فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

5- کاربرد صله رحم

یکی از آثار وضعی و اخلاقی صله رحم و ارتباط داشتن با قوم و خویشان، چنانکه در بالا هم بیان شد، این است که بدین وسیله عمر انسان افزایش می یابد.
امام صادق (ع) می فرماید: ما نعلم شیئا یزید فی العمر، الا صلة الرحم...(178)
چیزی را سراغ نداریم، که به اندازه صله رحم، و روابط صحیح با خویشاوندان، موجب برکت زندگی و طول عمر گردد، تا جائیکه اگر قرار باشد، کسی سه سال عمر کند، چنانچه وصله رحم انجام دهد، عمر سه ساله او به سی و سه سال افزایش می یابد، اما اگر کسی قطع پیوند قوم و خویشی کند، و قرار باشد عمر سی ساله داشته باشد، عمر او به سه سال تقلیل می یابد، و کوتاه می شود!
امام علی (ع) نیز فرموده: احسن یحسن الیک ارحم ترحم، قل خیراً تذکر بخیر، صل رحمک یزدالله فی عمرک.(179)
به دیگران نیکو رفتای کن، تا مشمول نیکی دیگران واقع شوی، رحم و مهربانی را شیوه خودساز، تا مورد عطوفت دیگران قرارگیری، پیوسته سخن خیر و سالم به زبان جاری کن، تا از تو نیز بخیر و نیکوئی یاد شود، صله رحم انجام بده، تا خداوند به حیات و عمر تو بیافزاید.
پیامبر اسلام فرموده است: من سره ان ینساله فی عمره، و یو سع له فی رزقه، فلیتق الله و لیصل رحمه. (180)
هر کس خیلی دوست می دارد، که، عمر او طولانی شود، و روزی و زندگی او پر برکت گردد. حتماً باید تقوای الهی داشته و پیوند با قوم و خویشان خود را برقرار سازد.

6- تأثیر دعای پدر

در برابر خدمات و کارگشائیهائی که فرزند برای والدین انجام می دهد، قهراً عکس العمل آن رضایت و دعاگوئی و خیر خواهی آنان خواهد بود، و یکی از آثار قدردانیهای والدین یا فقط پدر اینست که، بوسیله دعا، سعادت و طول عمر فرزند مفید و موثر می شود و برکت آور و سعادت آفرین خواهد بود.
امام صادق (ع) فرموده است. ثلاث دعوات لا یحجبن عن الله تعالی، دعاء الوالد لولده اذا ابره، و دعوته علیه اذا عقه...(181)
سه نوع آن ترتیب اثر داده می شود، دعای پدر برای پسر آنگاه که پسر نیکوکار و خدمتگزار پدر باشد، و نفرین پدر علیه فرزند خود، آنگاه که فرزند عصیان کاری و نافرمانی پدر را مرتکب شده باشد!
امام صادق (ع) به محمد بن مسلم فرمود: الا اخبرک بما فیه شفاء کل داء حتی السام؟ قال بلی، قال (ع) الدعاء. (182)
آیا نمی خواهی تو را به کاری راهنمائی کنم، که شفای هر گونه دردی حتی پیشگیری مرگ را از آن بدست آوری؟ محمد بن مسلم پاسخ مثبت داد، آنگاه امام فرمود: راه شفای همه دردها دعا و نیایش است.
تأثیر دعا را علم هم پذیرفته، و دکتر آلکسیس کارل برنده جایزه نوبل و زیست شناس معروف فرانسوی پس از اینکه اعتراف می کند؛ برای ما ممکن نیست که، علل این مسائل خارق العاده را، با کاوشهای علمی خود درک کنیم (183)، می گوید:
نیایش گاهی تأثیرات شگفت آوری دارد، بیمارانی بوده اند که تقریباً بطور آنی از دردهائی چون خوره، سرطان، عفونت کلیه، زخمهای مزمن، سل ریوی، و استخوانی در پرپتونتال (محل زیارت و دعای زائرین مسیحی) شفا یافته اند....
ضرورت هم ندارد خود بیمار دعا کند، نیایشی که به خاطر دیگری هم انجام شود، همواره اثر بخش تر است.(184)

7- کمک به نیازمندان

بخشی از کمکهای افراد توانمند، نسبت به زیردستان و محرومان چیزی است که، با عنوان صدقه، یعنی، کمک مالی خالصانه و صادقانه، انجام می گیرد، این عمل غیر از منافع اخلاقی و اجتماعی در جامعه، سبب سلامت و رفع پریشانی، و طول عمر و مرگهای دلخراش و نکبت باز نیز می گردد.
امام باقر (ع) فرموده: البر و صدقه السرینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان عن سبعتن میتة السوء. (185)
نیکی به دیگران و صدقه دادن مخفیانه، موجب فقر زدائی، و سبب افزایش طول عمر می گردد، و نیز از هفتاد نوع مرگ بد و نگران کننده جلوگیری به عمل می آورد.
طبیعی است که، هر کسی با صدقه دادن، اولا یک اطاعت دینی را عملی ساخته، ثانیا در درون خود آرامش و لذتی به وجود آورده، ثانیا با اینکار باعث تسکین دل گرفتاری گردیده، و همه این آثار و نتائج رحمت بخش، چیزی است که، از نظر عنایت خداوند، و به خاطر رحمت رضایت و دعای بنده خدا، و سلامت و طول عمر، تحقق پیدا می کند.
بروزگار سلامت شکسته را درباب - که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند
چوسائل از تو بزاری طلب کند چیزی - بده وگرنه ستمگر بزور بستاند!(186)
هر آنکه جانب اهل وفا نگهدارد - خداش در همه حال، از بلا نگهدارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای - فرشته ات بدو دست دعا نگهدارد
گرت هوا ستکه معشوق نگسلد پیوند - نگاهدار سر زشته، تا نگهدارد
(حافظ)