اثر مثبت خواهد گذاشت، و ویژگیهای صوری و جسمی، در جهت سلامت و رفاه بدن مؤثر می باشد. البته وقتی سخن از خوش خلقی به میان می آید، عموما این خصلت را بیشتر، در ارتباط با فرد و اجتماع ارزیابی می کنیم، در صورتیکه اضافه بر خوش خلقی، که روابط انسان را با دیگران تنظیم می گرداند، نوع دیگر خوش خلقی را، که روابط انسان را با خود مترتب می کند، و اعتماد بنفس و شخصیت ذاتی او را متبلور می سازد، هرگز نباید نادیده گرفت، بلکه خویشتن داری و برابر هوسها، و استغناء طبع در برابر مظاهر مادی، و ثبات روح و در برابر زرق و برقهای فریبنده را، نوعی خوش خلقی لذت بخش، و عامل برطرف کننده عم و اندوه باید به حساب آورد.
پیامبر اسلام فرموده است: من رمی ببصره الی مافی یدی غیره، کثر همه.(189)
هر کس به دارائی و رفاه زندگی دیگران چشم بدوزد، چنین روحیه ای، سبب افزایش غم و اندوه و در نتیجه از دست دادن سلامت انسان خواهد شد.
بنابراین، خوش خلقی و از روحیه غنای طبع برخوردار بودن، و مبارزه با ولع و طمع، و خودداری از پیگیری رقابتها و چشم و هم چشمی ها هم، از عواملی هستند، که در جهت سلامت و جان و روان انسان نقش اساسی دارند، و آثار مثبت و سازنده اینگونه فضائل اخلاقی را هم، بارها بچشم خود دیده ایم.

فصل ششم راز طول عمر افرادی که عمر طولانی کرده اند

در یک تعریف علمی، دکتر آلکسیس کارل زیست شناس معروف فرانسوی، درباره پیری می گوید: پیر شدن ناشی از ضعف و ناتوانی و مخصوصاً یک نوع تغییرات کلی و مکانیکی، در بافتها و سلولهای بدن انسانی است، بافت های بدن انسان حالاتی دارند که، پیوسته به همدیگر کمک می رسانند، وقتی قسمتی از این سلولها ناتوان شدند، طبعاً روابط آنها قطع می شود.(190)
وی درباره ضربه های روانی که سلامتی و تندرستی انسان را تهدید می کند، و عمده ضربه های فرساینده و پیر کننده را بر وجود انسان وارد می آورد، می نویسد: گاهی از اوقات شنیدن اخبار ناگهانی، تمام اعضاء بدن را فلج و از کار می اندازد، وقتی کسی از چیزی می ترسد، جریان خون به قدری سریع می شود، که، جلوگیری از آن بسیار مشلک و محال است، اندوه غصه زیاد صحت و سلامتی و شخص را تهدید می کند، اشخاصی که نمی توانند در مقابل ناملایمات مقاومت نمایند، غالباً از غصه می میرند.(191)
بنابراین، همانطور که در فصلهای گذشته نیز ثابت کردیم، باید با علل پیری که عمده آن عوامل روانی غم و اندوه بود، مبارزه جدی به عمل آورد، اما برای اینکه در این فصل نیز قبل از اینکه راز طول عمر افرادی را که عمر طولانی کرده اند، مطرح کنیم، باید بدانیم که، بطور کلی چهار عامل می تواند برای پیر شدن و یا طول عمر اساسی داشته باشد.