فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

3- قطع رحم، سوگند دروغ

امام رین العابدین (ع) فرموده است: والذنوب التی تعجل الفناء، قطیعة و الیمین و الفاجرة و الاقوال الکاذبه، و الزنا، و سد طرق المسلمین و ادعاء الامامه بغیر حق. (162)
گناهانی که عمر را تباه و کوتاه می کند، قطع ارتباط با خویشاوندان، سوگند دروغ، دروغ گفتن، تجاوز ناموسی به دیگران، تخریب و مسدود نمودن راهها و مسیرهای عمومی جامعه، و ادعای امامت و رهبری مسلمانان بدون دلیل و از روی ناحق، خواهد بود!
امام علی (ع) ضمن خطابه ای فرموده: بخدا تباه می برم از گناهانی که عمر انسان را کوتاه می کند، سؤال شد، منظور و چیست؟ آن حضرت فرمود: قطیعة الرحم (163) منظور قطع ارتباط و رفت و آمد با قوم و خویشان است.
درباره صله رحم، که یک دستور واجب اسلامی است، و باید عملی نیز گردد، این را هم باید بدانیم، که چنانچه شرائطی پیش آید که انسان ناچار شود طور موقت ارتباط صددرصد خود را با قوم خویشی قطع کند، باید این نوع قطع رابطه، مصلحتی داشته، یا از مفسده ای جلوگیری به عمل آورد. و آن طور که پیامبر اسلام فرموده: است با دست دادن ظرف آبی، و یا پیام و سلام می شود. (164) حداقل صله رحم و ارتباط خویشاوندی را که، عموماً ضرورت دارد، عملی ساخت، تا از گناه و مجازات قطع رحم پیشگیری به عمل می آید.

4- اثر عمل منافی عفت

پیامبر اسلام می فرمود: ای مسلمانان! از عمل منافی عفت و زنا سخت بپرهیزید، زیرا سه زبان بزرگی که این عمل خلاف در دنیا برای انسان ببار می آورد: یذهب بالبهاء و یورث الفقر، و ینقص العمر.(165)
حیثیت و آبرو را به باد فنا می دهد، فقر و پریشانی را دامنگیر انسان می سازد، و نیز عمر را کوتاه و بی برکت می گرداند!
همچنین پیغمبر اکرم (ص) فرموده است: اذا ظهر الزنا من بعدی، کثر موت الفجاة.(166)
چنانچه پس از من، در میان امت، زنا و عمل منافی عفت گسترش یابد، مرگهای زودرس و ناگهانی فراوان می شود!

5- عاق والدین و ستمگری

پیامبر اسلام در مورد سه گناه دیگری که مجازات نقد دنیائی و قهراً جوانمرگی به دنبال دارد، می فرماید: عقوق الوالدین و البغی علی الناس و کفر الاحسان. (167)
سه گناه است که، مجازات آنها بطور نقد داده می شود، و نوبت به آخرت نمی رسد: نافرمانی و اذیت به پدر و مادر، ظلم و ستم و دیگران، و نمک نشناسی و کفران نعمت احسان، آثار و تبعاتی را هم که بر هر یک از گناهان فوق مترتب می گردد، و به دنبال آن حق کشی، دل شکستن، اشک و آه جاری کردن و ناله و نفرین سر دادن راه می افتد، و ظلم و سمتی پدید می آید، و تنفر دلها و خشم الهی را به وجود می آورد، بارها مشاهده کرده ایم، و شعر آن را هم خوانده ایم که:
هر جوانی که بی ادب باشد - گر به پیری رسید عجب باشد
آه دل مظلوم به سوهان ماند - گر خود نبرد، برنده را تیز کند
خانمان سوز بود، آتش آهی گاهی - ناله ای می شکند پشت سپاهی گاهی
قصه یوسف و آن قوم عجب پندی بود - به عزیزی رود، افتاده به چاهی گاهی
بهر حال، یک اثر وضعی ظلم و ستم، کوتاه شدن عمر می باشد، و امام علی (ع) هم فرموده است: من ظلم قصم عمره، (168) هر کس ظلم کند عمر او درهم شکسته و کوتاه می گردد.
بنابر این، آن طور که احادیث اسلامی بیان فرموده و آثار آن را هم بارها با چشم خود دیده و تجربه کرده ایم، بسیاری از گناهان که تعدادی از آن را مطالعه کردیم، عامل اخلاقی و روانی می باشند، که سلامت جسم و روان و جوان ماندن انسان را تهدید نموده، و کوتاه عمری و جوانمرگی به وجود می آورند.