فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

2- گناهانی که عمر را کوتاه می کند

اگر چه همه گناهان و لغزشها بگونه ای روی سلامت و زندگی انسان اثر منفی و ویرانگرانه ای دارد، چنانکه در بالا بطور کلی بیان کردیم، اما در این مرحله از بحث، تعداد گناهانی را مطرح می کنیم، که بطور صریح و مشخص در احادیث اسلامی، موجب مرگ زودرس و کوتاهی عمر شمرده شده است.
عمده این گناهان عبارت است از:
1- سوگند دروغ، که موجب بی احترامی، به مقدسات و تضییع حقوق دیگران می گردد.
2- دروغگوئی، که معیارهای اخلاقی جامعه را به هم می ریزد، و گاهی هم فجایع دردناکی ایجاد می کند.
3- عمل منافی و ستمگری که حق ضعیف و محروم در آن پایمال می شود، و اشک و آه و ناله دردمند را پدیدار می سازد و...
اکنون متن و ترجمه احادیث موارد فوق را به دقت مطالعه می کنیم.

3- قطع رحم، سوگند دروغ

امام رین العابدین (ع) فرموده است: والذنوب التی تعجل الفناء، قطیعة و الیمین و الفاجرة و الاقوال الکاذبه، و الزنا، و سد طرق المسلمین و ادعاء الامامه بغیر حق. (162)
گناهانی که عمر را تباه و کوتاه می کند، قطع ارتباط با خویشاوندان، سوگند دروغ، دروغ گفتن، تجاوز ناموسی به دیگران، تخریب و مسدود نمودن راهها و مسیرهای عمومی جامعه، و ادعای امامت و رهبری مسلمانان بدون دلیل و از روی ناحق، خواهد بود!
امام علی (ع) ضمن خطابه ای فرموده: بخدا تباه می برم از گناهانی که عمر انسان را کوتاه می کند، سؤال شد، منظور و چیست؟ آن حضرت فرمود: قطیعة الرحم (163) منظور قطع ارتباط و رفت و آمد با قوم و خویشان است.
درباره صله رحم، که یک دستور واجب اسلامی است، و باید عملی نیز گردد، این را هم باید بدانیم، که چنانچه شرائطی پیش آید که انسان ناچار شود طور موقت ارتباط صددرصد خود را با قوم خویشی قطع کند، باید این نوع قطع رابطه، مصلحتی داشته، یا از مفسده ای جلوگیری به عمل آورد. و آن طور که پیامبر اسلام فرموده: است با دست دادن ظرف آبی، و یا پیام و سلام می شود. (164) حداقل صله رحم و ارتباط خویشاوندی را که، عموماً ضرورت دارد، عملی ساخت، تا از گناه و مجازات قطع رحم پیشگیری به عمل می آید.

4- اثر عمل منافی عفت

پیامبر اسلام می فرمود: ای مسلمانان! از عمل منافی عفت و زنا سخت بپرهیزید، زیرا سه زبان بزرگی که این عمل خلاف در دنیا برای انسان ببار می آورد: یذهب بالبهاء و یورث الفقر، و ینقص العمر.(165)
حیثیت و آبرو را به باد فنا می دهد، فقر و پریشانی را دامنگیر انسان می سازد، و نیز عمر را کوتاه و بی برکت می گرداند!
همچنین پیغمبر اکرم (ص) فرموده است: اذا ظهر الزنا من بعدی، کثر موت الفجاة.(166)
چنانچه پس از من، در میان امت، زنا و عمل منافی عفت گسترش یابد، مرگهای زودرس و ناگهانی فراوان می شود!